Universitair hoofddocent supplychainmanagement (Ministerie van Defensie)

Universitair hoofddocent supplychainmanagement (Ministerie van Defensie)

Geplaatst Deadline Locatie
26 jul 8 sep Breda

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 sep 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als universitair hoofddocent supplychainmanagement ontwikkel en verzorg je toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, voor uiteenlopende doelgroepen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma. Jouw doel? De leerdoelen van de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten realiseren.

Je initieert, verwerft en verricht wetenschappelijk onderzoek op een breed en specialistisch onderzoeksgebied in lijn met het onderzoeksplan, om erkende wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen en internationaal te publiceren, en toe te passen binnen een onderzoeksgebied supplychainmanagement.

Het accent ligt op de rol van supplychainmanagement in algemene zin en in militaire organisaties – als voorbeeld van publieke organisaties – in het bijzonder.
De focus is specifiek op de rol van de Nederlandse defensieorganisatie die functioneert in publiek(-private) en internationale militaire en commerciële netwerken. Interfacing met behoud van de oriëntatie op supplychainmanagement met de vakgebieden assetmanagement en sourcing-/inkoopmanagement is belangrijk, aangezien assets (met name wapensystemen) een centraal onderdeel vormen van het functioneren van de defensieorganisatie.

Thema’s die op het snijvlak van supplychainmanagement en assetmanagement spelen zijn spare parts, voorraad en reparabelsmanagement. Op het snijvlak met sourcing-/inkoopmanagement gaat het om thema’s als sourcing-strategieën en implementatie, alsmede coördinatie van interne en externe ketens, inclusief bedrijfsvoering. De toenemende rol van data-analytics/data-driven logistics in Supply Chain Management is een vanzelfsprekende themalijn die substantieel steeds meer een plek krijgt in onderwijs en onderzoek. Qua onderwijs is een succesvolle traditie van serious gaming gerealiseerd die verder uitgebouwd kan worden. Onderzoek speelt zich af op voor Defensie belangrijke themagebieden.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding afgerond (doctoraal of wo-master) binnen het domein waarin het onderwijs verzorgd wordt en je hebt een promotie binnen datzelfde domein afgerond.
 • Je beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • Je bent in het bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (aansturen van) onderwijsvernieuwing, of je hebt aantoonbaar vergelijkbare programma’s succesvol afgerond en bent bereid om waar nodig met complementaire activiteiten de BKO te behalen.
 • Je hebt ruime ervaring met het geven van wetenschappelijk onderwijs en aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • Je hebt ruime onderzoekservaring van gebleken hoog niveau, blijkend uit een reeks van publicaties van erkend gehalte.
 • Je hebt erkenning onder vakgenoten als bij uitstek deskundig op eigen vakgebied, blijkende uit uitnodigingen voor het houden van voordrachten op (internationaal) wetenschappelijke bijeenkomsten en/of acceptatie van publicatie in tijdschriften van (internationaal) niveau.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke taken, bij voorkeur in een wetenschappelijke onderwijsomgeving.

Competenties

 • analytisch
 • communicatief
 • interpersoonlijk sensitief
 • ontwikkelen medewerkers/coaching
 • omgevingsbewust
 • overtuigingskracht
 • samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 24 maanden met uitzicht op vaste aanstelling.

 • Salaris­niveau: Schaal 14
 • Salaris­omschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maand­salaris: Min €5.443 – Max. €7.159 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: 24 maanden (proeftijdsaanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week: 22
 • Maximaal aantal uren per week: 22

Werkgever

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Afdeling

De faculteit Militaire Wetenschappen (FMW)

De faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Opleiden door middel van onderwijs en vorming is de primaire taak van de NLDA en in dat proces is het van belang om continu aan te sluiten bij nieuwe generaties studenten. De NLDA begeleidt studenten in hun beroepsvorming die onder meer bestaat uit academische, militaire, persoons- en leiderschapsontwikkeling. Karaktervorming is een essentieel onderdeel van de totale beroepsvorming en draagt bij aan de morele ontwikkeling van officieren. Het vormingsproces maakt de NLDA uniek ten opzichte van civiele onderwijsinstellingen.

De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en daarnaast twee leden kent: een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Binnen de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: militaire logistiek, Defensie-economie, militair leiderschap en gedrag, militaire ethiek en organisatiekunde en management.

De capaciteitsgroep MBW kent de volgende functies voor universitair hoofddocent: bestuurlijke informatievoorziening, supplychainmanagement, externe organisatie, human factors en veiligheid, HRM, organisatieverandering en krijgsmacht en samenleving.

De functies voor de universitair docent en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Specificaties

 • Universitair hoofddocent; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij; Economie; Techniek
 • max. 22 uur per week
 • €5443—€7159 per maand
 • Universitair
 • AT - Universitair hoofddocent supplychainmanagement #371883

Werkgever

Locatie

Kraanstraat 4, 4811 XC, Breda

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou