Adjunct directeur CIO Office

Adjunct directeur CIO Office

Geplaatst Deadline Locatie
14 mrt 26 mrt Tilburg
Tilburg University | University Services is op zoek naar een Adjunct directeur CIO Office (1,0 fte) voor de Divisie Library & IT Services (LIS), locatie Tilburg, duur arbeidsovereenkomst: 12 maanden, opgevolgd door vast contract.

Functieomschrijving

LIS is de leverancier van stabiele basisvoorzieningen en werkt samen met de klantzijde (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering) in multidisciplinaire teams aan actuele vraagstukken op het gebied van onder andere digitalisering, selfservice, wetenschappelijke informatie, publicaties en publiceren, (open) leermaterialen, Open Science, (digitale) onderzoeksondersteuning, FAIR datamanagement, security, high performance computing en Cloud strategie.

Om de aansluiting met de klantzijde te optimaliseren ondergaat de divisie op dit moment een transitie. Via de aanstelling van een drietal Domein Managers (chief product owners) tussen IT en Business (voor respectievelijk Onderwijs, Bibliotheek & Onderzoek en Bedrijfsvoering) is er een duidelijke structuur aangebracht in het realiseren van verbeteringen en vernieuwingen in de IT-informatievoorziening infrastructuur. De Domein Managers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de digitaliseringsagenda (informatievoorziening vragen en vraagstukken vanuit de organisatie), voor het begeleiden van het prioriteringsproces langs de verschillende overlegtafels (bestuurlijke afstemming) en voor het goed uitvoeren van het resultaat van de bestuurlijke afstemming: het projectenportfolio. Daarnaast fungeert de Domein Manager Bibliotheek & Onderzoek als manager voor de universiteitsbibliotheek.

De drie Domein Managers vormen samen met de CIO en twee lijnmanagers (manager ICT (dienstverlening) en Manager Project IT Management (verbetering en vernieuwing) het managementteam van de divisie LIS. De adjunct directeur CIO Office rapporteert rechtstreeks aan de CIO/Directeur Library & IT Services.

Jouw functie
De CIO heeft de opdracht om vorm te geven aan een proces dat leidt tot de nieuwe digitaliseringsagenda van de gehele Tilburg University; dit via de bestuurlijke afstemming (prioritering) tot en met het uitvoeren van het projectenportfolio. Om deze opdracht goed te kunnen uitvoeren zoeken we voor de CIO een ‘Rechterhand’, die gaat helpen de inhoudelijke en (deels) de organisatorische kant van de opdracht verder vorm te geven en te helpen uitvoeren.  

Je krijgt een gedelegeerde coördinerende rol bij verbeterings- en vernieuwingsvraagstukken en je bent daarnaast gedelegeerd verantwoordelijk voor het (de) afwegingskader(s) van centrale middelen voor IV/IT -applicaties en huidige concernapplicaties. Je neemt deel aan verschillende overleg- en (kennis)netwerken binnen Tilburg University. 

Belangrijke actuele onderwerpen en uitdagingen voor de CIO zijn: 

 • Het opstellen van een integrale visie en strategie op informatievoorziening voor de universiteit als geheel en de divisie LIS in het bijzonder;
 • Verbetering van de transparante bestuurbaarheid van informatievoorziening door de gehele keten van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering tot en met IT en externe partners (middels een digitaliseringsagenda, een bestuurlijk prioriteringsproces en uitvoering van een projectenportfolio);
 • Doorontwikkeling van projectportfolio-management;
 • IT-oplossingen voor datamanagement, intern en in het kader van Open Science;
 • Zorgdragen voor een up-to-date en toekomstbestendige IT-infrastructuur en – organisatie, daarbij proactief rekening houden met actuele thema’s zoals cybersecurity, research datamanagement, privacy & security kwesties binnen bijv. online-leeromgevingen, Cloud technologie (met bewaking van soevereiniteit en onderwijsinnovatie);
 • Verdere harmonisering van de LIS organisatie, verhogen tevredenheid met interne processen en systemen en het uitfaseren van verouderde legacy-systemen;
 • Opstellen en doorvoeren van een moderne sourcing-visie; wat blijft de universiteit zelf doen op het gebied van informatievoorziening en technisch beheer en waar gaat zij mogelijk de markt nadrukkelijker gebruiken;
 • Versterken van een cultuur van samenwerken, vertrouwen in combinatie met ondernemerschap binnen LIS en binnen de universiteit;
 • Meer focus op teamprestaties; via Agile werken meer regie en sturing op het verbeteren van van team productiviteit, communicatie- en samenwerkingsmiddelen;
 • Digitale skills van alle medewerkers en studenten binnen de universiteit versterken;
 • Alert blijven op de gebieden security, privacy en compliancy en dit vertalen naar adequate preventieve en correctieve inrichtingen;
 • Procesverantwoordelijkheid voor de sturing op architectuur en kwaliteit van de informatievoorziening, inclusief informatiebeveiliging;
 • Verbindingen leggen tussen de faculteiten & divisies en de LIS-organisatie; de governance op de juiste manier regelen;
 • Regie en afstemming over universiteitsbrede programma’s, -projecten en portfolio met een digitale component.

Bij alle bovenstaande onderwerpen en uitdagingen word je geheel of gedeeltelijk betrokken. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Je hebt/bent:

 • Een ervaren, inspirerende en gedreven project/programma-manager/adviseur/adjunct-directeur met een eigen visie die Tilburg University succesvol kan helpen met bovengenoemde opgaven;
 • Een verbinder die coachend leiding geeft/coördineert;
 • Een uitstekend communicator (mondeling en schriftelijk);
 • Kennis van en ervaring met nieuwe trends en ontwikkelingen in de veranderende digitale wereld;
 • Ervaring met verandertrajecten in complexe organisaties en politiek gevoelige omgevingen;
 • Ruime en aantoonbare ervaring met IV/IT security- en privacyvraagstukken;
 • Een academisch werk- en denkniveau en een relevante en afgeronde opleiding op tenminste HBO+ niveau;
 • Meerdere jaren ervaring in functioneren bij overheidsorganisaties, bij voorkeur binnen het hoger onderwijs, idealiter WO;
 • Uitstekende analytische vaardigheden en een groot probleemoplossend vermogen;
 • Flexibiliteit, slagvaardigheid en de bereidheid om kennis over te dragen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden, opgevolgd door vast contract.

Het betreft een functie voor 1,0 fte (40 uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal €6.272 en maximaal €8.087 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Directeur Bedrijfsvoering 2 en salarisschaal 15 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid en voortzetting in dezelfde functie krijg je na deze periode aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University | Division Library and IT Services

De divisie Library & IT Services is één van de 7 divisies binnen Tilburg University en een belangrijke facilitator van grensverleggende onderwijs en -onderzoek binnen de universiteit. Het is een dynamische afdeling met professionals die een krachtige impuls geven aan informatievoorzienings- en digitaliserings-ontwikkelingen binnen Tilburg University inclusief de wetenschappelijke bibliotheek en die zorgdraagt voor een veilige en flexibele infrastructuur voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. 

De divisie LIS bestaat uit ongeveer 180 medewerkers waarvan circa 30 (tijdelijk) ingehuurd voor projecten en dergelijke.  De LIS organisatie zorgt voor een goed werkende moderne Informatievoorziening- en digitale omgeving voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De organisatie is opgedeeld in drie afdelingen: IT, Project- en Informatiemanagement en Bibliotheek en Onderzoek. LIS is een flexibele, wendbare organisatie met goede ontwikkel- en carrièrekansen voor IT- en data-specialisten op de verschillende niveaus. 

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Additionele informatie

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen bij de heer Corné van Nispen, CIO/Directeur LIS, op C.A.J.J.vanNispen@tilburguniversity.edu.

Specificaties

 • Management; Beleid- en staf
 • max. 40 uur per week
 • €6272—€8087 per maand
 • HBO+
 • 21410

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

We nodigen je uit om vóór 27 maart aanstaande te solliciteren naar deze functie; dit kan uitsluitend online. Richt je motivatiebrief aan de heer Corné van Nispen en voeg een CV en minimaal één referentie toe (organisatie, contactpersoon, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De briefselectie vindt plaats na sluitingsdatum; kort hierna ontvang je bericht van ons. De eerste selectiegesprekken staan gepland op datum(s). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Je start idealiter zo spoedig mogelijk met werken voor Tilburg University. 

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

We nodigen je uit om vóór 27 maart aanstaande te solliciteren naar deze functie; dit kan uitsluitend online. Richt je motivatiebrief aan de heer Corné van Nispen en voeg een CV en minimaal één referentie toe (organisatie, contactpersoon, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De briefselectie vindt plaats na sluitingsdatum; kort hierna ontvang je bericht van ons. De eerste selectiegesprekken staan gepland op datum(s). Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 

Je start idealiter zo spoedig mogelijk met werken voor Tilburg University. 

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid, gaat onze voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

Solliciteer uiterlijk op 26 mrt. 2023 23:59 (Europe/Amsterdam).