Post-doc onderzoeker ‘De menselijke factor in nieuwe technologieën’

Post-doc onderzoeker ‘De menselijke factor in nieuwe technologieën’

Geplaatst Deadline Locatie
25 jul 29 aug Heerlen

Functieomschrijving

In het kader van het sectorplan maatschappij- en gedragswetenschappen zoeken wij per direct een post-doc onderzoeker binnen het thema ‘De menselijke factor in nieuwe technologieën’.

Technologische ontwikkelingen zijn een belangrijke drijfkracht voor verandering. Technologische innovaties hebben grote gevolgen voor de samenleving en voor individuen: het heeft bijvoorbeeld invloed op de manier waarop we met elkaar communiceren, hoe we leren en werken, en op (preventieve en curatieve) gezondheidszorg.

De faculteit psychologie richt zich in haar onderzoek sterk op de menselijke factor in nieuwe technologieën. Gezondheidspsychologen doen onder andere onderzoek naar preventie en coping met chronische ziekten, waarbij gebruik wordt gemaakt van planmatig ontwikkelde e-health interventies. Klinisch psychologen richten zich op preventie, vroege ontdekking en behandeling van psychopathologie, waarbij veel expertise is opgebouwd op het terrein van e-mental health interventies. Levenslooppsychologen maken gebruik van de Experience Sampling Methode (ESM) interventies om gedrag in de context van het dagelijks leven te meten. Arbeids- en organisatiepsychologen richten zich op de dynamieken die nieuwe technologieën (i.h.b. digitalisering) in hedendaagse werkcontexten tot stand brengen en op vraagstukken van adaptatie van werknemers aan een dynamische en veeleisende werkomgeving, waarbij technologische innovaties eveneens een belangrijke rol spelen. Methodologen ontwikkelen en onderzoeken technologieën die onderzoek naar en ontwikkeling van e-health interventies te ondersteunen.

Voorbeelden van onderzoeksvragen waar de faculteit psychologie zich op richt zijn:

 • In hoeverre kunnen we met ecological momentary assessment en wearables interventies ontwikkelen om (gezondheids)gedrag en het welbevinden te beïnvloeden?
 • Hoe kunnen we slim gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier in ziekenhuizen stimuleren met een multidisciplinaire aanpak?
 • In hoeverre helpen e-health interventies kankerpatiënten beter om te kunnen laten gaan met de gevolgen van de ziekte en de behandeling?
 • Is een e-mental health interventie om angst bij kinderen te behandelen even effectief als een face-to-face variant?
 • Hoe kan nieuwe technologie de ontwikkeling van modernere werkvormen zoals hybride werken, telewerk, virtuele teams, ondersteunen en hoe komt een optimale match tot stand tussen technologie en organisatievorm?

De postdoc gaat wetenschappelijk onderzoek verrichten binnen dit thema, waarbij er zowel binnen de Open Universiteit als met andere universiteiten intensief samengewerkt wordt. De post-doc onderzoeker zal geplaatst worden in de vakgroep die het meest aansluit bij de inhoudelijke achtergrond van de kandidaat.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

 • U bent gepromoveerd in de psychologie of een aanverwante discipline; 
 • U hebt ervaring met het uitvoeren van kwantitatief onderzoek en met de daarbij behorende methoden voor data-analyse;
 • U heeft aantoonbare ervaring en sterke affiniteit met het onderzoeksthema ‘de menselijke factor in nieuwe technologieën’.
 • U bent bereid om op dit terrein interdisciplinair samen te werken met onderzoekers binnen de Open universiteit en met onderzoekers van andere universiteiten
 • U heeft een goed netwerk op het terrein van ‘de menselijke factor in nieuwe technologieën’.
 • U bent bereid om onderzoeksaanvragen te schrijven
 • U bent zo snel mogelijk beschikbaar;
 • U bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk, in Nederlands en Engels;
 • U bent een gemotiveerd, enthousiast en daadkrachtig persoon die in staat is zowel zelfstandig als in groepsverband te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 2 jaar.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 10 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 4.670,- per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

De Open Universiteit faciliteert het ‘hybride werken’, waarbij er zowel thuis als op kantoor gewerkt wordt. Bij een fulltime dienstverband ben je (minimaal) twee dagen per week aanwezig  op de campus in Heerlen.

 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de Open Universiteit een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De Open Universiteit investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op negen wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vijf varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Daarnaast maakt de masteropleiding Gezondheidswetenschappen organisatorisch onderdeel uit van de faculteit. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Understanding human change in a dynamic, digital era’.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u vanaf 15 augustus 2022 contact opnemen met prof. dr. Arjan Bos, decaan van de faculteit psychologie, T 045-5762429, E arjan.bos@ou.nl.

Indien u een kopie van het sectorplan maatschappij- en gedragswetenschappen wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Marijke Schijns, Managementassistente van de decaan, T 045-5762915. E marijke.schijns@ou.nl.

LET OP:  het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Psychologie kunt u vinden op onze website www.ou.nl.

 

Specificaties

 • Postdoc; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/FAC/PSY/22092

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond.

Solliciteer uiterlijk op 29 aug. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).