Algemeen Secretaris / Head of Office Convergence

Algemeen Secretaris / Head of Office Convergence

Geplaatst Deadline Locatie
25 jan 13 feb Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 feb 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Krachten bundelen om de maatschappelijke uitdagingen van onze tijd op te lossen - dat is waar wij bij de Convergence voor staan en voor gaan. Wil jij de wereld een stukje beter maken, krijg je energie van een academische setting met een zakelijke twist, en zoek je naar een baan met volop uitdaging en afwisseling? Dan gaan we graag met je in gesprek voor de rol van Algemeen Secretaris / Hoofd Convergence Office.

Functie-omschrijving
De urgente, complexe problemen waarvoor onze maatschappij staat vragen om een integrale aanpak. Daarom hebben wij als TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam onze krachten gebundeld in de Convergence Alliance om nieuwe perspectieven en concrete oplossingen te vinden.

In dit samenwerkingsverband werken we over de grenzen van instellingen en disciplines heen om onze expertise, methodes en inzichten in onderwijs en onderzoek te 'versmelten' en versterken. Onder meer op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid, druk op de gezondheidszorg, verstedelijking en digitalisering.

Binnen de thema's en programma's Resilient Delta, Health & Technology, AI, Data & Digitalisation, Healthy Start en Pandemic & Disaster Preparedness Center werken we met een groot aantal publieke en private partners uit Zuid-Holland en daarbuiten aan vraaggestuurd onderzoek 'met de stad, voor de stad'.

Met onze regio als living lab creëren we zo een toonaangevend onderzoeks- en innovatie-ecosysteem in Zuid-Holland, met grote (inter)nationale uitstraling en ambities. Lees meer over de Convergence Alliance en onze ambitie op: convergence.nl.

Convergence Office

Het Convergence Office is in 2021 als stafbureau ingericht om bestuurlijke coördinatie van de samenwerking te faciliteren en de Convergence Executive Board en Convergence Supervisory Board te ondersteunen. Het office is het centrale informatieknooppunt in het organisatie-netwerk, waar de informatiestromen uit de wetenschappelijke thema's, bedrijfsvoeringsprocessen en andere relevante externe gremia samenkomen. Het office bestaat op het moment uit een bestuurssecretaris, managementassistent, communicatieadviseur en trainee. De standplaats van het office is de Erasmus Universiteit.

De functie is ondergebracht in het Convergence Office. In deze functie rapporteer je aan en word je beoordeeld door de vigerend voorzitter (tweejaarlijks roulerend) van de Convergence Alliance.

Profiel

De Convergence Alliance is een netwerkorganisatie in ontwikkeling. Voor het verder ontwikkelen van deze samenwerking, het coördineren van bestuurlijke en bedrijfsvoeringsprocessen alsmede het leidinggeven aan het Convergence Office wordt per 1 april 2023 gezocht naar een Algemeen Secretaris en Hoofd van het Convergence Office.

In deze rol verwachten we van je dat je op een oplossingsgerichte en constructieve wijze kunt omgaan met de complexiteit die inherent is aan een organisatie-netwerk zoals de Convergence Alliance.

Je hebt daarom bewezen kwaliteiten als een professionele bruggenbouwer die inhoudelijke diepte en kennis heeft, als ook sociaal vaardig is. Je bent regisseur achter de schermen en fungeert als verbindende schakel met in- en externe stakeholders.

Je speelt een sleutelrol bij het duurzaam organiseren van een constructief samenspel tussen de bestuurlijke arena van de samenwerking en de arena van wetenschappers. Ook beschik je over een zeer goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit, waardoor je behendig kan omgaan met het samenspel in en om de bestuurlijke arena.

Je wekt vertrouwen door je optreden. Je weet de juiste balans te treffen tussen zichtbaar zijn en ondersteunend en op de achtergrond optreden. Je bent in staat om de Convergence Alliance waar nodig en gewenst zelfstandig extern te vertegenwoordigen.

Je draagt de ambtelijke eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten die in het Convergence Office zijn belegd.

Taken

De taken van de Algemeen Secretaris/Hoofd Convergence Office betreffen op hoofdlijnen:
 • Het functioneren als rechterhand van de voorzitter van de Convergence Alliance en als klankbord voor de Convergence Executive Board.
 • Het gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren van het bestuur over strategische en/of inhoudelijke beleidsontwikkelingen, het formuleren van opdrachten en probleemstellingen, het oplossen van knelpunten en het proactief inspelen op nieuwe en onvoorziene ontwikkelingen.
 • Het geven van dagelijkse leiding aan het Convergence Office, waaronder, het coördineren van de administratieve processen binnen de alliantie, het zelf bijdragen aan en toezien op een adequate voorbereiding en afhandeling van de besluitvorming (ook financieel) van de organen in de alliantie en het functioneel aansturen van de beleidscoördinatoren van de verschillende werkgroepen op het gebied van bedrijfsvoering.
 • Het coördineren van de activiteiten van de (nog verder te ontwikkelen) bestuursorganen binnen de Convergence Alliance.
 • Het coördineren van de gezamenlijke activiteiten van de Convergence Alliance en afgesproken acties en het zo nodig bespreekbaar maken op bestuurlijk niveau.
 • Het coördineren en inhoudelijk mede-ontwikkelen van de strategie - de Convergence Werkagenda 2023-2026 - en het bewaken van de uitvoering daarvan.
 • Het verder organisatorisch vormgeven van de benodigde ondersteunende structuren binnen de deelnemende instellingen voor de Convergence Alliance.
 • Het verzorgen van updates aan faculteiten, onderzoeksgroepen, afdelingen en directies over de vorderingen binnen de alliantie en waar nodig het activeren van interne partijen om bij te dragen aan de alliantie.
 • Het zorgdragen voor een adequate interne en externe communicatie, waaronder het publiceren van een jaarverslag, onderhouden van de website en het uitbrengen van nieuwsbrieven.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Functie-eisen
 • Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur gepromoveerd.
 • Aantoonbare affiniteit met de dynamiek met of binnen wetenschappelijke werkomgevingen.
 • Meerjarige ervaring met het coördineren van zeer uiteenlopende actoren en stakeholders in een of meerdere kennisinstellingen.
 • Aantoonbare ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen.
 • Aantoonbare meerjarige leidinggevende ervaring.
 • Aantoonbare diplomatieke en verbindende kwaliteiten, bestuurlijke sensitiviteit.
 • Communicatief sterk en bedachtzaam.
 • Sociaal vaardig, flexibel en stressbestendig.
 • Uitstekende beheersing in woord en geschrift van zowel het Nederlands als het Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is 01-APR-2023, en de functie heeft als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij de Algemene Bestuursdienst, het Convergence Office. De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1 fte. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 6.272 en € 8.881 bruto per maand (Schaal 15-16), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek - onze missie luidt dan ook 'Creating positive societal impact'. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

Convergence Office

Het Convergence Office is in 2021 als stafbureau ingericht om bestuurlijke coördinatie van de samenwerking te faciliteren en de Convergence Executive Board en Convergence Supervisory Board te ondersteunen. Het office is het centrale informatieknooppunt in het organisatie-netwerk, waar de informatiestromen uit de wetenschappelijke thema's, bedrijfsvoeringsprocessen en andere relevante externe gremia samenkomen. Het office bestaat op het moment uit een bestuurssecretaris, managementassistent, communicatieadviseur en trainee.

Specificaties

 • Management
 • 32—40 uur per week
 • €6794—€8881 per maand
 • Universitair
 • 3469

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwemarkt 1A, 3011HP, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou