Vakbondssecretaris Lokaal Overleg

Vakbondssecretaris Lokaal Overleg

Geplaatst Deadline Locatie
11 jan 1 feb Nijmegen

Functieomschrijving

Ben jij geïnteresseerd in het vakbondswerk en personeelsbeleid? Zoek je een zeer afwisselende en ondersteunde baan? En weet jij op pragmatische wijze invulling te geven aan deze veelzijdige functie? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek om nader kennis te maken.

De CAO Nederlandse Universiteiten regelt veel, maar niet alles. Over andere aangelegenheden van algemeen belang voor de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van de werknemers van de Radboud Universiteit maakt het college van bestuur afspraken met onder andere de vakbonden. Thema's als hybride werken, het sociaal plan bij gedwongen ontslag en het monitoren van de flexibele schil worden op instellingsniveau overeengekomen. De vakbonden overleggen gemiddeld zeven keer per jaar met het college van bestuur in het Lokaal Overleg (LO). De onderwerpen die in het LO aan de orde komen houden met name verband met de CAO Nederlandse Universiteiten.

Als vakbondssecretaris in het LO ondersteun je de lokale vertegenwoordigers van de vakbonden organisatorisch en inhoudelijk en faciliteer je interne besluitvormingsprocessen. Je denkt mee over het 4-bonden beleid en initieert een beleidsagenda. Daarnaast lever je een inhoudelijke bijdrage bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het overlegproces. Je bent onder meer bezig met het traceren, voorbewerken en distribueren van achtergrondinformatie, het opstellen van de agenda en een actie-/besluitenlijst voor het 4-bonden beraad en je zorgt voor een tijdige afhandeling en signaleert knelpunten. Dit vereist uiteraard veel afstemming en interactie met anderen binnen en buiten de organisatie. Het is daarom van belang dat je je goed kunt inleven in anderen, rekening kunt houden met verschillende belangen en anderen kunt inspireren en motiveren.

Verder kunnen de bonden het personeel alleen goed vertegenwoordigen als ze de wensen van de werknemers kennen. Als vakbondssecretaris in het LO verzorg en onderhoud jij de communicatie vanuit de lokale afgevaardigden met de achterban, organiseer je bijeenkomsten en overlegmomenten en fungeer je als aanspreekpunt voor personeelsleden met vragen aan de vakbonden. Bovendien informeer je gezamenlijke leden over regels, rechten, plichten en procedures inzake individuele belangenbehartiging. Je coördineert ook de 4-bonden activiteiten en beheert het archief.

Tot slot zal jij als vakbondssecretaris naast één of meerdere LO-leden participeren in alle paritaire werkgroepen en -commissies en in alle 4-bondenwerkgroepen en -commissies. In deze veelzijdige functie fungeer je ook als aanspreekpunt voor individuele leden van de bonden en heb je contact met diverse personen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie, zoals woordvoerders, fractieleiders van de werknemersorganisaties, vertegenwoordigers medezeggenschapsorganen, RU-vakbondsconsulenten, de ambtelijk secretaris LO en regio- en landelijke kantoren van de AOb, FNV, CNV en AC-HOP.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je hebt enthousiasme voor en betrokkenheid bij vakbondswerk.
 • Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding.
 • Je kunt goed coördineren, plannen en zelfstandig werken.
 • Je hebt een goed inlevingsvermogen en weet om te gaan met verschillende belangen.
 • Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (Nederlands en Engels).
 • Je hebt ervaring met Microsoft Office en MS 365 en nieuwe systemen maak je je gemakkelijk eigen.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving of bent bereid om je daarin te verdiepen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het betreft een tijdelijk dienstverband van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.

 • Het betreft een dienstverband van 0,4 fte.
 • Afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring ontvang je een salaris van minimaal € 2.960 en maximaal € 4.670 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 10).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het betreft een tijdelijk dienstverband van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

Als vakbondssecretaris kom je te werken bij de afdeling van de woordvoerder van de vakbonden in het Lokaal Overleg. Formeel word je geplaatst bij het Bestuursbureau van de Radboud Universiteit. De woordvoerder van de vakbonden in het Lokaal Overleg is jouw leidinggevende en jouw werkplek zal daar worden ingericht. Momenteel is dat bij de Faculteit Sociale Wetenschappen.

De CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU) wordt landelijk afgesloten tussen de vereniging Universiteiten van Nederland (UNL) als werkgeversorganisatie en de werknemersorganisaties AC/FBZCNV Overheid/UniversiteitenFNV Overheid/Universiteiten en AOb sector WO&O. In de CAO zijn bepalingen opgenomen die op instellingsniveau nader uitgewerkt kunnen of moeten worden. Op het niveau van de universiteit vindt daartoe aanvullend overleg plaats in het zogenaamde "Lokaal Overleg" (LO). Dit is het overleg tussen de lokale vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties (vakbonden) en het college van bestuur. De vakbonden worden vertegenwoordigd door kaderleden werkzaam bij de universiteit. Zij worden bijgestaan door een adviseur/bestuurder vanuit de eigen bond. De randvoorwaarden voor dit overleg zijn vastgelegd in de CAO.


Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Additionele informatie

Neem met inhoudelijke vragen over de functie contact op met Marijtje Jongsma, woordvoerder LO namens de gezamenlijke vakbonden, hoofdbestuurder AOb en UHD via 06 311 323 87 of marijtje.jongsma@ru.nl. Ook kun je contact opnemen met Martin van Gessel, afgevaardigde LO namens de CNV via of martin.van.gessel@gmail.com.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • max. 16 uur per week
 • €2960—€4670 per maand
 • HBO
 • 1202480

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Radboud Universiteit). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Je kunt uiterlijk solliciteren op 1 februari 2023. Dit kan uitsluitend via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Marijtje Jongsma. Vul het sollicitatieformulier in en voeg de volgende bijlagen toe:
 • Een motivatiebrief.
 • Je cv.
De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 8 en vrijdag 10 februari 2023. De tweede gesprekken vinden plaats op maandag 13 februari 2023 Je treedt bij voorkeur zo snel mogelijk in dienst.

Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je kunt uiterlijk solliciteren op 1 februari 2023. Dit kan uitsluitend via onderstaande button. Richt je sollicitatiebrief aan Marijtje Jongsma. Vul het sollicitatieformulier in en voeg de volgende bijlagen toe:
 • Een motivatiebrief.
 • Je cv.
De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 8 en vrijdag 10 februari 2023. De tweede gesprekken vinden plaats op maandag 13 februari 2023 Je treedt bij voorkeur zo snel mogelijk in dienst.

Je bent vast nieuwsgierig naar onze sollicitatieprocedure. Hierin staat globaal beschreven wat je kunt verwachten tijdens de sollicitatieprocedure en hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens en interne en externe kandidaten.

Solliciteer uiterlijk op 1 feb. 2023 23:59 (Europe/Amsterdam).