Projectmedewerker Erkennen & Waarderen (0,8 - 1,0 FTE)

Projectmedewerker Erkennen & Waarderen (0,8 - 1,0 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
20 jul 18 aug Rotterdam
Wil jij als projectmedewerker ervaring opdoen binnen een belangrijk, divers en uitdagend project waarin we Universiteit breed toewerken naar een gemoderniseerd systeem voor het erkennen en waarderen van wetenschappelijk personeel? Ben jij iemand die makkelijk verbinding maakt met een grote diversiteit aan mensen, die graag meerdere ballen in de lucht houdt en die door goed te luisteren de juiste informatie kan aandragen aan onze interne stakeholders? Reageer dan zeker op deze vacature en kom het projectteam van Erkennen & Waarderen versterken!

Functieomschrijving

Als projectmedewerker zul je actief onderdeel uitmaken van het projectteam voor Erkennen & Waarderen. Het projectteam bestaat momenteel uit een academic lead, een project lead, een senior HR-beleidsmedewerker en een junior beleidsmedewerker. Daarnaast zijn er structureel collega’s vanuit HR en Academische Zaken betrokken bij het projectteam en zal het team worden uitgebreid met één junior- en twee medior projectmedewerkers. Het projectteam is verantwoordelijk voor het initiëren, opzetten en (door) ontwikkelen van het beleid en de implementatie van de cultuurverandering rondom ‘Erkennen & Waarderen’ op verschillende niveaus in de organisatie (bijvoorbeeld organisatiebreed en binnen de faculteiten).

Erkennen & Waarderen

Erkennen en waarderen is een thema dat hoog op de agenda staat sinds alle Nederlandse kennisinstellingen en onderzoek financiers (VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw) in november 2019 een gezamenlijk position paper ‘Ruimte voor ieders talent: naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’Opens external hebben gepubliceerd. Met de Erkennen & Waarderen beweging willen men toewerken naar een gemoderniseerd systeem voor het erkennen en waarderen van wetenschappelijk personeel waarbij er, onder andere, meer ruimte komt voor differentiatie in loopbaanpaden en ingezet wordt op talenten van individuele medewerkers. Vanuit deze landelijke beweging is er binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam een projectteam samengesteld dat de afgelopen twee jaar heeft toegewerkt naar een eigen visie op Erkennen & Waarderen (EUR Framework ‘Impact through Recognition & Rewards’) en dat de eerste stappen heeft gezet voor verdere implementatie op organisatie, faculteit en diensten niveau. Meer informatie is te vinden op deze site: https://www.eur.nl/over-de-eur/visie/erkennen-waarderenOpens external

Huidige fase

Momenteel bevindt het project zich in de fase waarin de implementatie steeds meer vorm krijgt en ook daadwerkelijk van start gaat. In het Framework zijn op drie verschillende niveaus binnen de organisatie implementatie stappen

 • Op projectniveau (o.a. door ontwikkelen van de website, breed organiseren van evenementen en het verzamelen van good practices)
 • Op facultair niveau (o.a. organiseren van informatie sessies en focusgroepen voor wetenschappelijk personeel, het opstellen van een plan van aanpak voor verdere implementatie van het EUR Framework en draaien van pilots)
 • Op EUR-niveau (o.a. doorvoeren van aanpassingen in de R&O cyclus, werving & selectie procedures, hooglerarenbeleid en promotiecriteria)

Jouw taken

Samen met de andere leden van het projectteam en velen interne stakeholders draag je als projectmedewerker bij aan de implementatie van het EUR Framework voor Erkennen & Waarderen op de verschillende niveaus binnen de organisatie:

 • Je bent verantwoordelijk voor:
  • het onderhouden van het contact met 4-5 faculteiten en/of (strategische) initiatieven van de EUR. Daarbij ga je actief met de faculteiten/initiatieven in gesprek om hen, door middel van co-creatie, te helpen bij de verdere door ontwikkeling en implementatie van het EUR Framework ‘Impact through Recognition & Rewards’. Hierbij werk je nauw samen met de junior projectmedewerkers van Erkennen & Waarderen.
  • Uitvoering geven aan het management (op operationeel en tactisch niveau) van de de activiteiten die Erkennen & Waarderen ontplooid bij de faculteiten en initiatieven, o.a. resultaten en kwaliteit bewaken.
  • Het meedenken en adviseren over verdere door ontwikkeling van Erkennen & Waarderen binnen de EUR. Denk bijvoorbeeld aan het verbinden van verschillende lopende/nieuwe projecten op onderzoek-, onderwijs- en beleidsniveau.
 • Daarnaast draag je bij aan de organisatie van bijeenkomsten en evenementen, het vormgeven van communicatie uitingen en het door ontwikkelen van de website en de toolbox met daarin handvatten, templates, good practices etc. die door onze stakeholders gebruikt worden om Erkennen & Waarderen te implementeren. Dit doe je in nauwe samenwerking met de andere projectmedewerkers van Erkennen & Waarderen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • Ervaring in het hoger onderwijs (minimaal 2 jaar), het hebben van een academische achtergrond is een voordeel;
 • Sterke affiniteit met de doelgroep wetenschappelijke staf en de cultuurverandering van Erkennen & Waarderen;
 • Aantoonbare ervaring met actief onderhouden van netwerken in complexe organisaties;
 • Energieke en stevige gesprekspartner met overtuigingskracht die op verschillende (management)niveaus kan acteren;
 • Vaardig in het opereren in een complexe organisatorische context en een scherp analytisch vermogen om snel inzichten uit verschillende disciplines te vergaren, te beoordelen en te verbinden
 • Teamgerichte persoonlijkheid;
 • Snel kunnen schakelen, flexibel, accuraat, goed in staat zelfstandig te werken;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en/of Engels

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3974,00 - en € 6181,00 - bruto per maand (schaal 11-12). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Het project Erkennen & Waarderen

Het project Erkennen & Waarderen heeft een centrale plek binnen de EUR en is ingebed in de huidige strategie (Strategie 2024). Als junior projectmedewerker zul je aangesteld worden bij het Strategy Office (SO) dat onderdeel is van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Daarnaast zul je nauw samenwerken met de dienst Human Resources (HR).

Het Strategy Office (SO)
Het Strategy Office begeleidt de EUR in haar transitie naar een impactgerichte universiteit en werkt daarin samen met de gehele organisatie aan het verwezenlijken van de strategische doelstellingen.

Het Strategy Office (SO) is een beleidsafdeling die zich enerzijds bezighoudt met het (ondersteunen) van het integraal implementeren van de strategie (zowel inhoudelijk als procesmatig) en anderzijds voorziet in capaciteit om het bestuur en de organisatie te voorzien van strategisch advies op uiteenlopende dossiers. Vanzelfsprekend gebeurt dit in hechte samenwerking met andere centrale beleidsafdelingen, de faculteiten en instituten en ondersteunende diensten (die de EUR-strategie verankeren en mee uitvoeren) en de projectleiders en academic leads, die de strategische projecten leiden. Het team bestaat uit zowel programmamanagementfuncties, als strategisch adviseurs en wordt daarnaast aangevuld met collega’s van ondersteunende diensten, die meedenken op strategische en implementatievraagstukken. Het SO functioneert als spin in het web, om de strategische ambities in samenwerking met de gehele community te kunnen realiseren.

De algemene Bestuursdienst (ABD)

De Algemene Bestuursdienst (ABD) is als centrale staforganisatie verantwoordelijk voor de organisatie van beleidsondersteuning op instellingsniveau. De ABD ondersteunt het College van Bestuur (CvB) bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, toegankelijkheid en de financiering van onderwijs en onderzoek. De ABD zorgt voor het gezamenlijk ontwerpen van integraal beleid, het tijdig tot besluitvorming voorleggen van dit beleid, zorgt er (mede) voor dat het beleid wordt uitgevoerd en voert continue monitoring en evaluatie uit met het oog op verbeteringen. De dienst wordt gevormd door de afdelingen Academische Zaken, het Chief Information Officer Office, Corporate Planning & Control, Bestuurlijke Zaken, Juridische Zaken en Strategy Office. Onder de ABD valt organisatorisch ook nog het onafhankelijke Erasmus Magazine. De bestuursdienst wordt geleid door de directeur Algemene Bestuursdienst (tevens Secretaris College van Bestuur).

Additionele informatie

Meer informatie over de EUR en het Strategy Office kun je vinden op www.eur.nl­­­­­­­­­

Additionele informatie over de vacature kun je verkrijgen bij dr. Bianca Langhout via recognitionandrewards@eur.nl. Vanwege de vakantieperiode kan het langer duren voordat u een reactie ontvangt.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Specificaties

 • Beleid- en staf; Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair); HRM
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€6181 per maand
 • Universitair
 • ABD/E&W/220720-med

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. tot en met 18-8-2022 per e-mail versturen aan recognitionandrewards@eur.nl  onder vermelding van ”Medior Projectmedewerker Erkennen & Waarderen”. De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 22 augustus en 5 september.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. tot en met 18-8-2022 per e-mail versturen aan recognitionandrewards@eur.nl  onder vermelding van ”Medior Projectmedewerker Erkennen & Waarderen”. De sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 22 augustus en 5 september.

Solliciteer uiterlijk op 18 aug. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).