Coördinator AIOS Nijmeegse opleiding tot verslavingsarts (NOVA)

Coördinator AIOS Nijmeegse opleiding tot verslavingsarts (NOVA)

Geplaatst Deadline Locatie
23 aug 24 sep Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een coördinator aios, die het eerste aanspreekpunt is voor de aios verslavingsgeneeskunde en nauwe contacten met hen onderhoudt. Je spreekt de aios met regelmaat, zowel in de groep als individueel. Bovendien houd je het overzicht over de studievoortgang, zowel ten aanzien van het cursorisch onderwijs als van het praktijkleren. Waar nodig schakel je met docenten en opleiders. Met aios en opleider houd je daarnaast contact over de invulling van het praktijkleren op de diverse opleidingsplekken. Ga jij deze uitdaging aan?

Als de opleiding van de aios om specifieke redenen niet succesvol verloopt, ga je in gesprek met zowel de aios en eventueel met de opleider/docent. Vervolgens dien je voorstellen in voor het verdere verloop van de opleiding. Je hebt inzicht in wat er leeft onder de aios (voor zover het de opleiding betreft) en draagt bij aan voorstellen voor aanpassing en of verbetering. Je werkt hierbij nauw samen met de overige staf van de opleiding, bestaande uit het hoofd van de opleiding, de onderwijskundige en de opleidingscoördinator.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Afhandelen van allerhande vragen van aios aangaande de opleiding.
 • Ophalen van ideeën, suggesties en vragen van aios.
 • In de gaten houden of individuele opleidingsschema’s (IOS) in MijnRGS kloppen, aios aanmoedigen hun opleidingsschema up-to-date te houden, en waar nodig aanpassen van opleidingsschema’s in MijnRGS en overleg met Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) daarover.
 • Verwerken van opleidingsschema’s in Family.
 • Voorbereiden en voorzitten van examencommissie (overzicht studievoortgang, zowel cursorisch als praktijkonderwijs).
 • Ophalen beschikbare opleidingsplekken en voorbereiden plaatsingsprocedure.
 • Actieve rol in de plaatsing van aios in instellingen na selectiegesprekken.
 • Aansporen tot en controleren van evaluatie opleider (jaarlijks) en evaluatie werkplek en werkbegeleider (per opleidingsplek).
 • Afstemmingsoverleg jaargroepvertegenwoordigers.
 • Het voeren van twee- en driegesprekken; eens per jaar met aios en eens per jaar met aios en opleider.
 • In geval van uitval (zwangerschap, ziekte, verlof) afspraken maken over hervatting en vervolg van de opleiding.
 • Verslaglegging videobeoordelingen.
 • Voorbereiden certificering (samen met secretariaat).
 • In geval van re-integratie: afstemming met aios en opleider.
 • Initiëren, voorzitten en verslaan van overleggen met aios in geval er strubbelingen zijn in de opleiding.
 • Voorstellen doen aan team NOVA voor verbetering van processen, informatievoorziening, etc..
 • Overleg met opleiders en docenten (voor zover nodig).
 • Afstemming met arbocontactpersoon ELG vervolgopleidingen.
 • Afstemming met hoofd van de opleiding, opleidingscoördinator en onderwijskundige.

Specificaties

Radboudumc

Functie-eisen

Je hebt een proactieve houding en ben je initiatiefrijk. Je bent communicatief vaardig, waarbij je gevoel hebt voor verhoudingen. Je werkt op een constructieve manier samen met je collega's en bent daarbij in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Je houdt het overzicht in een dynamische omgeving en hebt een praktisch en probleemoplossende instelling. Je bent sterk in motiverende gespreksvaardigheden.

Verder heb je:
 • Wo werk- en denkniveau.
 • Ervaring met het begeleiden van groepen / studenten.
 • Bij voorkeur kennis van medische Vervolgopleidingen en bijbehorende wet- en regelgeving.
 • Bij voorkeur van en ervaring met systemen als Brightspace, Family en MijnRGS én Microsoft Office pakket.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd.

De startdatum is zo spoedig mogelijk. Aangezien woensdag vooralsnog een onderwijsdag is, werk je in elk geval op woensdag.

Werken bij het Radboudumc betekent dat je voorop loopt en samen werkt aan de gezondheidszorg van de toekomst. En er is meer. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden mogen er namelijk zijn. Helemaal op jou afgestemd dankzij ons keuzemodel arbeidsvoorwaarden. In het Radboudumc krijg je het vertrouwen en neem je verantwoordelijkheid om het samen voor elkaar te krijgen. Zo kun je rekenen op:
 • Een bruto maandsalaris tussen de € 3.230 en € 5.088 (schaal 10) op basis van een fulltime dienstverband.
 • Per 1 november 2023 stijgen de lonen met 4%.
 • Een jaarlijkse vakantie-uitkering van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een toelage wanneer je op onregelmatige tijden werkt.
 • 168 vakantie-uren per jaar (23 dagen) op basis van een 36-urige werkweek.
 • De mogelijkheid om landelijk vastgestelde vrije feestdagen op andere dagen op te nemen.
 • Een vergoeding van 70% van jouw pensioenpremie. De rest van de premie betaal je zelf via je brutosalaris.
 • Korting op je aanvullende zorgverzekering. Je kunt gebruik maken van twee collectieve ziektekostenverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ collectief. Ze bieden veel extra’s om vitaal en gezond te blijven, zoals een preventiebudget, workshops en apps.
 • Jaarlijkse opleidingen, zowel vakinhoudelijk als op persoonlijk vlak.

Naast onze arbeidsvoorwaarden bieden we medewerkers ook verschillende andere aantrekkelijke faciliteiten zoals kinderopvang en sportvoorzieningen. Wil je meer weten? Bekijk ook eens de Cao umc.

Werkgever

Radboudumc

De Nijmeegse opleiding tot verslavingsarts (NOVA) is onderdeel van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (ELG), unit Eerstelijnsvervolgopleidingen binnen het Radboudumc. De NOVA is een tweejarige duale opleiding, die ca. 25 aios voorbereidt op een carrière als regiebehandelaar in de verslavingszorg. De opleiding bestaat uit een combinatie van praktijk- en cursorisch onderwijs. Het cursorisch programma bestaat uit grote thematische modules, waarbij in het eerste jaar een gedegen basis wordt gelegd, terwijl het tweede jaar in het teken staat van verdieping. In de praktijk werken aios gedurende hun opleiding in één of meer instellingen voor verslavingszorg.

De unit Eerstelijnsvervolgopleidingen verzorgt ook de opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde, verzekeringsarts en bedrijfsarts. In totaal zijn binnen de unit ruim 600 artsen in opleiding tot specialist (aios).
De uitvoering en het verbeteren van de vervolgopleidingen behelst een intensieve samenwerking met diverse in- en externe partijen. Er zijn 110 medewerkers in dienst en vele externe docenten verbonden aan de unit Vervolgopleidingen.

Het Radboudumc
Onze missie is: to have a significant impact on health and healthcare. We willen vooroplopen bij de ontwikkeling van duurzame zorg: zorg die mens en milieu zo gezond mogelijk houdt, zinnig en betaalbaar is, en liever voorkomt dan geneest. Zorg die er ook nog is voor de kinderen van onze kinderen. Dat doen we in alle drie onze kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. We werken innovatief, persoonsgericht en samen met anderen in netwerken.

Lees meer over onze strategie en wat werken bij het Radboudumc betekent. Onze collega’s vertellen je er graag over, #wijzijnradboudumc.

Specificaties

 • Onderwijs; Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • Gezondheid
 • max. 16 uur per week
 • €3230—€5088 per maand
 • Universitair
 • 187725-P1301876-1

Werkgever

Locatie

Geert Grooteplein-Zuid 10, 6525 GA, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou