Postdoc bij USBO: BZK-project ‘Zo kan het dus ook’ (0,7-1,0 fte)

Postdoc bij USBO: BZK-project ‘Zo kan het dus ook’ (0,7-1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
26 jul 2 sep Utrecht
Postdoc bij USBO: ‘Leren in en van uitvoering’ (BZK project ‘Zo kan het dus ook’). Lees de vacaturetekst en solliciteer!

Functieomschrijving

Onderzoeks- en impactprogramma ‘Zo kan het dus ook’
In het Nederlandse openbaar bestuur gaan evident dingen mis. Maar, veel dingen gaan vooral ook goed. Soms zelfs tegen alle verwachtingen in. Dit intrigerende gegeven, succesvol openbaar bestuur, staat centraal in het onderzoeks- en impactprogramma 'Zo kan het dus ook‘. 
We kennen veel studies naar overheidsfalen en beleidsfiasco’s. We lezen over crises, turbulentie en onzekerheid, en de complexiteit van de maatschappelijke opgaven lijkt ons boven het hoofd te groeien. Dit programma wil dit niet negeren, maar zet er iets naast. Wij hopen te leren van duurzaam succesvolle beleidsinitiatieven en succesvolle uitvoeringspraktijken. Succes is minder makkelijk te verklaren.

Het doel van het programma is om succes in de Nederlandse publieke sector beter te begrijpen, en ook om samen met practitioners op een slimme manier te leren van dergelijke successen, en daar consequenties aan te verbinden. Dit herstelt de balans tussen ‘positief’ en ‘negatief’ als invalshoeken en leerimpulsen. Het programma bouwt voort op het EU- gefinancierde programma ‘Succesful Public Governance’ (2016-2021), en wordt mogelijk gemaakt door een onderzoeksubsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Onderzoeksproject: ‘Werken aan verbinding’
Het programma ‘Zo kan het dus ook’ bestaat uit deelprojecten, met nadruk op leren, onderwijs en impact. Maar het is tevens een onderzoeksprogramma, met deelprojecten die kennis genereren, in directe relatie tot beleid en uitvoering. Dat voedt leren, onderwijs en impact.

De postdoc zal samen met de uitvoerend projectleider (zie onder) enkele deelstudies uitvoeren, waarbij het werken aan verbindingen tussen politiek, beleid en uitvoering centraal staat. In een van de deelprojecten wordt bijvoorbeeld staat bijvoorbeeld de vraag centraal of en hoe beleidsmakers signalen van eerstelijns uitvoerders en handhavers ontvangen, herkennen en meewegen in beleidsvorming en politieke keuzen. Wat zijn methoden en praktijken van beleidsontwikkeling die ‘uitvoering-responsief’ is?

In een tweede deelstudie staat de driehoek politiek-beleid-uitvoering centraal, met nadruk op het ‘verbindende vakmanschap’ dat erop gericht is het grensverkeer binnen de driehoek productief te maken. Een derde deelproject richt zich op de vraag hoe in uitvoeringspraktijken ruimte wordt gemaakt en genomen om recht te doen aan complexe casus en professionele c.q. morele spanningsvelden. Hoe kan ‘geregelde ruimte’ in en rond de uitvoering ontstaan waarmee afgeweken kan worden van (beleids)kaders?
Het onderzoeksteam
Het programma wordt geleid door Mirko Noordegraaf en Paul ’t Hart. Erik-Jan van Dorp is uitvoerend programmaleider. Het programma brengt nadrukkelijke verbindingen aan tussen academische en maatschappelijke impact, en sluit aan op actuele ontwikkelingen (Toeslagen, Staat van de uitvoering, Werken aan uitvoering (WAU), Parlementaire enquête Fraude en Dienstverlening, e.d.). Het programma wordt medegefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Onderzoeksbevindingen en leeropbrengsten uit het programma worden onderdeel van de jaarlijkse Staat van de Uitvoering die BZK vanaf 2022 publiceert.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

We verwelkomen kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:
 • (bijna) gepromoveerd in de bestuurskunde, politicologie, sociologie, antropologie, sociale geografie, geschiedenis of aanverwante sociale wetenschap;
 • enthousiasme en expertise aangaande de inhoudelijke thema’s betreft: uitvoering, dienstverlening, professionals, vakmanschap, beleid, en politiek;
 • aantoonbare affiniteit met het ontwerpen, uitvoeren, vertalen en doen ‘landen’ van academisch onderzoek dat maatschappelijke c.q. praktische impact nastreeft;
 • affiniteit met mixed methods onderzoek binnen de sociale wetenschappen;
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge beheersing van Nederlands en Engels;
 • uitstekende presentatie- en communicatievaardigheden;
 • teamgeest én vermogen tot zelfstandig (blijven) werken aan een lange termijn project.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband van 0,7-1,0 fte voor de duur van 2 tot 3 jaar (afhankelijk van functieomvang). Het salaris bedraagt minimaal € 3.974,- en maximaal € 5.439,- (schaal 11 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 
Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.
De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau. 

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is één van de drie departementen van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. USBO bestudeert maatschappelijke opgaven en publieke organisatie in samenspel met ontwikkelingen in de politiek en samenleving. Haar kernvraag is hoe publieke organisaties, en organisaties met een publieke taak, omgaan met maatschappelijke issues, hoe zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vormgeven en bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde.

Ons academisch onderzoek is van hoge kwaliteit, zowel in naar Nederlandse als internationale maatstaven. Het onderzoek richt zich op thema’s als verantwoording, professionaliteit, performance in de publieke sector, organisatieverandering, innovatie en publiek leiderschap. We richten ons in het bijzonder op publieke organisaties zoals de Europese Unie, de Rijksoverheid en lokale overheden, de politiek, defensie, magistratuur en private organisaties met een publieke taak zoals ziekenhuizen, scholen, woningbouwcorporaties, sportorganisaties en culturele instellingen. 

Additionele informatie

Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Erik-Jan van Dorp (universitair docent), via g.h.vandorp@uu.nl.

De gesprekken met de kandidaten vinden plaats in september. De beoogde startdatum is dit najaar.

Specificaties

 • Postdoc
 • 24—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1194267

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bijlhouwerstraat 6, 3511 ZC, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Universiteit Utrecht). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.
Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.
Heb je interesse om te solliciteren? Stuur je motivatiebrief en cv toe via de sollicitatieknop.

Solliciteer uiterlijk op 2 sep. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).