Decaan Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) (1,0 fte)

Decaan Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
18 jan 13 feb Utrecht
De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) zoekt een decaan met een verbindende en inspirerende leiderschapsstijl. Herken jij jezelf hierin?

Functieomschrijving

De Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) zoekt een inspirerende decaan die, voortbouwend op de sterktes van de faculteit, in staat is om een toekomstbestendige visie op de faculteit te ontwikkelen en te realiseren. 

De kandidaat heeft/is:
 • katalysator van en geeft leiding aan verdere versterking van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en het vergroten van de impact van de faculteit.
 • ruime bestuurlijke ervaring en bewezen leiderschapskwaliteiten waarmee ze complexe vragen binnen en buiten de faculteit weten te adresseren.
 • een verbinder en een teamspeler en draagt met zijn of haar kennis van het academisch onderwijs en onderzoek bij aan verdere samenwerking binnen de faculteit, de universiteit en met externe partners.

De faculteit REBO staat er inhoudelijk goed voor: het onderwijs en onderzoek zijn van hoge kwaliteit en toonaangevend, medewerkers zijn betrokken en bevlogen, de ondersteuning is professioneel en financieel staan we er ook goed voor. Tegelijk staat de faculteit voor een aantal uitdagingen, zoals o.a. het samen met partners binnen en buiten de universiteit vormgeven aan multi- en interdisciplinaire samenwerking in onderwijs en onderzoek, het vergroten van de earning capacity, het vergroten van de diversiteit in de staf en de studenten, het verder versterken van de facultaire community, het implementeren van open science en het verminderen van de werkdruk.

De kernopdracht van de decaan is:

 • bevorderen van de wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs en maatschappelijke vraagstukken, partners en praktijken, zodat onderzoek en onderwijs maatschappelijke betekenis hebben;
 • verder uitbouwen van excellent (inter-)disciplinair onderzoek dat aansluit bij de universitaire en facultaire onderzoekstrategie en de strategische thema’s en de daaraan gekoppelde nationale en internationale samenwerking, publiek en privaat;
 • verder versterken en innoveren van de kwaliteit van het bacheloronderwijs en van het masteraanbod gekoppeld aan de onderzoekstrategie en -speerpunten en realiseren van de ambities op het gebied van Onderwijs voor Professionals;
 • het aangaan van vernieuwende samenwerkingsverbanden met interne en externe partijen, ook met het oog op de veranderende financiering voor onderzoek;
 • het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers en bieden van aantrekkelijk ontwikkelperspectief in lijn o.a. met het programma Erkennen & Waarderen en TRIPLE;
 • borgen van de gezonde financiële positie van de faculteit en verder ontwikkelen en vergroten van de earning capacity;
 • sturen op samenwerking en verbinding binnen en tussen de drie departementen met oog voor de verscheidenheid, met andere faculteiten en de strategische thema’s in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering;
 • zorgdragen voor een prettig en veilig werk- en studieklimaat, waarin gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit vanzelfsprekende waarden zijn evenals duurzaamheid;
 • borging van de goede relatie met de facultaire medezeggenschap.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

De nieuwe decaan:

 • heeft een verbindende en inspirerende leiderschapsstijl en beschikt over aantoonbare leidinggevende capaciteiten;
 • is een teamspeler, heeft oog voor de menselijke maat, creëert draagvlak en blijft in gesprek;
 • is een gezaghebbend academicus;
 • heeft ruime bestuurlijke ervaring en kent het Nederlandse stelsel van Hoger Onderwijs;
 • is besluitvaardig, staat voor genomen besluiten en heeft oog voor uitvoerbaarheid;
 • heeft (lange termijn-) visie op het onderwijs, onderzoek en impact in de faculteit en is in staat deze te vertalen naar concrete doelstellingen, oplossingen en acties en kijkt hierbij over de grenzen van de disciplines heen;
 • heeft een relevant (inter-) nationaal netwerk en weet dat te benutten;
 • kan vanuit persoonlijke betrokkenheid beleid rond diversiteit en inclusiviteit vormgeven;
 • onderkent het belang van en voor de ondersteuning en bedrijfsvoering in de faculteit;
 • communiceert helder en doeltreffend en kan relativeren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een dienstverband voor onbepaalde tijd met de benoeming voor vier jaar, er bestaat een mogelijkheid op verlenging van deze benoeming. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 8.087,- en maximaal € 10.721,- (schaal 18, decaan 1, van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken collega’s uit diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema’s. Onze strategische focus ligt op Pathways to Sustainability, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Dynamics of Youth. Hier komen de expertises van onze medewerkers en de grote uitdagingen van onze tijd bij elkaar. De universiteit is innovatief in onderwijs en studenten worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen en worden gestimuleerd om over de grenzen van hun vakgebied onderwijs te volgen. Het Strategisch Plan 2025 ‘Open blik, open houding, open wetenschap’ geeft richting aan de ontwikkeling van de universiteit in de komende jaren. In het strategisch plan zijn universitaire en facultaire ambities gebundeld.

De universiteit heeft zeven faculteiten: bètawetenschappen, diergeneeskunde, geesteswetenschappen, geneeskunde, geowetenschappen, sociale wetenschappen, recht, economie, bestuur en organisatie, plus het University College en de Roosevelt Academy. De Universiteit werkt landelijk in een strategische alliantie samen met het UMC Utrecht, de Technische Universiteit Eindhoven en Wageningen UR. Internationaal heeft de universiteit universiteitsbrede allianties met de University of Toronto, de Chinese University Hong Kong, University of Sidney, University of the Western Cape, KU Leuven en University College London.

De Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO)
De  REBO staat midden in de samenleving. Met een unieke combinatie van disciplines Recht, Economie en Bestuurswetenschap staat de faculteit sterk in haar missie om een bijdrage te leveren bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Samen werken we aan de duurzame ontwikkeling en aan de institutionele vormgeving en rechtvaardige inrichting van de samenleving. Mensen die zich hiervoor verantwoordelijk voelen, en die leren en werken vanuit publieke waarden als integriteit, inclusiviteit, toegankelijkheid en gelijkwaardigheid, voelen zich thuis in onze faculteit.

De faculteit heeft de ambitie om tot de (inter-)nationale wetenschappelijke top op te behoren. Ruim 800 medewerkers in de departementen Rechtsgeleerdheid, Utrecht University School of Economics (U.S.E.) en Bestuurs- & Organisatiewetenschap (USBO) en in de Facultaire Service Organisatie, werken met grote inzet en bevlogenheid aan kwalitatief hoogwaardig (inter-)disciplinair onderzoek en inspirerend (inter-)disciplinair onderwijs voor meer dan 6.000 studenten. De omzet is ongeveer M€ 70. De decaan staat aan het hoofd van de faculteit, die is gehuisvest in het hart van de mooie oude binnenstad van Utrecht.

Additionele informatie

Perrett Laver begeleidt het college van bestuur bij de zoektocht naar een nieuwe decaan. Sollicitaties bevatten een motivatiebrief en een curriculum vitae. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Perrett Laver voor meer informatie over de vacature via +31 20 2404 370 of via Tiziano.Sartor@perrettlaver.com.

De sollicitaties worden eind februari door de Benoemingsadviescommissie (BAC) beoordeeld. Perrett Laver houdt begin maart verdere verdiepende interviews met geselecteerde kandidaten, waarna de BAC, mede op basis van de interviews, een shortlist zal samenstellen midden maart. De personen op de shortlist worden vervolgens uitgenodigd voor formele sollicitatiegesprekken eind maart/begin april. Selectie en onderhandelingen met de voorkeurskandidaat zullen daarna plaatsvinden.

Perrett Laver hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens, een verantwoordelijkheid die wij uiterst serieus nemen. Alle informatie die wordt verkregen door onze handelsdivisies wordt verwerkt in overeenstemming met de betreffende wetgeving voor gegevensbescherming. De gegevens die u ons verschaft worden veilig opgeslagen in onze geautomatiseerde database en overgedragen aan onze klanten met als doel u als kandidaat voor te stellen en/of uw geschiktheid voor de functie, waarin u interesse heeft getoond, te beoordelen.

Perrett Laver is verwerkingsverantwoordelijke en verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze rechtsgrond voor de meeste van onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking is ‘Gerechtvaardigd Belang’. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Ga voor meer informatie hierover, uw rechten en onze benadering van Gegevensbescherming en Privacy naar onze website: http://www.perrettlaver.com/information/privacy-policy

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Economie; Recht
 • 36—40 uur per week
 • €8087—€10721 per maand
 • Universitair
 • 1203848

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Janskerkhof 2, 3512 BK, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Universiteit Utrecht). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Heb je interesse om te solliciteren? Je kunt je sollicitatie uploaden via de website https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/, onder vermelding van referentienummer 6356.

De deadline voor sollicitaties is maandag 13 februari 2023, 09.00 uur.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Iedereen verdient het om zich thuis te voelen bij onze universiteit. We verwelkomen medewerkers met een grote verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven.

Heb je interesse om te solliciteren? Je kunt je sollicitatie uploaden via de website https://candidates.perrettlaver.com/vacancies/, onder vermelding van referentienummer 6356.

De deadline voor sollicitaties is maandag 13 februari 2023, 09.00 uur.

Solliciteer uiterlijk op 13 feb. 2023 23:59 (Europe/Amsterdam).