Programmamanager Nationale Studenten Enquête

Programmamanager Nationale Studenten Enquête

Geplaatst Deadline Locatie
24 okt 22 dec Utrecht
Stichting Studiekeuze123 is via Wesselo op zoek naar een regisserend, vernieuwend, scherp, onafhankelijk en netwerkend programmamanager Nationale Studenten Enquête.

Functieomschrijving

De programmamanager Nationale Studenten Enquête (NSE) heeft als primaire taak het creëren van draagvlak en het onderhouden van een goede relatie met het veld van hoger onderwijs en studenten. Het gaat om 14 universiteiten en 36 hogescholen in het bekostigd onderwijs. Zij zijn aangesloten bij de koepels van hogescholen (VH) en universiteiten (UNL). Ook nemen enkele particuliere onderwijsinstellingen deel aan de NSE; zij zijn veelal aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). 

Daarnaast houdt de programmamanager contact met het ISO, die de algemene belangen van de meer dan 800.000 studenten aan universiteiten en hogescholen behartigt en met de LSVB, de landelijke studenten vakbond. Ook het ministerie van OCW is een belangrijke stakeholder.

Naast de externe relaties stuurt de programmamanager het NSE-projectteam binnen Studiekeuze123 procesmatig aan en rapporteert en adviseert hij/zij rechtstreeks aan de directeur-bestuurder.

Het NSE-projectteam bestaat, naast de programmamanager, uit de productmanager NSE en twee medewerkers van de afdeling communicatie. De productmanager NSE beschikt over methodologische kennis en blijft verantwoordelijk voor de enquête-inhoud en de correcte oplevering van de resultaten. De functie van programmamanager is, net als de productmanager NSE, gepositioneerd binnen de afdeling Data van Studiekeuze123.

 Resultaatgebieden

Als programmamanager draag je verantwoordelijkheid voor:

 • Draagvlak
  • het onderhouden van een goede verstandhouding met vertegenwoordigers van het onderwijsveld;
  • het initiëren van afstemmingsgesprekken;
  • het onderhouden van regulier contact met stakeholders (UNL, VH, LSVb, ISO, NRTO) op ambtelijk en bestuurlijk niveau;
  • actief klankborden en betrokkenheid creëren bij het netwerk van NSE-contactpersonen.
 • Advies
  • secretaris van de Adviesraad;
  • adviseur voor het bestuur van Studiekeuze123 ten behoeve van besluitvorming door de directeur-bestuurder.
 • Projectleiding
  • de interne aansturing van het NSE-team en het optreden als inhoudelijk sparringpartner van de productmanager NSE in de contacten met de uitvoerende partij.
 • Enquête-uitvoering
  • het een tot twee keer per jaar organiseren van een strategisch overleg met de uitvoerende partij en het management van Studiekeuze123;
  • het samen met de productmanager enkele keren per jaar organiseren van een bijeenkomst met alle contactpersonen van de onderwijsinstellingen;
  • het jaarlijks opstellen van een onderzoeks- en ontwikkelagenda, waarbij de programma-manager meedenkt vanuit zijn kennis- en ervaring met grote enquêtes en inhoudelijke ontwikkel- of verbeterpunten agendeert;
  • het voorbereiden van de presentatie van de resultaten aan derden door initiëren en (mee)schrijven aan de inhoudelijke eindrapportage of andere producten.
 • Organisatie en beheer NSE
  • het zorgdragen voor goede samenwerkingsafspraken met onderwijsinstellingen over enerzijds de aan te leveren gegevens nodig voor de enquête-uitvoering en anderzijds de oplevering van de enquêteresultaten aan de instellingen. Dit alles binnen de context van de regelgeving rond de AVG en informatiebeveiliging;
  • medeverantwoordelijk voor de NSE-begroting en financiële rapportages; opzet, besluitvorming en beheer van maatwerkopdrachten of onderzoekstrajecten;
  • in- en externe afstemming, communicatie, informatie en evaluatie met betrekking tot de uitvoering van het NSE-project en deelprojecten;
  • kennismanagement, presentatie van de resultaten, documentatie en archivering van uitgevoerde NSE-trajecten.

Specificaties

Studiekeuze123

Functie-eisen

 • hbo+/academisch werk- en denkniveau;
 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit; ruime ervaring met het werken in een politiek- bestuurlijke omgeving en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen, bij voorkeur binnen het hoger onderwijs;
 • inhoudelijke kennis over of ervaring met grootschalige onderzoeken en enquêtes; in staat te fungeren als inhoudelijk sparringpartner van de productmanager;
 • in staat zich te verdiepen in de belangen die spelen op de verschillende terreinen bij de verschillende stakeholders;
 • ruime ervaring in advisering van het bestuur, op een kritische en onafhankelijke wijze;
 • bindend vermogen; in staat relaties en netwerken te bouwen, in stand te houden en te benutten; in staat stakeholders te betrekken, te verbinden en in beweging te brengen;
 • leiding geven aan complexe projecten met meerdere stakeholders;
 • communicatief vaardig;
 • affiniteit met onderzoek, analyse en dataverwerking.

Arbeidsvoorwaarden

.

Werkgever

Stichting Studiekeuze123® is een onafhankelijke stichting die door studenten, het hoger onderwijs en ministerie van OCW is opgericht om objectieve studiekeuze-informatie te verzamelen en te verspreiden. Studiekeuze123 beheert informatie over de erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten en voert jaarlijks de Nationale Studenten Enquête®uit.

Sinds maart 2020 is de verzameling en verspreiding van studiekeuze-informatie en het onderzoeken van studenttevredenheid en -betrokkenheid een publieke en wettelijke taak (art. 7.15a WHW). Studiekeuze123 is in het voorjaar van 2020 aangewezen als uitvoerende partij van deze wet.

De stichting is gehuisvest in Utrecht en telt momenteel zestien medewerkers. De organisatie bestaat uit een directeur-bestuurder en drie afdelingen: Beleidsondersteuning, Informatiemanagement en Communicatie.

Additionele informatie

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van drs. Arieke Vermeulen, senior consultant. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatiebutton. 

 Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.studiekeuze123.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management
 • Universitair
 • SP ST 20221024

Werkgever

Locatie

Arthur van Schendelstraat 600, 3511 MJ, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Studiekeuze123). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 22 dec. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).