Projectleider (Postdoc) voor landelijk onderzoek zorgkwaliteit in verpleeghuizen, vakgroep Health Services Research, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Projectleider (Postdoc) voor landelijk onderzoek zorgkwaliteit in verpleeghuizen, vakgroep Health Services Research, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences

Geplaatst Deadline Locatie
26 jul 4 sep Maastricht
Zorgprofessionals aan zet. Hoe zorgprofessionals met verschillende gegevens over de kwaliteit van zorg zelf kunnen werken aan zorgverbetering.

Continue kwaliteitsverbetering en het optimaliseren van de leer- en verbetercyclus in verpleeghuizen zijn belangrijk. Een voorwaarde daarvoor is de beschikbaarheid van betrouwbare data over de kwaliteit van zorg. In dit project is de focus gericht op de zorgprofessionals zelf. Hoe kunnen zij ondersteund worden om met verzamelde gegevens over de kwaliteit van zorg verbeteractiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Kennisontwikkeling op dit terrein staat centraal in het project. Daarvoor stuurt de projectleider op het verbeteren van registratie, terugkoppeling van data en op de leer- en verbetercyclus.

Functieomschrijving

De Nederlandse verpleeghuiszorg wordt complexer en de eisen die we als maatschappij aan de zorg stellen hoger. Daarom is continue kwaliteitsverbetering en het optimaliseren van de leer- en verbetercyclus in verpleeghuizen belangrijk. Een voorwaarde daarvoor is de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens over kwaliteit van zorg. Kwaliteitsgegevens omvatten enerzijds bijvoorbeeld gegevens die we in maat en getal kunnen uitdrukken zoals cijfers over het voorkomen van doorligwonden of vrijheidsbeperkende maatregelen en anderzijds kwalitatieve informatie over de persoonlijke behoeften, voorkeuren en ervaringen van bewoners, naasten en medewerkers.
De beschikbaarheid en registratie van deze gegevens is echter nog niet voldoende efficiënt en eenduidig. Ook de terugkoppeling van de gegevens naar zorgprofessionals is vaak nog onvoldoende, waardoor het proces van leren en verbeteren in de praktijk nog niet echt uit de verf komt. In het project ‘zorgprofessionals aan zet’ is de focus gericht op de zorgprofessionals zelf. Hoe kunnen zij ondersteund worden om met verzamelde gegevens over de kwaliteit van zorg verbeteractiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren.

Jouw rol als projectleider houdt in:

 • Het verantwoordelijk zijn voor de algemene projectleiding van het project, inclusief de voorbereiding,  uitvoering en rapportages (naar opdrachtgever en deelnemers) daarvan;
 • Het doorontwikkelen van methoden voor kwaliteitsmeting en de wijze van terugkoppeling van meetgegevens naar verpleeghuizen;
 • Samenwerken met onderzoekers van onderzoekslijn kwaliteit bij de AWO-Limburg en projectmedewerkers van beroepsorganisaties V&VN en Verenso;
 • Initiëren en onderhouden van samenwerking en overleg met diverse nationale belanghebbenden zoals Actiz,VWS en LOC;
 • Werven van nieuwe verpleeghuizen in Nederland (i.s.m. V&VN, Verenso en SANO);
 • Overleggen en samenwerken met vertegenwoordigers van deelnemende verpleeghuizen;
 • Initiëren van contacten met leveranciers van elektronische zorgdossiers en andere commerciële partijen;
 • Samenwerken en mede-invulling geven aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van kwaliteit binnen de AWO-Limburg;
 • Het begeleiden van één of meerdere promovendi binnen de onderzoekslijn Kwaliteit van de AWO-Limburg;
 • Het aansturen van onderzoeksmedewerkers en studenten binnen het project;
 • Het doen van onderwijsactiviteiten (maximaal 0.2 Fte) gerelateerd aan het thema kwaliteit van zorg binnen de opleidingen Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde.

Het binnen het project ontwikkelen van een onderzoekslijn op een specifiek inhoudelijk thema behoort tot de mogelijkheden. Het project is onderdeel van de onderzoekslijn Kwaliteit binnen de AWO-Limburg. Daarbinnen wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kwaliteitsindicatoren voor de basiszorg, kwaliteit vanuit cliëntperspectief en naar vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit project wordt samen met V&VN en Verenso uitgevoerd en er wordt nauw samengewerkt met de academische werkplaatsen ouderenzorg verenigd binnen SANO.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste senior onderzoeker, gepromoveerd in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, geneeskunde, psychologie of aanverwante opleiding. Je bent nieuwsgierig en geïnteresseerd in aangrenzende vakgebieden en houdt van interdisciplinaire samenwerking om te komen tot nieuwe inzichten. Doorzettingsvermogen, initiatief nemen en zelfstandig werken zijn belangrijke eigenschappen. Je hebt ervaring met het schrijven en publiceren van wetenschappelijke artikelen.

Je bent een uitstekende organisator en netwerker. Je bent stressbestendig, flexibel en politiek sensisitief. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen en gebleken vaardigheden op het terrein van het werken in een multidisciplinair team. Je bent in staat om andere onderzoekers en onderzoeksassistenten te motiveren, begeleiden en superviseren in het doen van wetenschappelijk onderzoek in praktijk en hen te ondersteunen in het schrijven van wetenschappelijke artikelen.

Aantoonbare affiniteit met de (ouderen)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 4 jaar. 

Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Het maximum bruto maandsalaris bedraagt € 5.439,- conform schaal 11 CAO NU (bij fulltime aanstelling). Tevens ontvangt u 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie zie de website: www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Maastricht UMC+ / Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience. 
Meer informatie vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

Met ingang van januari 2008 werken het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht samen als het achtste universitair medische centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC+ behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Het onderzoek vindt plaats in 6 schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MHeNS), Public Health and Primary Care (CAPHRI) en School for Health Professions Education (SHE).

Afdeling

School CAPHRI, vakgroep Health Services Research (HSR)

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg
De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L www.awolimburg.nl) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 9 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, De Zorggroep, Land van Horne, Proteion), Zuyd Hogeschool, mbo’s Gilde Zorgcollege en Vista college. Binnen het living lab van de AWO-L draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 185 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 27.000 medewerkers.

De werkwijze van de AWO-L en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats werken enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit minimaal 1 dag per week bij een zorgorganisaties aan wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds werken medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen, beleidsmedewerkers e.a.) vanuit de zorgorganisaties samen met de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en mbo. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies). De AWO-L werkt landelijk samen met de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO).

Wij hebben begrip voor acquisitie maar stellen dat voor deze functie niet op prijs.

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Prof. dr. Jos Schols, email: jos.schols@maastrichtuniversity.nl 
Prof. dr. Jan Hamers, email: jph.hamers@maastrichtuniversity.nl

Reageren op deze vacature kan door op de button "solliciteer nu" te klikken. U komt dan bij de sollicitatieprocedure.

Specificaties

 • Postdoc; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • 36—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT2022.330

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Per post solliciteren

Per post solliciteren

hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AT2022.330 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

U kunt op deze vacature reageren door uw motivatiebrief en CV, onder vermelding van het vacaturenummer AT2022.330, per e-mail te sturen aan:
hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Gelieve er rekening mee te houden dat het systeem de volgende bijlagen (xyz.zip .htm .html) niet kan uploaden.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt ​​aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt op deze vacature reageren door uw motivatiebrief en CV, onder vermelding van het vacaturenummer AT2022.330, per e-mail te sturen aan:
hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Gelieve er rekening mee te houden dat het systeem de volgende bijlagen (xyz.zip .htm .html) niet kan uploaden.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt ​​aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Solliciteer uiterlijk op 4 sep. 2022 23:58 (Europe/Amsterdam).