lid voor de Raad van Toezicht

lid voor de Raad van Toezicht

Geplaatst Deadline Locatie
3 nov 4 jan Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 4 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Stichting Mulier Instituut zoekt een lid voor de Raad van Toezicht

Functieomschrijving

Raad van Toezicht

De stichting wordt bestuurd door een Raad van Bestuur (RvB). De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak toezicht te houden op het functioneren van de RvB en de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT fungeert als klankbord voor de RvB ten behoeve van de ontwikkeling van de stichting.

De verhouding tussen beide Raden is op gebruikelijke wijze geregeld in de statuten van de stichting. De zittingsduur voor een RvT-lid is vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar.

Leden van de RvT beschikken over een netwerk met aantoonbare raakvlakken met het werkveld van de stichting. Zij beschikken over bestuurlijke ervaring, verantwoordelijkheidsgevoel en opereren vanuit een integere en onafhankelijke houding. Het Mulier Instituut streeft naar een diverse samenstelling van de RvT.

Specificaties

mulier instituut

Functie-eisen

Specifieke expertise en vaardigheden

In aanvulling op de expertise van de zittende leden van de Raad van Toezicht zoeken we een nieuw lid met:

  • ervaring in sociaalwetenschappelijk onderzoek,
  • zicht en visie op kennisinfrastructurele vraagstukken,
  • affiniteit met sport en (sportief) bewegen.

Arbeidsvoorwaarden

De RvT vergadert in de regel drie keer per jaar. Het betreft een onbezoldigde functie. Reiskosten worden vergoed.

Werkgever

De Stichting Mulier Instituut streeft ernaar met gedegen en datagedreven sportonderzoek bij te dragen aan de vergroting van de effectiviteit en doelmatigheid van het sportbeleid en (daardoor) aan de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. Om zijn doelen te bereiken voert het Mulier Instituut onderzoek uit in opdracht van overheden, sportorganisaties en overige opdrachtgevers. Daarnaast werft het Mulier Instituut subsidies voor verdiepend onderzoek en is er een instellingssubsidie van de Directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het volgen van ontwikkelingen in de sport en het uitvoeren van beleidsondersteunend onderzoek.

Het Mulier Instituut is gevestigd in Utrecht en heeft 65 medewerkers, waarvan ongeveer 55 academisch geschoolde onderzoekers zijn.

Specificaties

  • Management; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • Gedrag en maatschappij
  • Universitair
  • AT MU 20221103

Werkgever

Locatie

Herculesplein 269, 3584 AA, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou