Universitair docent ‘Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit’

Universitair docent ‘Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit’

Geplaatst Deadline Locatie
26 jul 29 aug Heerlen

Functieomschrijving

In het kader van het sectorplan maatschappij- en gedragswetenschappen zoeken wij per direct een universitair docent binnen het onderzoeksthema ‘Maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit’. Diverse groepen in de maatschappij hebben te maken met sociale uitsluiting, zoals bijvoorbeeld migranten, ouderen, werklozen en mensen met een psychische aandoening. Dit heeft niet alleen gevolgen voor sociale relaties en sociale steun, maar kan ook leiden tot stress en ernstige psychische problemen.  Kwetsbare groepen zijn vaak ook moeilijker bereikbaar voor gezondheidsinterventies en psychische hulp. Het is belangrijk om determinanten van sociale uitsluiting in kaart te brengen, meer te weten over het proces van sociale uitsluiting, en om interventies te ontwikkelen om sociale inclusie te bevorderen. Ook dienen (gezondheids) interventies op zichzelf inclusief te zijn.

Het thema maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit sluit goed aan bij de missie van de Open Universiteit, het verzorgen van toegankelijk hoger onderwijs voor iedereen. Het is eveneens een thema waar veel onderzoek naar gedaan wordt binnen de Open Universiteit. Een van de onderzoekslijnen richt zich op e-health interventies bij kwetsbare groepen. Een andere onderzoekslijn gaat over de impact van stigmatisering op psychopathologie. Daarnaast wordt er ook onderzoek verricht naar interventies om racisme op basisscholen te verminderen.  De Open Universiteit is betrokken bij interdisciplinair onderzoek in Heerlen-Noord, een achterstandswijk met grote maatschappelijke problemen. De alliantie Heerlen-Noord heeft een routekaart ontwikkeld voor een generatielange aanpak voor deze wijk. De bedoeling is om achterstanden op het terrein van schoolprestaties, de hoge werkloosheid en allerlei andere sociale problemen aan te pakken, zodat de bewoners in deze wijk gelijke kansen hebben als inwoners van andere wijken en volwaardig meedoen in de maatschappij.

We zijn op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en daadkrachtige collega die het onderwijs en onderzoek van de Faculteit psychologie komt ondersteunen. U werkt mee aan de innovatie van academisch onderwijs in een digitale leeromgeving en aan het onderzoeksprogramma van de faculteit. U werkt in een team van docenten en ondersteuners aan de ontwikkeling en revisie van cursussen voor studenten van de bachelor- en masteropleidingen Psychologie. U geeft practica binnen het curriculum van psychologie op verschillende studiecentra van de Open Universiteit. U levert vanuit de faculteit psychologie een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw  interdisciplinair masterprogramma Diversity and Inclusion. U besteedt 30% van uw aanstellingstijd aan wetenschappelijk onderzoek, passend binnen het onderzoeksprogramma van de faculteit. Tot slot verwachten we dat u afstudeeronderzoek en stages begeleidt en bijdraagt aan bestuurs- en beheerstaken van de faculteit. De universitair docent zal geplaatst worden in de vakgroep die het meest aansluit bij de inhoudelijke achtergrond van de kandidaat.

Onderzoeksvragen die binnen dit thema zullen worden beantwoord zijn:

 • Hoe borgen we de inclusiviteit van digitale interventies zodat ook kwetsbare groepen er gebruik van kunnen maken, bijvoorbeeld e-health interventies op het gebied van COPD monitoring of gezonde leefstijl?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat initiatieven om werklozen aan een baan te helpen aansluiten bij deze doelgroep en succesvol zijn?
 • Hoe kunnen we racisme en discriminatie op scholen verminderen?
 • Hoe kunnen we het stigma rondom psychische aandoeningen verminderen, zodat mensen met psychische problemen eerder hulp zoeken?
 • Wat kunnen we doen om de leerprestaties van achterstandsleerlingen te verbeteren?
 • Hoe ontwikkelen we meetinstrumenten die ook valide zijn voor kwetsbare groepen?

We zijn op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste en daadkrachtige collega die het onderwijs en onderzoek van de Faculteit psychologie komt ondersteunen. U werkt mee aan de innovatie van academisch onderwijs in een digitale leeromgeving en aan het onderzoeksprogramma van de faculteit. U werkt in een team van docenten en ondersteuners aan de ontwikkeling en revisie van cursussen voor studenten van de bachelor- en masteropleidingen Psychologie. U geeft practica binnen het curriculum van psychologie op verschillende studiecentra van de Open Universiteit. U levert vanuit de faculteit psychologie een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw  interdisciplinair masterprogramma Diversity and Inclusion. U besteedt 30% van uw aanstellingstijd aan wetenschappelijk onderzoek, passend binnen het onderzoeksprogramma van de faculteit. Tot slot verwachten we dat u afstudeeronderzoek en stages begeleidt en bijdraagt aan bestuurs- en beheerstaken van de faculteit. De universitair docent zal geplaatst worden in de vakgroep die het meest aansluit bij de inhoudelijke achtergrond van de kandidaat.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U heeft een academische opleiding psychologie of aanverwante opleiding afgerond, en bent (bijna) gepromoveerd. Daarnaast heeft u ervaring met het ontwikkelen, coördineren en doceren van universitair onderwijs. U heeft aantoonbaar expertise op het onderzoeksthema ‘maatschappelijke ongelijkheid en diversiteit’, zoals blijkt uit internationale wetenschappelijke publicaties. U heeft aantoonbare brede expertise met betrekking tot methoden en technieken van onderzoek. U stimuleert ‘Open Science’ en vindt het belangrijk om onderzoeksresultaten zo breed mogelijk beschikbaar te maken. U heeft belangstelling voor vernieuwing in het wetenschappelijk afstandsonderwijs en in het bijzonder voor het gebruik van ICT daarbij. Verder beschikt u over goede redactionele vaardigheden en bent u in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken. U heeft een voor de functie relevant netwerk. Bezit van de NIP-Basisaantekening Psychodiagnostiek en van het certificaat ‘Basiskwalificatie Onderwijs’ (BKO), dan wel de wil om die te behalen, strekt tot aanbeling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 18 maanden met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig salarisschaal 11 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.439,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

De Open Universiteit faciliteert het ‘hybride werken’, waarbij er zowel thuis als op kantoor gewerkt wordt. Bij een fulltime dienstverband ben je (minimaal) twee dagen per week aanwezig  op de campus in Heerlen.

 


 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen volledige universitaire bachelor- en masteropleidingen doorlopen, maar ook kortere programma’s volgen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Aan de Open Universiteit studeren ruim 17.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De universiteit heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de Open Universiteit een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De Open Universiteit investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op negen wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Psychologie

De faculteit Psychologie is sterk in onderwijs, onderzoek en valorisatie. De faculteit biedt een wetenschappelijke bachelor en master Psychologie. De masteropleiding Psychologie heeft vijf varianten: Arbeids- en organisatiepsychologie, Gezondheidspsychologie, Klinische kinder- en jeugdpsychologie, Klinische psychologie en Levenslooppsychologie. Daarnaast maakt de masteropleiding Gezondheidswetenschappen organisatorisch onderdeel uit van de faculteit. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Understanding human change in a dynamic, digital era’.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u vanaf 15 augustus 2022 contact opnemen met prof. dr. Arjan Bos, decaan van de faculteit psychologie, T 045-5762429, E arjan.bos@ou.nl.

Indien u een kopie van het sectorplan maatschappij- en gedragswetenschappen wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Marijke Schijns, Managementassistente van de decaan, T 045-5762915. E marijke.schijns@ou.nl.

LET OP:  het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Meer informatie over de Open Universiteit en de faculteit Psychologie kunt u vinden op onze website www.ou.nl.

Specificaties

 • Universitair docent; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/FAC/PSY/22093

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond

 

 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern vacant gesteld. Reacties van externe kandidaten worden pas in behandeling genomen nadat de procedure met interne kandidaten is afgerond

 

 

Solliciteer uiterlijk op 29 aug. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).