Promotie, onderzoeker in opleiding (PhD) | RIVM

Promotie, onderzoeker in opleiding (PhD) | RIVM

Geplaatst Deadline Locatie
19 jul 9 aug Bilthoven

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 9 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij ook geïnteresseerd in factoren die antimicrobiële resistentie in de hand werken? En wil jij meedenken hoe je de effecten van antimicrobiële resistentie voor de volksgezondheid kan verkleinen? Ambieer je een wetenschappelijke carrière en wil je graag een promotietraject op dit onderwerp doen? Dan zoeken we jou!

Functieomschrijving

Antimicrobiële resistentie onderzoek bij het CIb

Bij het RIVM werken ruim 2200 collega’s elke dag samen aan de mogelijke zorgen van morgen. Bacteriën, maar ook schimmels en parasieten, die bij mensen infecties kunnen veroorzaken, blijken steeds vaker resistent te zijn tegen de voorgeschreven behandelingen. Verschillende onderzoeksgroepen binnen het centrum voor infectieziektebestrijding (CIb) hebben tot gezamenlijk doel om infecties met resistente micro-organismen te voorkomen, dan wel te bestrijden. Binnen dit thema Antimicrobiële Resistenties (AMR) werken circa 50 mensen van verschillende afdelingen en centra van het CIb. Deze groep van ambitieuze mensen typeert zich door inhoudelijke vakexpertise en een gezamenlijke passie voor het doen van surveillance en vooruitstrevend onderzoek ten behoeve van de volksgezondheid.

Binnen het AMR thema vindt een breed scala aan activiteiten plaats; surveillance in mens, dier en milieu;  het ondersteunen van regionale zorgnetwerken; het stimuleren van data-uitwisseling tussen zorginstellingen en meer. Ook wordt er verdiepend wetenschappelijk onderzoek gedaan om betere of nieuw inzichten te krijgen, maar ook om bovenstaande activiteiten te verbeteren of te ondersteunen.

Wij zoeken 4 AIO’s op zeer diverse AMR onderwerpen, die allen afdelingsoverstijgend aan dit thema zullen gaan werken. Je maakt deel uit van dit AMR-AIO team. Je zal hierdoor met vele invalshoeken op het thema in aanraking komen.

De betrokken afdelingen zijn; Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten en Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en surveillance.

Onderzoek

Antibioticaresistentie (ABR) is wereldwijd een van de grootste bedreigingen van de gezondheidszorg. Resistente bacteriën verspreiden zich gemakkelijk in de zorg en kunnen daar ook veel schade toe richten aan kwetsbare patiënten. In Nederland hebben we in grote delen van de zorg zicht op de verspreiding en impact van resistente bacteriën. Over antibioticaresistentie in de gehandicaptenzorg is echter nog weinig bekend. De gehandicaptenzorg is erg divers, en de mate van de problematiek dus ook niet overal even groot. Wel zijn er omstandigheden met hoger risico aan te merken, te weten (medische) kinderdagcentra (KDC), cliënten met licht verstandelijke beperking (LVB) en cliënten met ernstige meervoudige beperking (EMB). Ook het feit dat medewerkers vaak niet of onvoldoende geschoold zijn op gebied van ABR en infectiepreventie brengt risico’s met zich mee. Uit eerder onderzoek in de langdurige ouderenzorg is gebleken dat het voorkomen van resistentie in die sector als geheel hoger is dan in de algemene bevolking, maar dat de spreiding tussen instellingen wel groot is. Of dit ook geldt voor de gehandicaptenzorg weten we niet.

Werkzaamheden en taken

Als PhD kandidaat voer jij promotieonderzoek uit om de impact van ABR op de gehandicaptenzorg in kaart te brengen, zowel bij cliënten als medewerkers, antibioticagebruik en het voorkomen van resistente bacteriën. De resultaten van dit verkennende onderzoek ga je verwerken in vervolg onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld een interventiestudie zijn om een oplossing voor de gevonden impact te onderzoeken.

In dit project worden verschillende soorten onderzoek gecombineerd. Jij bent een onderzoeker die primair uit de voeten kan met kwalitatief onderzoek, maar een brede interesse heeft. De focus van dit project ligt bij de sociaal wetenschappelijke context. Voor het in kaart brengen van het antibioticagebruik en voorkomen van resistente bacteriën werk je samen met collega’s van de afdelingen Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten (EPI), Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS) en Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (Z&O).

We verwachten een actieve houding waarbij je bijdraagt aan de doelen van dit project, maar zelf ook vorm en invulling weet te geven aan de vraagstukken die daarbinnen van belang kunnen zijn. Je gaat daarbij analytisch en oplossingsgericht te werk. Tijdens het promotietraject zijn er (in overeenstemming) mogelijkheden tot het volgen van cursussen om jouw kwaliteiten als onderzoeker verder te ontwikkelen. Voortgang zal periodiek besproken worden, gebruikmakend van tussentijdse rapportages en/of presentaties. Gedurende jouw promotietraject zul je minimaal vijf wetenschappelijke publicaties in internationale peer-reviewed journals schrijven en jouw onderzoeksresultaten tevens op nationale en/of internationale conferenties presenteren. Het project resulteert uiteindelijk in een proefschrift.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire studie in de biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen of vergelijkbaar afgerond.
 • Je hebt aantoonbare ervaring het opzetten en uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en kwalitatieve en kwantitatieve data analyse methoden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met software voor kwalitatief onderzoek (bijv. MAXQDA of Atlas.ti).

Competenties:

 • Je bent een sociale, flexibele, creatieve en gemotiveerde onderzoeker met brede interesse.
 • Je bent communicatief vaardig en organisatorisch sterk.
 • Je bent in staat een netwerk op te zetten en te onderhouden met andere factoren in de sector en wetenschappelijke partners.
 • Je kan je uitstekend uitdrukken in de Nederlandse en/of Engelse taal, verbaal en in schrift.

De volgende competenties zijn een pre voor deze functie:

 • Ervaring met software voor kwantitatief onderzoek (bijv. R, SPSS, SAS, STATA).
 • Ervaring met werken binnen een projectteam.
 • Ervaring met het schrijven van wetenschappelijke publicaties.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden.

 • Het salaris (36-urige werkweek) wordt vastgesteld op grond van de salarisschalen CAO Rijk (hoofdstukken 6,17 en 19) en loopt in 4 stappen op van schaal 8, trede 0 (per 1 juli 2021 € 2.675,-bruto per maand) naar schaal 8, trede 8 (per 1 juli 2021 € 3.344,- per maand) in het vierde jaar.
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contractduur: Voor de duur van 48 maanden
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

De beoogde startdatum is nader te bepalen. In totaal duurt het promotietraject 4 jaar. De arbeidsovereenkomst is in principe voor 4 jaar. Aan het einde van het eerste jaar vind er volgens de standaard procedure een evaluatie plaats om te bepalen of het promotietraject doorgang vindt. Het salaris is conform de salarisschaal 8 van CAO Rijk.

Dienstverband

Het arbeidsovereenkomst bij het RIVM bij het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) en als externe PhD-kandidaat aan het Radboud UMC te Nijmegen.

Het team van supervisors bestaat uit: nader te bepalen.

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid; Natuurwetenschappen; Gedrag en maatschappij
 • max. 36 uur per week
 • max. €3344 per maand
 • Universitair
 • AT RY 20220719-1

Werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou