Promovendus en Postdoc "Inclusieve Arbeidsmarkt, HRM & Sociale Zekerheid"

Promovendus en Postdoc "Inclusieve Arbeidsmarkt, HRM & Sociale Zekerheid"

Geplaatst Deadline Locatie
9 dec 31 mei Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) en de Tilburg Law School (TLS) zijn we op zoek naar:
een promovendus (1,0 fte, 4 jaar) en een Postdoc (0,65fte, flexibel over 4 jaar) “Inclusieve Arbeidsmarkt, HRM & Sociale Zekerheid”
die werkzaam zullen zijn in een multidisciplinair onderzoeksteam, dat is gekoppeld aan de bijzondere leerstoel HRM & Sociale Zekerheid, die is gevestigd door lnstituut Gak aan Tilburg University. Het team gaat samen de wederzijdse beïnvloeding van arbeidsmarkt- en sociaalzekerheidsbeleid en de praktische toepassing van human resource management (HRM) in organisaties onderzoeken.

Functieomschrijving

Projectbeschrijving 
Vanuit de visie dat alle mensen die kunnen en willen, moeten kunnen participeren op de arbeidsmarkt én dat alle werkenden recht hebben op fatsoenlijk werk en arbeidsrelaties (United Nations Sustainability Goal 8) onderzoeken we welke vormen van HRM- en sociaalzekerheidsbeleid hierbij nodig zijn. Ook in Nederland hebben nog steeds bepaalde groepen op de arbeidsmarkt onvoldoende zekerheid op fatsoenlijk werk. Er kan daarbij sprake zijn van een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor ‘decent work’ of onduidelijkheid over wie daarvoor verantwoordelijk is: de persoon zelf, de werkgever (of afgeleiden daarvan, zoals uitzendorganisaties of onderaannemers), of de overheid. De basis van alle onderzoeksprojecten is het Transitioneel Inclusief HRM Arbeidsmarktmodel (Freese & Borghouts, 2022 en Borghouts & Freese, 2022), waarbij vier transities onderscheiden worden. Inclusief HRM beleid richt zich op onder andere flexibele arbeidskrachten (waaronder zzp'ers), mensen die werkloos (dreigen te) worden of zijn of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die willen participeren. lnclusief HRM-beleid legt de nadruk op transities tussen organisaties (interne arbeidsmarkt) en de externe arbeidsmarkt.

Met het onderzoeksteam gaan we onderzoeken hoe inclusief HRM-beleid vorm kan krijgen, ondersteund door sociale zekerheidsmaatregelen voor verschillende transities op de arbeidsmarkt. In elk van de projecten wordt een andere transitie onderzocht.

In het proefschrift staat de onderzoeksvraag “Hoe kan de transitie van niet-werk naar werk beter verlopen, door inclusief werkgevergedrag en faciliterend sociaal zekerheidsbeleid?” centraal. Dit richt zich op transitie 1, de transitie van niet-werk naar werk.

De Postdoc zal zich richten op de onderzoeksvraag hoe het totaal aan inclusief HRM en sociale zekerheidsinstrumenten die ontworpen zijn om arbeidsmarkttransities via werkzekerheid te faciliteren ervaren worden in de leefwereld van werkenden en werkzoekenden voor elk van de vier transities uit het Transitioneel Inclusief HRM arbeidsmarktmodel.  Een reeds aangestelde postdoc richt zich op transitie 2, de transitie van contract naar contract.

De werkplek
Deze vacatures vloeien voort uit de interfacultaire samenwerking tussen het Tilburg Law School en Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Je sluit aan bij het onderzoeksteam rondom de leerstoel HRM & Sociale Zekerheid. Als het team compleet is, zal het bestaan uit twee hoogleraren, twee promovendi, twee postdocs en een onderzoeksassistent. Daarnaast werk je nauw samen met onderzoekers die verbonden zijn aan de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt (zie hieronder). Voor de begeleiding en persoonlijke ontwikkeling heb je niet alleen steun van je promotoren en het onderzoeksteam, maar kun je ook terecht bij het Research Lab Inclusive HRM, verbonden aan het Departement Human Resource Studies. We zijn op zoek naar een divers onderzoeksteam: teamleden zijn afkomstig vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines, vullen elkaar aan  in verschillende soorten onderzoeksmethodieken en zijn verschillend in persoonlijke kenmerken. In ons team vinden we onderzoekskwaliteit belangrijk en voelen we ons betrokken om van waarde te zijn voor de maatschappij. We spannen ons in om de vertaalslag tussen wetenschap en praktijk te maken, waardoor de resultaten van ons onderzoek en de publicaties kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Activiteiten 

 • Het ontwikkelen van een onderzoeksplan en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar de inclusieve arbeidsmarkt
 • Actieve deelname als groepslid van de onderzoeksgroepen
 • Publiceren in peer-reviewed (inter)nationale tijdschriften
 • Presenteren van onderzoek op wetenschappelijke congressen
 • Ondernemen van impactactiviteiten, bijvoorbeeld publiekslezingen, blogs of podcasts over het onderzoek
 • Onderwijsactiviteiten zoals gastcolleges en begeleiding van theses 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Kwalificaties en persoonlijke kwaliteiten
Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

Voor de promotieplekken zoeken we een WO-afgestudeerden in de disciplines HR Studies, Labor Law & Employment Relations, Sociologie, Organisatiewetenschappen, Bestuurskunde, Organisatiepsychologie, Strategisch Management, Public Governance, Public Policy, Rechtsgeleerdheid (bij voorkeur met verdieping in het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht), Industrial relations of soortgelijke arbeidsmarkt- en sociaal zekerheidsopleidingen die aan een proefschrift willen gaan werken. Kandidaten die een juridische opleiding of Research Master hebben gedaan worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Je hebt je studie met uitstekende studieresultaten afgerond. Je hebt goede contactuele eigenschappen, bent een doorzetter en je kunt goed samenwerken met mensen met een uiteenlopende achtergronden, functies en ervaringen. Je bent ondernemend, werkt zelfstandig en hebt een creatieve visie. Je hebt grondige kennis van het Nederlandse beleidsdebat rondom de inclusieve arbeidsmarkt en durft daar een op wetenschappelijke inzichten gebaseerde mening op te formuleren. Goede beheersing van het Nederlands en het Engels is verplicht (CFR: C2-niveau).

Voor de postdoc functie geldt dat je gepromoveerd dient te zijn in een relevant vakgebied, over uitstekende onderzoeksvaardigheden beschikt en aantoonbare ervaring hebt met het publiceren in internationale peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Publicaties in vakbladen, populair wetenschappelijke stukken, blogs, podcast etc. zijn een pre. Je hebt grondige kennis van het Nederlandse beleidsdebat rondom de inclusieve arbeidsmarkt en kunt daar een op wetenschappelijke inzichten gebaseerde visie op formuleren.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij? 

 • De voorwaarden om met wetenschappelijk onderzoek zichtbare maatschappelijke impact te maken;
 • in een bevlogen team en onder leiding van hoogleraren Charissa Freese en Irmgard Borghouts;
 • met zeer betrokken externe partners;
 • met volop mogelijkheden voor het opbouwen van een interessant netwerk binnen en buiten de wetenschap.

Tilburg University behoort tot de top werkgevers van Nederland, kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket en streeft naar een goede balans tussen werk en privé.. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onder andere een studiefaciliteitenregeling en de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden deels individueel te bepalen met behulp van een keuzemodel. De cao voor de Nederlandse universiteiten is van toepassing. Het bruto salaris voor een promovendus start bij aanvang met € 2.541,- per maand (eerste jaar) en loopt op tot €3.247,- per maand in het vierde jaar (voltijd – 38 uur). Het betreft tijdelijke dienstverband met als doel  het schrijven en afronden van een proefschrift. De aanstelling start met een periode van 12 maanden. Voortzetting van het promotietraject met nog eens 36 maanden is afhankelijk van de beoordeling na het eerste jaar, waarbij wordt geëvalueerd of het project voldoende voortgang heeft geboekt om binnen de gestelde termijn te worden afgerond. 

De postdoc functie betreft een tijdelijke aanstelling van 0,65 Fte verspreid over 4 jaar, in overleg in te vullen. Inschaling in UFO profiel onderzoeker 3, met salarisschaal 11 . Het salaris bedraagt, afhankelijk van achtergrond en werkervaring, minimaal € 3.974 en maximaal € 5.439 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. Ook hier starten we met een dienstverband van 12 maanden, dat bij goed functioneren verlengd wordt. 

Erkenning en waardering: Tilburg University draagt actief bij aan de landelijke beweging om te komen tot een systeem- en cultuurverandering die leidt tot een meer gelijkwaardige waardering van deze diversiteit aan talenten.

Tilburg University past beleid voor gelijke beloning toe en bevordert een transparant salaris voor mannen en vrouwen door het toepassen van vastgestelde criteria op basis van de ervaring van de kandidaat.

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is ‘Understanding Society’. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Academische Werkplaatsen
Tilburg University kent diverse Academische Werkplaatsen. In deze werkplaatsen werken wetenschappers samen met partners uit de praktijk in co-creatie aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt in de vorm van meerjarige partnerschappen en onderzoekstrajecten. We bundelen de kracht van de praktijk en wetenschappelijk onderzoek, om zo maatschappelijke impact te maken met nieuwe kennis en innovaties. Vier van deze werkplaatsen, waaronder Inclusieve Arbeidsmarkt, vormen samen een geheel onder de paraplu ‘Brede Welvaart’: zij dragen allen vanuit hun eigen inhoudelijke focus bij aan nieuwe kennis en innovaties op dit gebied. In alle werkplaatsen wordt interfacultair samengewerkt: elke werkplaats heeft twee hoogleraren van twee verschillende schools als academische trekkers (in het geval van de werkplaats ‘Inclusieve Arbeidsmarkt’ gaat het om Tilburg Law School en Tilburg School of Social and Behavioral Sciences). Beide promovendi en de postdoc gaan participeren in de Academische Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt (zie ook https://www.tilburguniversity.edu/nl/samenwerken/academische-werkplaatsen-brede-welvaart/inclusieve-arbeidsmarkt). De betrokken departementen bij de Werkplaats Inclusieve Arbeidsmarkt zijn:

Specificaties

 • PhD; Postdoc
 • Gedrag en maatschappij; Recht
 • 26—40 uur per week
 • Universitair
 • 21104

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou