Junior projectmedewerker Erkennen & Waarderen (0,8 - 1,0 FTE)

Junior projectmedewerker Erkennen & Waarderen (0,8 - 1,0 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
20 jul gisteren Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was gisteren).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij als junior projectmedewerker ervaring opdoen binnen een belangrijk, divers en uitdagend project waarin we Universiteit breed toewerken naar een gemoderniseerd systeem voor het erkennen en waarderen van wetenschappelijk personeel? Ben jij iemand die graag meerdere ballen in de lucht houdt en die goed het overzicht kan bewaren? Reageer dan zeker op deze vacature en kom het projectteam van Erkennen & Waarderen versterken!

Functieomschrijving

Als projectmedewerker zul je actief onderdeel uitmaken van het projectteam voor Erkennen & Waarderen. Het projectteam bestaat momenteel uit een academic lead, een project lead, een senior HR-beleidsmedewerker en een junior beleidsmedewerker. Daarnaast zijn er structureel collega’s vanuit HR en Academische Zaken betrokken bij het projectteam en zal het team worden uitgebreid met twee medior beleidsmedewerkers. Het projectteam is verantwoordelijk voor het initiëren, opzetten en (door) ontwikkelen van het beleid en de implementatie van de cultuurverandering rondom ‘Erkennen & Waarderen’ op verschillende niveaus in de organisatie (bijvoorbeeld centraal en binnen de faculteiten).

Erkennen & Waarderen

Erkennen en waarderen is een thema dat hoog op de agenda staat sinds alle Nederlandse kennisinstellingen en onderzoek financiers (VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw) in november 2019 een gezamenlijk position paper ‘Ruimte voor ieders talent: naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’ hebben gepubliceerd. Met de Erkennen & Waarderen beweging, willen men toewerken naar een gemoderniseerd systeem voor het erkennen en waarderen van wetenschappelijk personeel waarbij er, onder andere, meer ruimte komt voor differentiatie in loopbaanpaden en ingezet wordt op talenten van individuele medewerkers. Vanuit deze landelijke beweging is er binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam een projectteam samengesteld dat de afgelopen twee jaar heeft toegewerkt naar een eigen visie op Erkennen & Waarderen (EUR Framework ‘Impact through Recognition & Rewards’) en dat de eerste stappen heeft gezet voor verdere implementatie op organisatie, faculteit en diensten niveau.: https://www.eur.nl/over-de-eur/visie/erkennen-waarderen.

Huidige fase

Momenteel bevindt het project zich in de fase waarin de implementatie steeds meer vorm krijgt en ook daadwerkelijk van start gaat. In het Framework zijn op drie verschillende niveaus binnen de organisatie implementatie stappen

 • Op projectniveau (o.a. door ontwikkelen van de website, breed organiseren van evenementen en het verzamelen van good practices)
 • Op facultair niveau (o.a. organiseren van informatie sessies en focusgroepen voor wetenschappelijk personeel, het opstellen van een plan van aanpak voor verdere implementatie van het EUR Framework en draaien van pilots)
 • Op EUR-niveau (o.a. doorvoeren van aanpassingen in de R&O cyclus, werving & selectie procedures, hooglerarenbeleid en promotiecriteria)

Jouw taken

Samen met de andere leden van het projectteam en velen interne stakeholders draag je als junior projectmedewerker bij aan de implementatie van het EUR Framework voor Erkennen & Waarderen op de verschillende niveaus binnen de organisatie:

 • Je gaat bijdragen aan:
  • het inzetten van implementatie stappen binnen de faculteiten, onder andere organiseren van focus/dialoog groepen, meedenken en adviseren over de vormgeving van pilots/experimenten rondom bijvoorbeeld differentiatie van loopbaanpaden, hierbij werk je nauw samen met de projectmanager en de medior projectmedewerkers;
  • het organiseren en vastleggen (bijv. notulen, nieuwsberichten e.d.) van bijeenkomsten, evenementen en workshops;
  • het vormgeven van communicatie uitingen over Erkennen & Waarderen intern en extern (onder andere op het landelijke online community platform van Erkennen & Waarderen);
  • het  door ontwikkelen van de website van Erkennen & Waarderen (intern en extern) en het creëren en verzamelen van relevante content;
  • het ontwikkelen en vullen van een online toolbox met daarin handvatten, templates, good practices etc. die door onze stakeholders gebruikt kan worden om Erkennen & Waarderen te implementeren. Dit doe je in nauwe samenwerking met de andere projectmedewerkers

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Minimaal HBO+ werk- en denkniveau;
 • Ervaring in het hoger onderwijs is een pré;
 • Affiniteit met de doelgroep wetenschappelijke staf en de cultuurverandering van Erkennen & Waarderen;
 • Ervaring met ondersteunende en organisatorische (project) werkzaamheden;
 • Teamgerichte persoonlijkheid;
 • Snel kunnen schakelen;
 • Flexibel, accuraat, goed in staat zelfstandig te werken;
 • Ervaring met het ontwikkelen van communicatie uitingen is een vereiste;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en/of Engels

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2960,00 - en € 4670,00 - bruto per maand (schaal 10). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Het project Erkennen & Waarderen

Het project Erkennen & Waarderen heeft een centrale plek binnen de EUR en is ingebed in de huidige strategie (Strategie 2024). Als junior projectmedewerker zul je aangesteld worden bij het Strategy Office (SO) dat onderdeel is van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Daarnaast zul je nauw samenwerken met de dienst Human Resources (HR).

Het Strategy Office (SO)
Het Strategy Office begeleidt de EUR in haar transitie naar een impactgerichte universiteit en werkt daarin samen met de gehele organisatie aan het verwezenlijken van de strategische doelstellingen.

Het Strategy Office (SO) is een beleidsafdeling die zich enerzijds bezighoudt met het (ondersteunen) van het integraal implementeren van de strategie (zowel inhoudelijk als procesmatig) en anderzijds voorziet in capaciteit om het bestuur en de organisatie te voorzien van strategisch advies op uiteenlopende dossiers. Vanzelfsprekend gebeurt dit in hechte samenwerking met andere centrale beleidsafdelingen, de faculteiten en instituten en ondersteunende diensten (die de EUR-strategie verankeren en mee uitvoeren) en de projectleiders en academic leads, die de strategische projecten leiden. Het team bestaat uit zowel programmamanagementfuncties, als strategisch adviseurs en wordt daarnaast aangevuld met collega’s van ondersteunende diensten, die meedenken op strategische en implementatievraagstukken. Het SO functioneert als spin in het web, om de strategische ambities in samenwerking met de gehele community te kunnen realiseren.

De algemene Bestuursdienst (ABD)

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het tijdig tot besluitvorming voorleggen van dit beleid, zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en voert continue monitoring en evaluatie uit met het oog op verbeteringen. De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken, het Chief Information Officer Office, Corporate Planning & Control, Bestuurlijke Zaken, Juridische Zaken en Strategy Office. Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Specificaties

 • Beleid- en staf; HRM; Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • 32—40 uur per week
 • €2960—€4670 per maand
 • HBO+
 • ABD/E&W/220720-jr

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou