Wetenschappers (UD/UHD) nieuwe waarderingsmodellen in de gebouwde omgeving

Wetenschappers (UD/UHD) nieuwe waarderingsmodellen in de gebouwde omgeving

Geplaatst Deadline Locatie
22 dec 29 jan Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

TU Delft zoekt innovatieve en creatieve wetenschappers die het sturen op nieuwe waarde en waarderingsmodellen in de gebouwde omgeving onderzoeken en doceren.
Challenge: Doorbreken door van bestaande waarderingspatronen in de gebouwde omgeving.Change: ontwikkelen van nieuwe concepten, methoden en praktijken voor de waardering van gebouwen, portfolio’s en gebieden.Impact: systeemverandering voor de eindgebruiker en de partners in de keten.

Functieomschrijving

De afdeling Management in the Built Environment (MBE) van de Faculteit Bouwkunde is op zoek naar twee tot drie (ervaren) wetenschappers (UD/UHD) rondom nieuwe waarden- en waarderingsmodellen, regels en praktijken in de gebouwde omgeving. Wij zoeken nieuwe collega’s die dit conceptueel en/of methodisch benaderen. Het sturen en vormgeven van deze nieuwe benaderingen staat centraal in deze functies. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de impact op bestaande praktijken in de gebouwde omgeving, waaronder voor cross-keten samenwerking en de rol van de eindgebruiker. Met het gezamenlijk uitzetten van deze vacatures beogen wij de kennisontwikkeling rondom nieuwe waarden en waardering in relatie tot sturing en management van de gebouwde omgeving een structurele impuls te geven.

Met uw nieuwe collega’s heeft u, binnen de kaders van de afdeling, de vrijheid om onderzoeksvragen omtrent deze vraagstukken te formuleren en het onderzoek daadwerkelijk op te zetten. Additionele financiering voor onderzoek is beschikbaar.

Onderzoeksveld

Waarderingsmodellen:
Waardecreatie in vastgoed en gebiedsontwikkeling is vooralsnog sterk financieel en economisch gedreven, en geborgd in traditionele waarderingsmodellen en praktijken. De transitie naar een duurzame samenleving vraagt om een breder waardenbegrip, met aandacht voor waarden als natuur, grondstoffen, gezondheid, een bestaansminimum en welbevinden. Vernieuwende conceptuele modellen als brede welvaart, de circulaire economie en de donuteconomie proberen deze bredere waarden te benoemen en te bepalen, bijvoorbeeld in processen van meervoudige waardencreatie. Sturing door (ver)nieuwe(nde) waarde- en waarderingsmodellen betekent dat andere waarden ter vervanging van en/of in aanvulling op traditionele waarden centraal staan in het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en beheren van vastgoed. Deze nieuwe waarden leveren een fundamentele bijdrage aan een systeemverandering in de gebouwde omgeving.

Systeemverandering kan zorgen voor een herverdeling en creatie van publieke en private waarden, maar loopt ook aan tegen sterk verankerde belangen, rollen en verantwoordelijkheden. Het bestuderen van de transitie van bestaande naar nieuwe waarderingsmodellen behoort expliciet tot de leerstukken waar u zich over buigt.

Aspecten die elk in een van de in te vullen functies bijzondere aandacht kunnen krijgen, zijn:

 • Cross-keten samenwerking:
  Sturen op waarden zal ook gevolgen hebben voor betrokkenen bij de processen van waardeontwikkeling en waardering. Rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen zullen veranderen. Nieuwe actoren zullen ontstaan en toetreden. Dit heeft ook gevolgen voor bestaande belangen en relaties tussen partijen; andere patronen van afhankelijkheden, relaties en samenwerkingsverbanden zullen ontstaan. Dat vraagt om afstemming, herijking en mogelijke herformulering van waarden, normen en praktijken in betrokken ketens.
 • De rol van de eindgebruiker:
  Onder invloed van de nieuwe waarden en waarderingspraktijken verandert de rol van de eindgebruiker, bijvoorbeeld van passieve consument naar een meer actieve rol. Betrokkenheid van de eindgebruiker in een vroeg stadium van initiatief, planning en besluitvorming brengt verschillende vraagstukken met zich mee, waar u zich over zult buigen, bijvoorbeeld ten aanzien van waardering en allocatie van waarden.

 

Vanuit uw onderzoek brengt u kennis en expertise in het bachelor- en masteronderwijs van de afdeling MBE.

 

 

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

We nodigen wetenschappers (UD/UHD) uit te solliciteren met achtergrond in vakgebieden als economie, vastgoedfinanciering/management, economische geografie, of vergelijkbaar;

 • U bent in het bezit van een PhD en heeft bij voorkeur ervaring op de beschreven vraagstukken in de wetenschap of in een op kennisontwikkeling gerichte functie in de praktijk.
 • U dient grondige kennis te hebben van- en duidelijke ideeën te hebben over de geschetste onderzoeksvelden;
 • U heeft praktische ervaring met het geven van academisch onderwijs en het begeleiden van afstudeeronderzoeken;
 • U bent aantoonbaar competent in geschreven en gesproken Engels en Nederlands.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar - met uitzicht op vast.

Het dienstverband is 1 jaar met uitzicht op vast.

Het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Nederlandse Universiteiten. Een salaris gebaseerd op schaal 11/12/13/14 (afhankelijk van de werkervaring en expertise van de kandidaat, op basis van een volledige werkweek.

 • Universitair docent:
  schaal 11 (minimum van €3.974,- en maximum van €5.439,-.
  Schaal 12 (minimum van €4.814,- en maximum van €6.181,-.
 • Universitair hoofddocent:
  Schaal 13 (minimum van €5.506,- en maximum van €6.702,-.
  Schaal 14 (minimum van €5.784,- en maximum van €7.362,-

De TU Delft biedt een op maat gemaakt beloningspakket, korting op zorgverzekeringen en sportabonnementen en een maandelijkse bijdrage in de werkkosten.

Inspirerend, excellent onderwijs staat bij ons centraal. Als u minder dan vijf jaar onderwijservaring heeft, helpt het BKO-programma van de TU Delft u om binnen drie jaar een Universitaire Kwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen.

De TU Delft stelt hoge eisen aan de Engelse taalvaardigheid van het onderwijzend personeel. De TU Delft biedt trainingen aan om de Engelse taalvaardigheid te verbeteren.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Bij TU Delft omarmen we diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten we ons actief in om een universiteit te zijn waar jij je thuis voelt en kunt floreren. We hechten veel waarde aan verschillende perspectieven en kwaliteiten, omdat wij geloven dat dit ons werk innovatiever, de TU Delft-gemeenschap levendiger en de wereld rechtvaardiger maakt. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal. Daarom nodigen we jou uit om te solliciteren. Je sollicitatie krijgt een eerlijke behandeling.

Challenge. Change. Impact!

Afdeling

Faculteit Bouwkunde

De faculteit Bouwkunde heeft wereldwijd een leidende rol in onderwijs en onderzoek. De drijvende kracht achter het succes van de faculteit is het robuuste onderzoeksprofiel in combinatie met de energie en creativiteit van de studenten en de academische gemeenschap. Het is een bruisende plek waar ruim vierduizend mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat studeren, werken, ontwerpen, onderzoek doen en kennis vergaren en verspreiden. Onze faculteit heeft een sterke focus op ‘ontwerpgericht onderzoek' dat al enkele jaren wordt erkend en bekroond, met als resultaat een toppositie op de wereldranglijsten. Medewerkers en studenten werken aan de verbetering van de gebouwde omgeving met behulp van een breed scala aan disciplines, waaronder architectonisch ontwerp, stedenbouw, bouwtechnologie, sociale wetenschappen, procesmanagement en geo-informatiewetenschappen. De faculteit werkt nauw samen met andere faculteiten, universiteiten, private partijen en de publieke sector en heeft een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als internationaal.

Klik hier om naar de website van faculteit Bouwkunde te gaan.

Management in the Built Environment
De afdeling Management in the Built Environment (MBE) is onderdeel van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Ongeveer 120 medewerkers in de rollen van docent, onderzoeker, promovendus en ondersteuner werken samen aan onderwijs en onderzoek.
De afdeling MBE wordt bestuurd door het Dagelijks Bestuur en de afdelingsvoorzitter prof.dr. E.M. van Bueren. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de sectiehoofden en coördinatoren van de drie secties, de coördinator master onderwijs, de
bestuurssecretaris en de coördinator secretariaat. De organisatorische indeling naar secties is gelijk aan de hoofddomeinen van MBE: Design & Construction Management, Real Estate Management en Urban Development Management. De afdeling MBE streeft naar een duurzame gebouwde omgeving waarin de belangen van de eindgebruiker en andere stakeholders uitgangspunt zijn. MBE richt zich op oplossingen voor het ontwikkelen en beheren van gebouwen, portfolio’s en stedelijke gebieden en het opleiden van de volgende generatie managers in de gebouwde omgeving.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • 20—40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • TUD03293

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou