Bijzonder Hoogleraar Dr. J.M. den Uyl-Leerstoel

Bijzonder Hoogleraar Dr. J.M. den Uyl-Leerstoel

Geplaatst Deadline Locatie
5 nov 30 nov Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

In 1988 is bij de Universiteit van Amsterdam de (bijzondere) Dr. J.M. den Uylleerstoel ingesteld door de Wiardi Beckmann Stichting. De leeropdracht richtte zich tot nu toe voornamelijk op de ontwikkelingen van het democratisch socialisme in relatie tot wetenschap en samenleving vanuit een internationaal vergelijkend perspectief. De leeropdracht voor de komende jaren zal breder van opzet zijn en zich richten op de instituties en arrangementen (vaak afkomstig uit sociaal democratisch gedachtengoed) die voor een betere bestaanszekerheid en meer binding en verheffing in onze samenleving moeten zorgen. Juist in een periode van groeiende ongelijkheid en een grote kloof tussen overheid en burger lijkt een bredere kijk op welvaart en welzijn van belang met daarbij speciale aandacht voor de rechten van burgers (naast klassieke burgerrechten en sociale grondrechten ook informatierechten) en nieuwe manieren waarop de overheid daar invulling aan kan geven aan. Enkele, maar niet uitputtende, voorbeelden van dergelijke arrangementen en thema's zijn: de toekomst van de Nederlandse arbeidsmarkt, re-inventie van volkshuisvesting, (preventieve) (jeugd)zorg, de toekomst van de Europese samenwerking of rechtvaardige duurzaamheid.

Wat ga je doen

De leerstoelhouder levert een bijdrage aan (de ontwikkeling van) het onderwijs en ontwikkelt een onderzoekslijn en begeleidt promotieonderzoek dat aansluit bij het profiel van de bijzondere leerstoel.Van de bijzonder hoogleraar wordt ook verwacht dat hij of zij aan fondsenwwerving doet en zich inzet voor een effectieve valorisatie. De unieke geschiedenis en positie van de leerstoel geeft de leerstoelhouder toegang tot allerlei netwerken (politiek, beleidsmatig, wetenschappelijk en/of maatschappelijk). Van de leerstoelhouder wordt verwacht dat deze netwerken verder ontwikkeld en verbonden worden.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

  • Gepromoveerd binnen één der sociale wetenschappen of aanpalende disciplines (geesteswetenschappen, rechten of economie);
  • Aantoonbaar deskundig op het hierboven geschetste vakgebied, onder meer blijkend uit (Engelstalige) publicaties en uit overige wetenschappelijke activiteiten;
  • Gemotiveerd om onderwijs te geven;
  • Niet werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam.

Arbeidsvoorwaarden

Van de bijzonder hoogleraar wordt verwacht dat zij/hij gemiddeld 7,6 uur per week beschikbaar is voor het uitoefenen van de aan het bijzonder hoogleraarschap verbonden taken, voor een periode van 5 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De benoeming tot bijzonder hoogleraar leidt niet tot een dienstverband bij de UvA.

De leerstoelhouder zal zijn/haar werkzaamheden verrichten binnen de afdeling Politicologie en de AISSR en voor de begeleiding van de leerstoelhouder is een curatorium samengesteld.

Werkgever

Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.

Over de Faculteit

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst. Tevens is de FMG de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op haar gebied in Nederland.

De afdeling Politicologie is onderdeel van de FMG. Activiteiten voor educatie en onderzoek worden uitgevoerd door instituten binnen het domein. Het College of Social Sciences en de Graduate School of Social Sciences zijn verantwoordelijk voor de bachelor- en masteropleidingen in de Politicologie. Het meeste onderzoek van de afdeling is onderdeel van de onderzoeksschool Amsterdam School for Social Science Research (AISSR).

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Specificaties

  • Hoogleraar
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 7.6 uur per week
  • Gepromoveerd
  • 10833

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwe Achtergracht 166, 1018WV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou