Procesbegeleider Versterking Kennisinfrastructuur Gezondheidsbevordering en Preventie

Procesbegeleider Versterking Kennisinfrastructuur Gezondheidsbevordering en Preventie

Geplaatst Deadline Locatie
23 nov 12 dec Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 dec 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Nederland gezonder maken en gezondheidsverschillen verkleinen vraagt om investeren in preventie. Lokale en regionale partijen vanuit zorg en het gemeentelijk domein moeten daarvoor samenwerken. Kennis vanuit wetenschap en praktijk is daarbij onmisbaar. Gemeenten zullen steeds vaker een beroep doen op GGD'en vanwege hun kennis- en adviesrol rondom preventie en gezondheidsbevordering. Help jij mee dit mogelijk te maken?

Doel van dit project is het versterken van de kennis- en adviesrol van GGD'en middels een leernetwerk gericht op leervragen rondom vier interventies: gecombineerde leefstijl interventie (GLI), ketenaanpak overgewicht kinderen, valpreventie bij ouderen, en Welzijn op Recept. De geleerde lessen zijn de basis voor (1) een voorstel hoe het leernetwerk geborgd en breder geïmplementeerd kan worden, en (2) overeenstemming tussen kennispartners over benodigde randvoorwaarden om kennis over gezondheidsbevordering en preventie beter te ontwikkelen, toepassen en verspreiden (kennisinfrastructuur). De volledige ZonMw-subsidieaanvraag over dit 2 jarig project is op aanvraag beschikbaar.

Wat wordt jouw rol?
Als procesbegeleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals beschreven in de subsidieaanvraag, verdeeld over drie werkpakketten:
 1. Opzetten leernetwerk van GGD-medewerkers.
 2. Voorstel voor borging van dit leernetwerk.
 3. 'Kennisakkoord': komen tot een voorstel, met daarin samenwerkingsafspraken met alle 10 academische werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) in Nederland, RIVM, GGD GHOR NL en andere kennispartners en de randvoorwaarden voor een sterke kennisinfrastructuur.
Startdatum bij voorkeur 1 februari 2023.

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

Als procesbegeleider ben je zelfstandig en strategisch bezig. Je legt verbindingen naar andere relevante kennisinstituten (AWPG'en, GGD'en, RIVM, GGD GHOR Nederland, etc). Je wordt aangestuurd door een begeleidingsteam vanuit AWPG AMPHI (Radboudumc en o.a. GGD Gelderland-Zuid), AWPG Limburg en AWPG Brabant. Je bent in staat om structuur aan te brengen en middels een goede verslaglegging het begeleidingsteam van de gevraagde informatie te voorzien.

Je hebt affiniteit en ervaring met begeleiden van leernetwerken, samenwerkingsprocessen en -methoden. Je kan in structuren denken en deze omzetten naar toepasbare formats en werkwijzen. Je bent proactief, kan meedenken met het begeleidingsteam en relevante kennis vanuit de wetenschap en praktijk inbrengen. Je wordt blij van het goed organiseren van kennis(zowel wetenschappelijke kennis als praktijkkennis) en je ziet de meerwaarde van samenwerking tussen de AWPG-en en GGD-en hierin. Je bent in staat om ook anderen te inspireren in deze ontwikkeling en deinst niet terug om partijen samen te brengen om hierover in gesprek te gaan. Een hands-on mentaliteit, resultaatgericht werken en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn een must.

Daarnaast vragen we dat je aantoonbaar (door opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten etc.) beschikt over:
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op WO werk- en denkniveau, bijv. als programmamanager of een vergelijkbare functie op regievoering.
 • Ervaring binnen een overheidsdienst (bijvoorbeeld GGD, RIVM, gemeente).
 • Ervaring met het organiseren van kennisoverdracht is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar.

Aanstelling voor duur van het project voor 2 jaar, startdatum bij voorkeur 1 februari 2023. Wij bieden een boeiende en afwisselende baan binnen een team van maatschappelijk betrokken mensen. Je gaat met vele partners verspreid in het hele land samenwerken en vergroot daarmee je netwerk en kennis over hoe de kennisinfrastructuur op gebied van gezondheidsbevordering en preventie lokaal, regionaal en nationaal georganiseerd is. Naast aanstelling bij het Radboudumc zullen ook met aanwezigheidsaanstellingen bij GGD Gelderland-Zuid, GGD Zuid Limburg en Tranzo (Tilburg University) geregeld worden, zodat je ook op deze locaties gebruik kunt maken van werkplekken om het samenwerken te vergemakkelijken. Daarnaast is het ook mogelijk om flexibel thuis te werken.

Werkgever

Radboudumc

Een van de academische werkplaatsen bij de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde is AWPG AMPHI. AMPHI is een samenwerkingsverband tussen meerdere GGD'en en het Radboudumc. AMPHI verricht praktijkgericht onderzoek en deelt kennis op het gebied van Integraal Gezondheidsbeleid en Infectieziektenbestrijding. In Nederland zijn er 10 AWPG'en. In deze werkplaatsen staan co-creatie, kennisdelen en synthese van kennis uit praktijk, beleid en wetenschap op gebied van preventie en publieke gezondheid centraal. Er is veel ervaring in het opbouwen en onderhouden van complexe samenwerkingsstructuren zowel lokaal, regionaal als nationaal en tussen onderzoek, beleid en praktijk. En de AWPG'en hebben de nodige inhoudelijke en wetenschappelijke ervaring met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van preventieve interventies en beschikken over een groot netwerk aan (kennis)partners op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Het Radboudumc
Onze missie is: to have a significant impact on health(care). We willen vooroplopen bij de ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega's vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.

Specificaties

 • Onderwijs; Management
 • Gezondheid
 • 32—36 uur per week
 • €3047—€4800 per maand
 • Universitair
 • 173563-P1111250-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou