Postdoc Digitalisering van de energietransitie

Postdoc Digitalisering van de energietransitie

Geplaatst Deadline Locatie
9 jan 30 jan Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Postdoc Digitalisering van de energietransitie (0,8 - 1,0 fte) voor het Departement TILT, locatie Tilburg, wetenschapsgebied Recht, governance, data science. Duur arbeidsovereenkomst: 2 jaar (met uitzicht op een verlenging van 1 jaar).

Functieomschrijving

Digitalisering van de energie- en mobiliteitssector speelt een cruciale rol in het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. In het kader van het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving van de Nederlandse Universiteiten binnen het thema ‘digitale steden en gemeenschappen’ zoeken we een gedreven wetenschapper die wetenschappelijk onderzoek wil doen naar vraagstukken over een slimme en sociale digitalisering van de energie- en mobiliteitstransitie.

De onderzoeker wordt gepositioneerd binnen de Universiteitsbrede Academische Werkplaats op het gebied van Klimaatverandering en Energietransitie. De positie betreft een unieke en zelfstandige functie in een divers team met enthousiaste academici verbonden aan alle faculteiten van de TiU en maatschappelijke partners. Tilburg University is een gespecialiseerde universiteit met de 4 kernwaarden Caring, Courageous, Connected and Curious. Deze waarden komen sterk terug bij het Digital Sciences onderzoek aan TiU en het onderzoek in de academische werkplaatsen van TiU. De Academische Werkplaats heeft als doel het bijeenbrengen van wetenschap en praktijk met als doel: het bedenken van sociale, juridische en/of bestuurskundige innovaties ter bevordering van de een slimme en sociale energietransitie. Naast deze inbedding binnen de Academische Werkplaats draagt de onderzoeker bij aan het programma ‘Digital Sciences for Society’ van de universitaire strategie 2022 – 2027 van Tilburg University en aan het UNL programma Digital Society.

Als postdoc combineer je het doen van wetenschappelijk onderzoek met het verbinden van wetenschap en praktijk. In afstemming met de partners en collega’s denk je mee in de onderzoeksagenda en strategie van het Digital Sciences for Society programma en de Academische Werkplaats, heb je een cruciale rol in het opzetten, leiden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met en bij onze partners, ontwikkel je je eigen onderzoeksprojecten, schrijf je onderzoeksvoorstellen voor het acquireren van aanvullende fondsen en motiveer je collega-wetenschappers en studenten om aan te sluiten bij het onderzoeksprogramma naar de digitalisering van de energietransitie en de werkplaats in oprichting. Je adviseert over evidence-based denken en werken, met als doel een slimme en sociale energietransitie te versnellen door het gebruik van nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek. Ook sluit je bijvoorbeeld aan bij een wetenschapscommissie of expertgroep, beantwoord je vragen van onze partners over de digitalisering van de energietransitie of over het doen van onderzoek, luister je naar hun ervaringen en vraag je naar ‘problemen’ op de werkvloer, als input voor mogelijke nieuwe onderzoeksvragen. Ook signaleer je mogelijkheden voor kennisuitwisseling tussen de partners en verzorg je (gast)onderwijs.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

Voor deze functie zoeken we een gepromoveerd onderzoeker. Je hebt aantoonbare kennis en een specifieke deskundigheid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek op thema’s die aansluiten bij digitalisering van de energietransitie. Werkervaring bij publieke of private organisaties in het werkveld is een pre. We zoeken een verbinder die gemakkelijk kan schakelen tussen het werken met onderzoekers en de praktijk. Je hebt goede contactuele eigenschappen, presentatievaardigheden en je kunt goed samenwerken met mensen met een uiteenlopende achtergronden, functies en ervaringen. Je bent ondernemend, werkt zelfstandig en hebt een creatieve visie. Je voelt je als een vis in het water als je als pionier te werk mag gaan. Je bent goed in acquisitie. Je signaleert kansen voor het binnenhalen financiering bij bijv. NWO, bedrijven en fondsen en kunt dit omzetten naar concreet resultaat: het succesvol indienen van voorstellen waarmee we financiering binnenhalen om ons onderzoeksprogramma te laten floreren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar (met uitzicht op een verlenging van 1 jaar).

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0.8-1.0 (32-40 uur per week);
 • Het is een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub b Cao Nederlandse Universiteiten tijdelijk gefinancierd worden op basis van projectfinanciering. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 24 maanden. Voorzetting van deze functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen
 • Een salaris van minimaal €2.960 en maximaal €5.439 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderzoeker 3 of Onderzoeker 4 en salarisschaal 10 of 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer;
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé;

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Programma Digital Sciences for Society
Het belang van digitale wetenschappen bij het oplossen van talloze maatschappelijke vraagstukken wordt steeds groter. Tegelijkertijd is er sprake van een enorm (stijgende) vraag naar afgestudeerden op het gebied van digitale wetenschappen. Tilburg University heeft veel kennis en kunde op het gebied van digitale wetenschappen en een sterke achtergrond in de alfa- en gammawetenschappen waarmee een onderscheidende propositie kan worden ontwikkeld en we een bijdrage kunnen leveren aan de genoemde uitdagingen; juist op het snijvlak van technologie en maatschappelijke vraagstukken. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om zo oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben en krijgen. De samenwerking kan een impuls krijgen door in te zetten op een verantwoord gebruik en ontwikkeling van digitale wetenschappen in een toepassingsgebieden waar we als universiteit al een sterke positie hebben. Daarvoor is het programma Digital Sciences for Society gestart. Het programma heeft drie aandachtsgebieden: onderzoek met impact, onderwijs en het organiseren van samenwerking. Het programmateam bestaat uit een academisch trekker, een programmamanager en een programmamedewerker en wordt ondersteunt door diverse diensten van de universiteit.

Academische Werkplaatsen 
Tilburg University kent diverse Academische Werkplaatsen. In deze werkplaatsen werken wetenschappers samen met partners uit de praktijk in co-creatie aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt in de vorm van meerjarige partnerschappen en onderzoekstrajecten. We bundelen de kracht van de praktijk en wetenschappelijk onderzoek, om zo maatschappelijke impact te maken met nieuwe kennis en innovaties. Vier van deze werkplaatsen, waaronder die voor Klimaatverandering en energietransitie, vormen samen een geheel onder de paraplu ‘Brede Welvaart’: zij dragen allen vanuit hun eigen inhoudelijke focus bij aan nieuwe kennis en innovaties op dit gebied. In alle werkplaatsen wordt interfacultair samengewerkt: elke werkplaats heeft twee hoogleraren van twee verschillende schools als academische trekkers (in het geval van de werkplaats ‘Klimaatverandering en slimme en sociale energietransitie’ gaat het om Tilburg Law School en Tilburg School of Economics and Management). Deze academische trekkers vormen, samen met de nieuwe postdoc en andere onderzoekers, een team met medewerkers van het Knowledge Transfer Office (een projectleider en een community manager). Deze samenwerkingsvorm met externe partners en tussen faculteiten is relatief nieuw. Er is veel ruimte voor ontwikkeling. De Academische Werkplaatsen wisselen dan ook periodiek ervaringen en best practices met elkaar uit. De ambitie is om ook studenten op innovatieve wijze te betrekken, bij voorkeur door middel van challenge en case-based onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van studententeams. 

Tilburg Institute for Law, Technology, and Society
Deze positie wordt formeel ondergebracht bij het Department Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT). TILT is de thuisbasis voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de effecten van sociaal-technische veranderingen op de regulering en het beheer van economische activiteiten in een tijdperk waarin informatietechnologie een belangrijke motor is voor innovatie. TILT is een van de toonaangevende onderzoeksgroepen in Europa op het snijvlak van recht, technologie en maatschappij. Het is gebaseerd op een multidisciplinair onderzoek naar sociaal-technische veranderingen, gericht op het begrijpen van de interactie tussen technologie en sociale en normatieve praktijken, om te verduidelijken hoe de uitdagingen op het gebied van regelgeving van sociaal-technische veranderingen kunnen worden aangepakt.

Specificaties

 • Postdoc
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €2960—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • 21224

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou