Hoogleraar en afdelingshoofd Keel,- Neus- en Oorheelkunde

Hoogleraar en afdelingshoofd Keel,- Neus- en Oorheelkunde

Geplaatst Deadline Locatie
8 nov 19 dec Rotterdam

Functieomschrijving

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC zoekt een afdelingshoofd Keel-, Neus- & Oorheelkunde tevens hoogleraar voor de kernleerstoel van de gelijknamige afdeling in het Erasmus MC. Uw verantwoordelijkheden, in grote lijnen, zijn:
 • Het medische, organisatorische, financiële, onderwijs- en onderzoeksbeleid van deze afdeling valt onder uw eindverantwoording. U geeft op een stimulerende en verbindende manier integraal leiding aan deze afdeling op basis van de strategische koers van het Erasmus MC, en de leiderschapsvisie die voor het Erasmus MC geldt.
 • U bouwt verder aan een visie op de Keel,- Neus- & Oorheelkunde. U zoekt naar de mogelijkheden tot voortdurende optimalisatie van de afdeling en bent de drijvende kracht achter nieuwe ontwikkelingen.
 • Met uw managementkwaliteiten draagt u zorg voor de personele, organisatorische en financiële aangelegenheden op de afdeling.
 • U stimuleert samenhang tussen aandachtsgebieden en de samenwerking intern en in de regio. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de Keel,- Neus- & Oorheelkunde is daarbij essentieel.
 • U weet de innovatieve mogelijkheden uit de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit maximaal te benutten, en deze in te weven in de afdeling met daarbij aandacht voor macro-economische en socio-economisch effecten van innovaties. Daarnaast levert u een proactieve bijdrage aan de strategische beleidsvisie van het Erasmus MC.
 • U weet het academische zorgaanbod binnen de Keel-, Neus- & Oorheelkunde en de eraan verbonden gebieden uitstekend te profileren. Ook kunt u voorwaarden scheppen om de deskundigheid zo goed mogelijk in te zetten en om initiatieven te stimuleren die de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.
 • Met uw kennis en ervaring draagt u zorg voor de ontwikkeling van de onderzoekslijnen van de afdeling en de bijdragen aan onderwijs vanuit de afdeling.

Specificaties

Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)

Functie-eisen

 • U beschikt over uitstekende leidinggevende competenties en sociale vaardigheden.
 • U bent inhoudelijk sterk op het gebied van (ziekenhuis)financiën en in staat om de ambities binnen de gestelde financiële ruimte waar te maken, zonder het kwaliteitsniveau en de beschikbare capaciteit uit het oog te verliezen.
 • U bent een verbindend leider, zowel binnen als buiten de eigen afdeling, en gericht op samenwerking, met affiniteit voor een bedrijfsmatige aanpak. Dankzij uw vermogen om bruggen te bouwen en voorwaarden te scheppen, weet u de samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC te versterken en te verdiepen.
 • U bent een boegbeeld voor de afdeling en heeft een uitstekende nationale en internationale reputatie. Verder heeft u een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en pakt u nieuwe ontwikkelingen met beide handen aan.
 • U bent in staat om te verbinden en samenwerking binnen en buiten het Erasmus MC ondersteunen en versterken.
 • U heeft ervaring met het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken. Kennis van nationale en internationale ontwikkelingen binnen de Keel,- Neus- & Oorheelkunde is belangrijk.
 • U heeft bewezen chirurgische vaardigheden en een uitstekende reputatie in de patiëntenzorg, en heeft de ervaring om de tertiaire zorg van de afdeling verder te stimuleren en uit te bouwen.
 • U heeft ervaring met academisch onderwijs en beschouwt bijdragen aan het geven en ontwikkelen van Erasmus MC onderwijs als een essentiële taak van de afdeling.
 • U beschikt over wetenschappelijke verdienste in (minimaal) een van de onderzoeksgebieden en heeft affiniteit met de bestaande en in ontwikkeling zijnde onderzoekslijnen van de afdeling.
 • U bent in staat om te innoveren gebruik makend van de technologische mogelijkheden die de Convergentie met de TU Delft en de Erasmus Universiteit aan mogelijkheden biedt. U bent in staat om de ontwikkeling van technologische innovaties te stimuleren en in te weven in de afdeling.
 • U heeft veel aandacht voor duurzaamheid, zowel wat betreft de duurzaamheid van de gezondheidszorg, en de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers als qua impact van de gezondheidszorg op onze leefomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende functie binnen het grootste Universitair Medisch Centrum (UMC) van Nederland met hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek.
 • Een vast dienstverband met een uitstekend marktconform salaris. Benoeming in de functie van afdelingshoofd geldt voor een periode van vijf jaar. Na evaluatie kan een tweede termijn van vijf jaar of langer volgen.
 • Uitstekende secundaire voorwaarden, zoals een ontwikkelbudget, een eindejaarsuitkering die al in november uitgekeerd wordt en een persoonlijk reiskostenbudget.
 • Een pensioenverzekering bij het ABP waarvan het Erasmus MC 70% van de maandelijkse bijdrage betaalt.

Werkgever

Erasmus MC

De missie van het Erasmus MC is: een gezonde bevolking en excellente zorg door onderzoek en onderwijs. Het Erasmus MC wil erkend leidend zijn in innovaties op het gebied van gezondheid en zorg. Verantwoordelijk, Verbindend en Ondernemend. Dat zijn de kernwaarden van het Erasmus MC. Ze staan niet op zichzelf, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Toekomstige grote innovaties op het gebied van gezondheid en zorg liggen op de terreinen waar biomedische en natuurwetenschappen, socio-economische wetenschappen, geneeskunde, technologie en big data elkaar raken. De innovaties die hieruit voortvloeien, beïnvloeden het perspectief op gezondheid en ziekte, op moleculair, cellulair, mens- én populatieniveau. Technologie wordt een steeds belangrijker en niet meer weg te denken onderdeel van alle kerntaken. Het Erasmus MC streeft ernaar het eerste technische UMC van Nederland te zijn. Daarbij heeft het Erasmus MC ook veel aandacht voor hoe deze technologie in de dagelijkse praktijk geïmplementeerd moet worden en ook aandacht heeft voor die maatschappelijke uitdagingen die niet middels technologie geadresseerd kunnen worden. Het Erasmus MC is de academische motor die nieuwe regionale, nationale en internationale samenwerkingen en netwerken vormgeeft, leidt en faciliteert, en de regio verbindt met nationale en internationale ontwikkelingen. De kracht van het Erasmus MC ligt in de nauwe verbinding tussen kliniek en faculteit.

De afdeling Keel,- Neus- & Oorheelkunde is naast de afdelingen MKA chirurgie, Neurologie, Neurochirurgie, Oogheelkunde, en Psychiatrie onderdeel van het thema Hersenen & Zintuigen. De afdeling is in Nederland een van de grootste academische centra van Nederland. De klinische aandachtsgebieden van de afdeling zijn hoofd-hals chirurgie, pediatrische KNO, otologie, rhinologie, volwassen benigne laryngologie en audiologie en participeert prominent in vele multidisciplinaire werkgroepen. De afdeling verleent een relatief hoog percentage ROBIJN-gelabelde zorg. De missie van de afdeling is het leveren van excellente zorg die gevoed wordt door continue verbetercycli vanuit klinische en basaal georiënteerd wetenschappelijk onderzoek Het onderzoek van de afdeling Keel,- Neus- & Oorheelkunde van het Erasmus MC richt zich op onderwerpen 'Oncologie', 'Gehoor & Spraak' en ' Bovenste luchtwegreconstructie'. Hiertoe behoren ook grote cohortstudies en translationeel onderzoek. De afdeling werkt hiertoe samen met vooraanstaande onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland, internationale partners en patiëntverenigingen. De primaire focus is gericht op tertiaire patiëntenzorg, steeds verbonden met de academische taken van onderzoek, opleiding en training. Op dit gebied volgen innovatieve technologische ontwikkelingen elkaar in snel tempo op.

De afdeling Keel,- Neus- & Oorheelkunde heeft in het verleden een belangrijke rol gespeeld bij de verbetering van diagnostiek en behandeling van hoofd-halskanker, aandoeningen van de (pediatrische) luchtweg, gehoorverlies en chronische otitis media. De komende jaren liggen er grote uitdagingen op de gebieden van preventie, acute en chronische ziekte en co-morbiditeit en worden de ontwikkelingen met name gedreven door zowel medische technologische innovaties als digitale ondersteuning die meer zorg op afstand mogelijk maakt. Daarbij is de patiënt steeds meer een partner in de keuzen en stappen die gezet worden in het gehele ziekte- en behandelingsproces in de context van waardegedreven, passende zorg, transparantie en 'shared decision making'.

Additionele informatie

 • Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. E.B. Wolvius, afdelingshoofd MKA Chirurgie en secretaris van de vacaturecommissie, telefoon: 010-7017063 of e-mail: e.wolvius@erasmusmc.nl.
 • Voor alle overige vragen over de sollicitatieprocedure kunt u via hr.topkader@erasmusmc.nl terecht bij de heer J. Mellegers of mevrouw L. Wielemaker, HR adviseurs Topkader.
Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de samenstelling van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar; Beleid- en staf; Management; Medisch personeel (anios, aios, specialist)
 • Gezondheid
 • max. 40 uur per week
 • €6959—€9168 per maand
 • Universitair
 • 45.08.22.RvB-P1100919-1

Werkgever

Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

's-Gravendijkwal 230, 3015 CE, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

 • Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. E.B. Wolvius, afdelingshoofd MKA Chirurgie en secretaris van de vacaturecommissie, telefoon: 010-7017063 of e-mail: e.wolvius@erasmusmc.nl.
 • Voor alle overige vragen over de sollicitatieprocedure kunt u via hr.topkader@erasmusmc.nl terecht bij de heer J. Mellegers of mevrouw L. Wielemaker, HR adviseurs Topkader.
Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de samenstelling van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

 • Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof. dr. E.B. Wolvius, afdelingshoofd MKA Chirurgie en secretaris van de vacaturecommissie, telefoon: 010-7017063 of e-mail: e.wolvius@erasmusmc.nl.
 • Voor alle overige vragen over de sollicitatieprocedure kunt u via hr.topkader@erasmusmc.nl terecht bij de heer J. Mellegers of mevrouw L. Wielemaker, HR adviseurs Topkader.
Het Erasmus MC streeft ernaar dat de samenstelling van haar medewerkers in de diverse functiegroepen de samenstelling van de Nederlandse bevolking goed weerspiegelt. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten wordt hier rekening mee gehouden.

Solliciteer uiterlijk op 19 dec. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).