Onderwijsmanager opleiding Human Resource Management (HRM)

Onderwijsmanager opleiding Human Resource Management (HRM)

Geplaatst Deadline Locatie
2 jun 27 jun Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een ervaren leidinggevende met een visie op het moderne onderwijs. Je bent onderdeel van het managementteam van de faculteit en geeft mede uitvoering aan het instellingsplan van Hogeschool Leiden en het koersplan van de faculteit. Je denkt mee op strategisch en tactisch niveau over toekomstbestendig onderwijs. Je vertaalt ontwikkelingen in het hoger onderwijs en in het bijzonder in het hoger economisch onderwijs naar facultair beleid. De komende jaren komt binnen de faculteit het accent te liggen op interdisciplinair leren en werken, en het versterken van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk.

Je bent verantwoordelijk voor een bevlogen docententeam van ongeveer 30 docenten. Samen met twee teamcoördinatoren, die per 1 september starten, geef je dagelijks leiding aan hen. Dat doe je op zo’n manier dat verantwoordelijkheden zoveel mogelijk in het team worden belegd en betrokkenen zich gekend weten in oordeels- en besluitvorming. Met jouw langetermijnvisie geef je sturing aan het aanscherpen en verbeteren van het onderwijs. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeels- en financiële beleid. Ook vertegenwoordig je de opleiding in het landelijk overleg met de andere HRM-opleidingen. 

Specificaties

Hogeschool Leiden

Functie-eisen

 • Je kunt meedenken over de toekomst van het hoger economisch onderwijs en makkelijk schakelen tussen het operationele, tactische en strategische niveau. 
 • Je hebt een gedegen kennis van het hbo, de ontwikkeling binnen het onderwijs en een visie op de professional van de toekomst.
 • Je kunt een team motiveren en inspireren, onder andere doordat je in staat bent om het optimale evenwicht te vinden tussen het geven van professionele ruimte en vertrouwen enerzijds en waar nodig bijsturen anderzijds. Je bent een verbinder, je hebt aandacht voor het individu en een veilige sfeer maar waarborgt ook de belangen van het team en van de organisatie. Je communiceert open en duidelijk.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het doorvoeren van veranderingen in het onderwijs en weet hoe je jouw team meeneemt in het vormgeven van onderwijsvernieuwing.
 • Je kunt je verbinden aan het curriculum van de opleiding, aan de onderwijsvisie van de faculteit, de ontwerpprincipes van de hogeschool en aan de visie op het beroep.
 • Je bent in staat om verbinding te creëren van het HR-gebied naar het curriculum van onze HR-opleiding.
 • Plannen, organiseren, voortgangsbewaking, het creëren van verbinding en coachen zijn bij jou sterk ontwikkelde competenties. 
 • Je hebt aantoonbaar meerdere jaren ervaring met leidinggeven aan een grote groep hoogopgeleide professionals. Je bent analytisch sterk en je hebt een groot oplossend vermogen.
 • Je hebt een masteropleiding afgerond. Het heeft de voorkeur als je affiniteit hebt met actuele ontwikkelingen in het werkveld van de HR-professional.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met de intentie tot verlenging.

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal € 5.401,60 en maximaal € 6.579,22 (schaal 13) bij een fulltime dienstverband, conform de cao-hbo. Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd met de intentie tot verlenging. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP, en is er de mogelijkheid tot flexibel werken en is er de mogelijkheid tot flexibel werken en afhankelijk van de woon-werkverkeerafstand de optie om voor een NS Business Card in plaats van een tegemoetkoming in de reiskosten te kiezen. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool, en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de cao-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3 % en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

Werkgever

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 13.000 studenten en 1.500 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

Afdeling

De faculteit Management en Bedrijf kent de voltijdse opleidingen Commerciële Economie, Communicatie, HBO-Rechten, Sociaal Juridische Dienstverlening en de duale opleiding Management in de Zorg. De opleiding Human Resources Management kent zowel een voltijds als deeltijds variant. In het Kenniscentrum Duurzaam Organiseren werken de lectoren Diversiteit & Inclusie en Recht & Rechtvaardigheid en docent-onderzoekers samen aan de thema’s waardengedreven transities en inclusieve organisatie. De faculteit heeft de ondersteunende diensten verenigd in één team. De faculteit heeft ongeveer 3500 studenten en er werken 280 medewerkers.

De opleiding HRM leidt studenten op tot innovatieve en effectieve HR-professionals. HR-professionals die een goede verbinding kunnen leggen tussen de belangen van organisaties en medewerkers en die daarbij zelfbewust, kritisch en ondernemend aan de slag gaan. Dit doen wij door een leeromgeving te creëren waarin maximaal in én van de praktijk wordt geleerd. Studenten lopen vanaf het eerste jaar direct stage en doen in de loop van hun studie veel praktijkervaring op. 

De opleiding innoveert voortdurend op inhoudelijk HR-gebied én op onderwijskundig terrein. Uitdagingen die voortvloeien uit huidige technische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, een veranderende arbeidsmarkt en veranderende arbeidsverhoudingen maken daarvan een belangrijk deel uit.

Het team HRM is een divers team van professionals die vanuit verschillende disciplines een goede band hebben met de beroepspraktijk van onze studenten. 

Specificaties

 • Onderwijs; Management
 • Voeding; Taal en cultuur; Gedrag en maatschappij; Recht; Landbouw; Natuurwetenschappen; Techniek; Gezondheid; Economie
 • 32—40 uur per week
 • €5401—€6579 per maand
 • Universitair
 • AT HS 64/2023/M&B

Werkgever

Locatie

Zernikedreef 11, 2333 CK, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou