Hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid en Mijnbouwschade

Hoogleraar Overheidsaansprakelijkheid en Mijnbouwschade

Geplaatst Deadline Locatie
16 nov 11 dec Heerlen

Functieomschrijving

Het doel van de leerstoel is de ontwikkeling van hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek en postinitieel onderwijs over overheidsaansprakelijkheid en mijnbouwschade. De leerstoelhouder heeft géén taakstelling in het bama-onderwijs.

De faculteit RW wil gestalte geven aan het algemene OU-beleid om de universiteit dieper te verankeren in de regio Zuid-Limburg, in het bijzonder de regio Parkstad Limburg, en om de financieringsstromen van de OU te verbreden door de ontwikkeling en vergroting van de inkomsten uit de 2e en 3e geldstroom en postinitieel onderwijs.

De oostelijke mijnstreek kampt, evenals Groningen, met de afwikkeling van schade die ontstaan is door delfstoffenwinning. Deskundigen hebben er op gewezen dat in Limburg in de toekomst omvangrijke schade van een andere soort kan ontstaan: door de opwaartse druk van stijgend mijnwater zal de bodem stijgen, wat kan leiden tot scheurvorming in muren, vloeren en fundamenten van gebouwen (zogenaamde omgekeerde mijnschade). De aanstaande sluiting van de bruinkolenmijnen in Noordrijn-Westfalen heeft naar verwachting ook gevolgen in Zuid-Limburg voor het grondwaterniveau.

Met de leerstoel wordt beoogd rechtsvergelijkende en sociaal-wetenschappelijke expertise op te bouwen over de afwikkeling van mijnbouwschade en de verduurzaming van mijnbouwgebieden. Thema’s zijn de legitimiteit en effectiviteit van (quasi-) juridische regimes om schade af te wikkelen; de toekomstbestendigheid van het huidige juridische instrumentarium en juridische vragen over het hergebruik en de herontwikkeling van voormalige mijnen.

De leerstoelhouder levert een actieve bijdrage aan de opzet van een expertisecentrum over mijnbouw en (de Europese agenda van) de rechtvaardige transitie naar een klimaatneutrale economie waarin niemand aan zijn lot wordt overgelaten (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_en). Daartoe geeft de leerstoelhouder inhoudelijk leiding aan een reeds in gang gezette aanvraag.

De leerstoelhouder is een specialist in juridische vragen in verband met mijnbouwschade. De hoogleraar heeft een uitgebreid relevant netwerk. De hoogleraar is een ondernemende persoonlijkheid die gemakkelijk banden smeedt en onderhoudt met academici in binnen- en buitenland, met de rechtspraktijk en met relevante overheden en instellingen, met name in de regio Zuid-Limburg, Groningen, Noordrijn-Westfalen en mijnbouwstreken in andere Europese landen. De leerstoelhouder werkt binnen de faculteit en de OU samen met onder andere de hoogleraar goederenrecht en duurzaamheid en de faculteit Bètawetenschappen.

 

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

De hoogleraar die we zoeken:

 • is gepromoveerd;
 • beschikt over een gedegen kennis van overheidsaansprakelijkheid in verband met   mijnbouw, blijkend uit aansprekende en in het vakgebied gewaardeerde publicaties;
 • heeft aantoonbaar wervend vermogen, dan wel potentie, in de vorm van competitieve voorstellen voor externe financiering;
 • heeft ervaring/bekwaamheid in het stimuleren en begeleiden van (promotie)onderzoek;
 • heeft goede leidinggevende en organisatorische vaardigheden en capaciteiten;
 • werkt samen met collega’s binnen en buiten het eigen vakgebied;
 • heeft een goed netwerk van collega’s aan andere faculteiten en in de rechtspraktijk;
 • heeft ervaring met postinitieel onderwijs
 • bezit de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of is bereid deze binnen korte tijd te behalen.


 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijk voor de duur van vijf jaar met bij gebleken succes uitzicht op een vast dienstverband.

●        Schaal H2 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten.

●        Maximaal € 8.881,- bruto per maand bij een volledig dienstverband.

●        Van de hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij op regelmatige basis (bij een             voltijdsaanstelling 2 dagen per week) in Heerlen aanwezig kan zijn.
 

De Open Universiteit heeft prima secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder andere opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken, een dertiende maand en betaald ouderschapsverlof.

 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren van de Nederlandse universiteiten. Hetzelfde geldt voor de faculteit Rechtwetenschappen ten opzichte van de zusterfaculteiten. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit Rechtswetenschappen (RW) heeft ruim 90 medewerkers en groeit en vernieuwt sterk. Binnen deze dynamische omgeving worden initiatief en doortastendheid op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën over bijvoorbeeld toegepast en fundamenteel onderzoek, de bachelor en masteropleidingen en post-initieel onderwijs. Er zijn twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de vakgroep Publiekrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & rechtstheorie en Europees & internationaal recht). Daarnaast zijn er schakelprogramma’s. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. De faculteit is in september 2022 gestart met de eerste Nederlandse masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van ‘serious games’, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de faculteit Rechtswetenschappen staat op de eerste plaats in de Nationale Studenten Enquête 2021 en op de gedeelde eerste plaats in de Studiekeuzegids van 2021.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie. politiewetenschappen en rechtsantropologie) en rechtstheorie. Er zijn tien fulltime promovendi en acht postdocs werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met prof.dr.mr. R. Janse, decaan faculteit Rechtswetenschappen, ronald.janse@ou.nl.

LET OP: het hierboven vermelde e-mailadres is uitsluitend bedoeld voor het inwinnen van nadere informatie over deze vacature. U wordt dringend verzocht om uitsluitend te solliciteren via het bij ‘Procedure’ vermelde e-mailadres.

Het structuurrapport en het onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’ kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de faculteit Rechtswetenschappen, e-mail: Secretariaat.RW@ou.nl.

Meer informatie over de Open Universiteit kunt u vinden op onze website www.ou.nl.

 

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • max. 7.6 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AC/FAC/RW/22133

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

De gesprekken vinden plaats op 21 december 2022 van 13.00-16.00 in Heerlen.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van curriculum vitae en onder vermelding van het vacaturenummer, per e-mail sturen naar: solliciteren@ou.nl.

De gesprekken vinden plaats op 21 december 2022 van 13.00-16.00 in Heerlen.

Solliciteer uiterlijk op 11 dec. 2022 23:58 (Europe/Amsterdam).