Postdoctoraal onderzoeker NOLAI: Opleiden van leraren voor AI in het onderwijs

Postdoctoraal onderzoeker NOLAI: Opleiden van leraren voor AI in het onderwijs

Geplaatst Deadline Locatie
18 jul 24 sep Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ben jij een onderzoeker met interesse in onderwijs, onderzoek en intelligente technologie? Wil jij bijdragen aan de innovatie van intelligente technologieën voor het primair en voortgezet onderwijs? Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) werkt de komende tien jaar aan de ontwikkeling van prototypes voor passend en verantwoord gebruik van AI in onderwijs. Als postdoctoraal onderzoeker onderwijs lever je binnen NOLAI een bijdrage aan onze doelstellingen in het wetenschappelijk programma.

Voor het nieuwe Nationaal OnderwijsLab AI (NOLAI), gevestigd aan de Radboud Universiteit, zijn we op zoek naar een postdoctoraal onderzoeker om de rol van opleiden en professionaliseren van aanstaande, beginnende en vakbekwame leraren in het funderend onderwijs gericht op het succesvol kunnen werken met AI in het onderwijs te bestuderen. Je maakt deel uit van het team opleiden van leraren voor AI in het onderwijs in het wetenschappelijke programma van het onderwijslab. 

Het wetenschappelijke programma ondersteunt het co-creatieprogramma waarin scholen, wetenschap en bedrijfsleven samenwerken en schept de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor succesvolle vraagarticulatie met de scholen en co-creatie van onderwijsinnovaties met AI. 

Het doel van het wetenschappelijke programma is inzicht krijgen in de pedagogische, maatschappelijke en ethische consequenties van onderwijsinnovaties met intelligente technologie. Hierin worden de kansen en risico's van intelligente technologieën in het onderwijs onderzocht vanuit het uitgangspunt dat AI een hulpmiddel kan zijn voor leraren en leerlingen.

Het wetenschappelijke programma bestaat uit vijf focusgebieden: 
1.    Pedagogisch-didactische uitgangspunten van AI in onderwijs.
2.    Technische aspecten van AI in onderwijs.
3.    Ethische aspecten van AI in onderwijs.
4.    Technische infrastructuur en data.
5.    Opleiden van leraren voor AI in het onderwijs.

Je werkt binnen het focusgebied ‘opleiden van leraren voor AI in het onderwijs’ samen met vier andere postdocs die verbonden zijn aan de overige focusgebieden en de NOLAI hoogleraren. Bovendien werk je nauw samen met leraren in het basis- en voortgezet onderwijs en met lerarenopleiders. Samen met deze co-creatiepartners werk je binnen een ontwerpgerichte aanpak waarin de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve intelligente technologieën centraal staat. Je onderzoek richt zich daarbij op de rol en benodigde competenties van (aanstaande) leraren en lerarenopleiders om onderwijsuitdagingen aan te gaan met behulp van AI.

In je onderzoek maak je de verbinding met de andere focusgebieden, met name die op het gebied van pedagogisch-didactische uitgangspunten en ethische aspecten van AI in het onderwijs. Je publiceert de resultaten in wetenschappelijke- en vaktijdschriften en draagt bij aan kennisdeling en disseminatie door het verzorgen van presentaties op congressen.

Het focusgebied opleiden van leraren voor AI in het onderwijs wordt aangestuurd door dr. Pierre Gorissen (HAN) en dr. Roald Verhoeff (Radboud Docenten Academie). Dit focusgebied combineert de (ontwikkeling van) theoretische kennis over het opleiden en professionalisering van (aanstaande) leraren en de rol van lerarenopleiders daarbij, met een evidence-informed onderzoeksaanpak in het onderwijs.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je bent recent gepromoveerd in een relevant vakgebied zoals onderwijswetenschappen, pedagogiek, onderwijseconomie, psychologie of bij een lerarenopleiding.
 • Je hebt kennis van de professionele ontwikkeling van leraren en effectieve professionaliseringsinterventies.
 • Je hebt affiniteit met het gebied van AI in het onderwijs.
 • Je hebt ervaring met kwantitatieve methoden en analyse.
 • Je hebt kennis van en ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je hebt ervaring in het samenwerken met onderwijsprofessionals.
 • Je hebt ruime ervaring in het schrijven van wetenschappelijke publicaties.
 • Je beschikt over goede samenwerkingsvaardigheden.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in Nederlands (vanwege de contacten met scholen) en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het gaat om een tijdelijk dienstverband van 3 jaar.

 • Het betreft een dienstverband van 0,8 - 1,0 fte.
 • Afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring ontvang je een salaris van minimaal € 4.332 en maximaal € 5.929 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 11).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het gaat om een tijdelijk dienstverband van 3 jaar.
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

Het Nationaal Onderwijslab AI (NOLAI) is een breed consortium van scholen, wetenschapsinstanties en het bedrijfsleven dat de komende tien jaar werkt aan de ontwikkeling van innovaties met intelligente technologie voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze innovaties voorzien in de toenemende vraag naar de verantwoordelijke inzet van intelligente technologieën in het onderwijs en onderzoek daarnaar. Het NOLAI is organisatorisch ingebed bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit en bestaat enerzijds uit een wetenschappelijk programma (waar onderzoekers en data-scientists werken) en anderzijds uit een co-creatie programma (waarin onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven samen innovaties vormgeven). In totaal werken straks ongeveer 30 tot 40 mensen bij het NOLAI en zullen er nog veel meer mensen betrokken zijn bij het uitvoeren van co-creatieprojecten.

De Radboud Docenten Academie verzorgt universitaire lerarenopleidingen, gericht op het voortgezet onderwijs, van de Radboud Universiteit. Ook verrichten we (vak)didactisch en onderwijswetenschappelijk onderzoek, in nauwe samenwerking binnen de opleidingsscholen. Dit onderzoek kent een voortdurende interactie tussen theorie en praktijk: onderzoekers maken gebruik van praktijkervaringen en hun onderzoeksresultaten dragen bij aan de verbetering van de onderwijspraktijk. We hechten aan het bij elkaar brengen van expertises en besteden veel aandacht aan gezamenlijke professionalisering, zoals literatuurseminars en academiedagen. Er heerst een open sfeer, waar veel bespreekbaar is en we elkaar op een prettige manier uitdagen.


Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En dat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Specificaties

 • Postdoc; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1213120

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou