Business controller Utrecht Holdings (0,8 - 1,0 fte)

Business controller Utrecht Holdings (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
10 nov 25 nov Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 25 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Als business controller werk je samen met verschillende partijen (zowel intern als extern) wiens belangen en relaties je goed in het oog gaat houden!

Functieomschrijving

Van spin-offs op het gebied van Life Sciences tot ventures gericht op ustainability of gebaseerd op AI. En van de Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk tot en met een payroll- of ander servicebedrijf. Het zijn enkele voorbeelden van bedrijven die zijn ondergebracht bij Utrecht Holdings. Als business controller bij Utrecht Holdings heb jij jouw eigen klantportefeuille. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor meerdere bedrijven. Je ondersteunt bij de oprichting van deze bedrijven, volgt en ondersteunt vanuit jouw expertise actief de ontwikkeling van deze entiteiten. Je krijgt te maken met een diversiteit aan financiële en fiscale vragen, directies, culturen en mensen. Je werkt op het snijvlak van publiek en privaat én schakelt tussen uitvoering en strategie. Je fungeert als strategisch adviseur en het financiële geweten van onze BV’s. Je neemt deel aan UMC- of UU-brede projecten en adviseert bij het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met interne en externe partijen.
De opbouw- en implementatiefase van het landelijke Biotech Booster-project, onderdeel Discovery & Development binnen het Life Sciences & Health-cluster heeft jouw bijzondere aandacht.

Als business controller werk je samen met verschillende partijen (zowel intern als extern) wiens belangen en relaties je goed in het oog moet houden en behartigen. Jouw keuzes en adviezen hebben impact. Je komt met oplossingen voor financiële vraagstukken en adviseert over de meest uiteenlopende ontwikkelingen binnen de entiteiten. Verder zorg je samen met het finance-team waar je deel van uitmaakt dat de processen binnen Utrecht Holdings goed verlopen. Tenslotte ondersteun je en adviseer je gevraagd en ongevraagd de directie. De organisatie is klein, maar kent relatief grote belangen en risico’s. Als controller beheer je samen met de directie al deze belangen.

Biotech Booster Nederland heeft een excellente kennispositie op biotechnologie en er ligt een enorme kans om die te vertalen naar bedrijvigheid en innovatie. Biotech Booster is een gesubsidieerd programma dat letterlijk een “boost” gaat geven aan de vermarkting van deze innovaties. De gezamenlijke opzet door kennisinstellingen, overheidspartners en bedrijven is uniek. De aanpak beoogt volwassen en schaalbare bedrijven en productconcepten te creëren.
KTO Utrecht is verantwoordelijk voor het landelijk projectmanagement van het onderdeel Discovery & Development in het domein Life Sciences gericht op Discovery & Development.
In de opbouw- en implementatiefase is het de verantwoordelijkheid van Utrecht Holdings invulling te geven aan het cluster Discovery & Development. Dit omvat onder meer het definiëren van het cluster, het identificeren van belangrijke partners, het samenbrengen van de business developers in het cluster, en het participeren in de werkgroep die landelijk afspraken maakt o.a. over IP gebruik, projectbeheer, financiering en afrekening projecten.

Bekijk voor meer informatie HollandBIO, kloppend hart van de Nederlandse life sciences.

Resultaatgebieden:
 • Strategische deelnemingen: Het actief ondersteunen en monitoren van, en het adviseren over de ontwikkeling van deze deelnemingen zodat zij zich bedrijfseconomisch rendabel ontwikkelen en gestelde doelen realiseren.
 • Oprichten nieuwe bedrijven: het desgevraagd oprichten (c.q. beëindigen) van bedrijven totdat deze gereed zijn de operationele taken uit te voeren.
 • Projectmanagement waaronder het project Biotech Booster Thematisch Cluster Discovery & development, onderdeel opbouw & implementatiefase.
 • Planning en controlcyclus, procesinrichting en uitvoering: als lid van het finance-team een bijdrage leveren aan de adequate en zorgvuldige uitvoering van de planning & controlcyclus en het optimaliseren van processen.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

In deze functie ben je primair aanspreekpunt voor het management van strategische deelnemingen en in die rol zowel adviseur als controller. Ook voor het project Biotech Booster, cluster Discovery & Development treed je op als eerste contact.
Je legt verantwoording af aan de directeur Holdings. De belangrijkste kaders worden gevormd door wet- en regelgeving en vastgesteld beleid op strategisch en tactisch niveau.
 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur bedrijfseconomie, controlling of een andere relevante richting.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als business controller.
 • Je bent een generalist en hands-on in je aanpak.
 • Je bent een analytische denker.
 • Je bent in staat zowel de budgettaire kaders als de commerciële lijnen te bewaken.
 • Je hebt ervaring met projectmanagement.
 • Je kunt prioriteiten stellen en werken met deadlines voor meerdere projecten.
 • Je werkt uitstekend samen in een team, maar ook zelfstandig werk je goed.
 • Je bent communicatief sterk.
 • Je bent constructief kritisch en oplossingsgericht.
 • Je bent organisatiesensitief: je bent je bewust van de belangen binnen een organisatie en schakelt snel met mensen op verschillende niveaus.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (0,8 - 1,0 fte) voor de duur van een jaar met – bij goed functioneren - uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 4.814,- en maximaal € 6.181,- (schaal 12 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Kortom, wij bieden:
 • een professionele leer- en werkomgeving, een leuk team van collega's.
 • afhankelijk van te verwachten ontwikkelingen in de toekomst en daarmee de complexiteit van de inhoud van de functie een mogelijkheid tot doorgroei naar schaal 13;
 • een rol met veel impact, waarbij je de wereld van morgen helpt realiseren, en waar je werkt met bestuurders, inspirerende wetenschappers en ondernemers.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

Utrecht Holdings is de Knowledge Transfer Office (KTO) van de kennisinstellingen UMC Utrecht en Universiteit Utrecht. Beide organisaties hebben als kerntaken: onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en kennisvalorisatie. Wij richten ons als Utrecht Holdings op deze laatste kerntaak, door het naar de maatschappij brengen van academische onderzoeksresultaten vanuit een commercieel perspectief.

Wij ondersteunen wetenschappers en medewerkers bij het beschermen van hun vindingen, octrooien en verstrekken in dat kader licenties aan externe partijen. Onze bijzondere aandacht ligt op het vlak van Life Sciences, Digital innovations (o.a. AI) en Sustainability. We richten regelmatig, vaak met externe partijen, nieuwe bedrijven (spinoffs) op, voortkomende uit de beide kennisinstellingen. Tenslotte investeren wij via onze fondsen in veelbelovende spin-offs met doel deze te ondersteunen in de eerste fase van ontwikkeling. Naast de tweehoofdige directie doen wij dit alles met een team van business developers, fundmanager, business analist, juristen en support staf, in totaal zo’n 16 medewerkers. De afdeling Finance ondersteunt het duaal management van Utrecht Holdings met:
 • het inrichten, uitvoeren en bewaken van de planning & controlcyclus;
 • (financiële) managementinformatie en analyses;
 • het oprichten van strategische deelnemingen en het actief monitoren van deze entiteiten;
 • gevraagd en ongevraagd strategisch advies;
 • het desgevraagd leiden van projecten.

Specificaties

 • Financiën
 • 32—40 uur per week
 • €4814—€6181 per maand
 • Universitair
 • 1199732

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Heidelberglaan 8, 3584 CS, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou