Onderwijskundig onderzoeker Lectoraat Leren in de Leergemeenschap

Onderwijskundig onderzoeker Lectoraat Leren in de Leergemeenschap

Geplaatst Deadline Locatie
22 jul 28 aug Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Gepromoveerd en/of ervaring met onderzoek naar onderwijskundige vraagstukken? Voor het Lectoraat Leren in de Leergemeenschap zoekt de Hanzehogeschool Groningen meerdere onderwijskundig onderzoekers.

Functieomschrijving

Als onderzoeker werk je samen met de lector, collega-onderzoekers en praktijkpartners aan onderzoeksprojecten binnen het lectoraat Leren in de Leergemeenschap. Binnen en buiten het onderwijs zien we een grote diversiteit aan leergemeenschappen met elk hun eigen rationale. Het lectoraat Leren in de Leergemeenschap heeft de ambitie om het leren in leergemeenschappen, in de breedste zin van het woord, te versterken. Daarbij heeft dit lectoraat specifiek als opdracht om het leren in leergemeenschappen van de Hanzehogeschool te onderzoeken met als doel bij te dragen aan de kwaliteit van de onderwijspraktijk. Hiervoor zoeken we onderzoekers die al dan niet als trekker van een onderzoekslijn een bijdrage willen leveren aan de leergemeenschappen van de Hanzehogeschool.

De eerste lijn richt zich op vraagstukken rondom leergemeenschappen als onderwijsvorm. Binnen de Hanzehogeschool wordt een deel van het onderwijs vorm gegeven in leergemeenschappen. In de praktijk kunnen deze leergemeenschappen variëren van homogeen samengestelde leergemeenschappen van studenten tot heterogeen samengestelde leergemeenschappen waarbinnen studenten, docent-onderzoekers en werkveldpartners samen werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Vragen die nu leven zijn bijvoorbeeld: wat vragen deze leergemeenschappen van de docent en wat is nodig om het leren van en met elkaar te versterken?

De tweede lijn richt zich op vraagstukken rondom leergemeenschappen van docenten. Binnen de Hanzehogeschool vinden momenteel verschillende initiatieven plaats waarbij docent-onderzoekers in leergemeenschappen ervaringen uitwisselen, curricula ontwikkelen, betekenis geven aan onderwijsinnovaties of persoonlijke vraagstukken en interesses oppakken. Vragen waar het onderzoek zich bijvoorbeeld op kan richten is wat en hoe wordt er geleerd binnen deze leergemeenschappen, welke interventies versterken het leren van en met elkaar en wat zijn de opbrengsten voor de onderwijspraktijk?

Als onderzoeker voer je praktijkgericht onderzoek uit. Je werkt hierbij actief samen met collega-onderzoekers en praktijkpartners met als doel een bijdrage te leveren aan vraagstukken uit de onderwijspraktijk. Dit betekent dat je met je onderzoeksresultaten niet alleen een bijdrage levert aan (wetenschappelijke) kennis over leergemeenschappen, onderwijsvernieuwing en/of docentprofessionalisering, maar ook concrete inzichten en producten oplevert die de onderwijspraktijk direct verder helpen. Verder volg je als onderzoeker de ontwikkelingen, inventariseer je behoeften en initieer en acquireer je externe onderzoeksmiddelen en nieuw onderzoek. Ook ben je een belangrijke sparringpartner voor de lector en de andere kenniskringleden. Het lectoraat Leren in de Leergemeenschap, en het Centrum voor Talent en Leren waar het lectoraat is gepositioneerd, zijn nog in ontwikkeling. Daarom is er volop ruimte om mee te denken en een bijdrage te leveren aan de (door)ontwikkeling van zowel het lectoraat als het centrum. Veel van onze onderzoeksprojecten vinden plaats binnen de context van de (Hanze)hogeschool, maar ook het voortgezet- en middelbaaronderwijs behoren tot onze doelgroep.

Specificaties

Hanzehogeschool Groningen

Functie-eisen

 • Minimaal een masteropleiding in de onderwijskunde, sociale wetenschappen of organisatiepsychologie en bij voorkeur gepromoveerd op een onderwerp passend bij leren in de leergemeenschap;
 • Ervaring met onderzoek naar onderwijskundige vraagstukken en bij voorkeur in het hoger onderwijs;
 • Kennis en ervaring met het uitvoeren van kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek;
 • Interesse in vraagstukken rondom leerprocessen, onderwijsinnovaties en/of docentprofessionalisering;
 • Een op samenwerking ingestelde houding, waarbij goede contacten worden onderhouden met de lector, kenniskringleden, docent-onderzoekers binnen de Hanzehogeschool, en andere relevante praktijkpartners;
 • Ambitie om verder door te groeien als onderzoeker voor en met de onderwijspraktijk;
 • Ambitie en bij voorkeur ervaring met het schrijven van subsidieaanvragen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.

De omvang van de aanstelling betreft minimaal 0,4 en maximaal 0,8 fte per onderzoeker. Het salaris bedraagt minimaal € 3.663,- en maximaal € 5.332,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband conform schaal 11 cao-hbo. Inschaling vindt plaats op basis van expertise en ervaring. Je wordt benoemd in de functie van docent-onderzoeker a. Doorloop naar schaal 12 behoort tot de mogelijkheden. Wij bieden eerst een dienstverband voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie-uitkering van 8%, een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% en maximaal 53 vakantiedagen. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren. Onze Hanze PL Academy faciliteert en ondersteunt hierin.

Afdeling

Lectoraat Leren in de Leergemeenschap

Het lectoraat Leren in de Leergemeenschap onderzoekt leerprocessen van professionals (studenten, docenten/docent-onderzoekers en/of werkveldprofessionals) in leergemeenschappen. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen een kenniskring van onderzoekers onder leiding van de lector. Het lectoraat is onderdeel van het Centrum voor Talent en Leren, naast het lectoraat Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving , het lectoraat Wederkerigheid in Leernetwerken, het Hanze Honours College, en de Hanze Ontwerp Fabriek. Het centrum is één van de zeven kenniscentra van de Hanzehogeschool Groningen.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • 15—30 uur per week
 • €3663—€5332 per maand
 • Universitair
 • v22.0192

Werkgever

Hanzehogeschool Groningen

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Zernikeplein 7, 9747 AS, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou