Afdelingshoofd Education Support Team Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Afdelingshoofd Education Support Team Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Geplaatst Deadline Locatie
22 dec 19 feb Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor de divisie Academic Services van Tilburg University zijn wij op zoek naar een Afdelingshoofd (1,0 fte) Education Support Team Tilburg School of Social and Behavioral Sciences.
Duur arbeidsovereenkomst : 12 maanden met uitzicht op een vaste aanstelling.

Functieomschrijving

De divisie Academic Services van Tilburg University is verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van het onderzoeks-, onderwijs- en impactbeleid van de universiteit. De organisatorische en administratieve ondersteuning van de opleidingen, graduate schools en onderzoeksprogramma’s is vanuit de divisie georganiseerd. Daarnaast levert Academic Services begeleiding voor studenten, docenten, onderzoekers en promovendi en ondersteunt zij bij de acquisitie van onderzoeksmiddelen en het valoriseren van onderzoeksresultaten. De divisie is onderverdeeld in drie units: Onderwijs, Onderzoek en Impact (Knowlegde Transfer Office).

Als afdelingshoofd van het Education Support Team (EST) draag je zorg voor de ontwikkeling en implementatie van het onderwijsbeleid van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). Dit binnen het bredere kader van de doorontwikkeling van alle onderwijsondersteunende processen binnen AS Education. Je werkt nauw samen met de vice-decaan onderwijs in de voorbereiding van de besluitvorming van het Management Team en in het interfacultair en interuniversitair overleg. Het betreft advies over alle aan het academisch onderwijs gerelateerde vraagstukken en over strategische veranderingen binnen de organisatie, in het bijzonder voor wat betreft de onderwijskundige en organisatorische gevolgen daarvan. Je toets het vastgestelde beleid aan vooraf gestelde kwaliteitsnormen en in- en externe beleidsontwikkelingen. Je stimuleert en begeleidt strategische veranderingsprocessen ten behoeve van het onderwijs in TSB.

Tegelijkertijd werk je samen met de andere hoofden EST (voor de andere faculteiten) en hoofden Shared Services binnen Education aan de vernieuwing en doorontwikkeling van de ondersteunende onderwijsprocessen, om zowel de kwaliteit als efficiency hiervan verder te verbeteren. 

Als hoofd van het EST geef je leiding en sturing aan een team van ongeveer 30 professionals (o.a. onderwijscoördinatoren/studieadviseurs, beleidsmedewerkers, medewerkers studentenzaken, secretarissen Examencommissie en onderwijsinnovatoren) dat het totale onderwijsproces voor studenten, docenten en het Management Team van Tilburg School of Social and Behavioral Sciences faciliteert en ondersteuning biedt. 

Je bent verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het EST. Denk hierbij aan het realiseren van afgesproken resultaten, organisatiestructuur en -cultuur, taakverdeling, resultaat- en ontwikkelingsgesprekken en procedures. Je maakt heldere afspraken over de werkverdeling en bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de daarbij behorende planning en bewaakt de bijbehorende deadlines. 

Voor de faculteit ben je de spin in het web voor al het universiteitsbrede en landelijke onderwijs-gerelateerd overleg. Je neemt deel aan in- en externe werkgroepen en projecten. Je draagt bij aan de uitvoering van strategische, universiteitsbrede projecten en vertaalt ontwikkelingen naar relevantie voor TSB. Goede contacten met collega’s van AS, de andere faculteiten en de verschillende divisies zijn daarbij van grote waarde. 

Je rapporteert hiërarchisch aan de adjunct-directeur Onderwijs van Academic Services en tevens functioneel aan het MT van TSB. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Jouw kwalificaties

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding en ervaring in het werken in een academische onderwijsomgeving, bij voorkeur gerelateerd aan de sociale wetenschappen;
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen; je zet je in voor een zinvolle en evenwichtige samenwerking met het faculteitsbestuur, Academic Services en andere universitaire diensten; 
 • Je hebt aantoonbare ervaring met beleidsontwikkeling, het schrijven van beleidsstukken op bestuurlijk niveau, advisering en implementatie op het terrein van academisch onderwijs;
 • Je beschikt over het vermogen een grote diversiteit van taken te overzien en te managen; je doorziet snel waar het bij complexe zaken om draait en weet problemen terug te brengen tot handelbare werkafspraken;
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring;
 • Je beschikt over actuele kennis van het WO-onderwijsbeleid en kennis van wet- en regelgeving bij universitaire organisaties. 
 • Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal


Jouw talenten

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 
 • Als afdelingshoofd heb je oog voor de menselijke verhoudingen en ben je in staat de aanwezige individuele kwaliteiten en capaciteiten van medewerkers optimaal in te zetten.
 • Je bevordert een open communicatie en samenwerking binnen je team, de faculteit en met de collega’s van de andere faculteiten en diensten;
 • Je bent gericht op het behalen van resultaten en stuurt graag op basis van feiten;
 • Je bent in staat in procesketens te denken en het belang van de eigen afdeling waar nodig te ontstijgen om het geheel voor de universiteit beter te maken

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op dienstverband onbepaalde tijd.

Het betreft een functie voor 1,0 fte (40uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal € 5.506,- en maximaal € 6.702,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Afdelingshoofd 1 en salarisschaal 13 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten en streven ernaar om inclusief te zijn, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op  werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences
Het Education Support Team van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences maakt onderdeel uit van de dienst Academic Services en is een afdeling die bestaat uit 30 medewerkers. Het Education Support Team TSB ondersteunt de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van onderwijsbeleid en onderwijsaanbod van TSB. TSB verzorgt vier bacheloropleidingen, zes masteropleidingen, twee research masteropleidingen en een lerarenopleiding. Er studeren bijna 5.000 studenten bij één van de opleidingen binnen TSB.
 

Over Tilburg University | University Services
De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Specificaties

 • Management; Beleid- en staf
 • max. 40 uur per week
 • €5506—€6702 per maand
 • Universitair
 • 21122

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou