Arts-microbioloog | RIVM

Arts-microbioloog | RIVM

Geplaatst Deadline Locatie
6 sep 27 sep Bilthoven

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Zorg jij ervoor dat Nederland geïnformeerd is over infectieziekten, maar ook voorbereid
bij uitbraken en epidemieën? Door middel van jouw werk aan diagnostiek, surveillance en onderzoek is ons referentielab ook internationaal een belangrijk kennispunt. Klinkt dit als iets voor jou? Lees verder over onze openstaande positie van arts-microbioloog.

Functieomschrijving

De vakgroep medische microbiologie binnen het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Laboratoriumsurveillance bestaat uit vier artsen-microbioloog. De vakgroep is hecht en collegiaal, waarbij ieder een eigen aandachtsgebied heeft en zo via korte lijnen direct kan acteren in het geval van bijvoorbeeld uitbraken. Eén van jouw aandachtsgebieden is parasitaire zoönosen, de overige aandachtsgebieden worden opnieuw ingedeeld, dus jij kunt jouw voorkeur hier ook in laten gelden.

Naast het zorgdragen voor de dagelijkse processen binnen het centrum en jouw eigen aandachtsgebied word je betrokken bij onderzoek en speel je een belangrijke rol in de positionering van ons centrum binnen het RIVM en daarbuiten. Vanuit de one-health setting wordt op het gebied van parasitaire zoönosen nauw samengewerkt met het centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie.

Concreet zien jouw werkzaamheden er zo uit:

 • Je bent medeverantwoordelijk voor de patiëntendiagnostiek, laboratoriumsurveillance en onderzoek van ons centrum met als primaire focus de parasitologie en bacteriologie;
 • Je levert een actieve bijdrage aan de signalering, preparedness en response rol van ons centrum binnen en buiten het domein Infectieziektebestrijding en RIVM en denkt mee over het versterken en uitbouwen ervan;
 • Je zorgt dat ons centrum zichtbaar is door onder andere het schrijven van publicaties en subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten en het deelnemen aan, en presenteren op, nationale en internationale bijeenkomsten;
 • Je stemt af met nationale en internationale stakeholders zoals medisch-microbiologische laboratoria, ziekenhuizen, universiteiten, NVMM/VMML, GGD’en, WHO, ECDC, ECSMID, veterinaire en andere collega’s;
 • Je werkt samen en communiceert in een multidisciplinaire setting met epidemiologen, wetenschappers, analisten, artsen, et cetera, in de respons bij mogelijke uitbraken, epidemieën of, in uitzonderlijke gevallen, een pandemie;
 • Samen met de collega’s in het team draag je zorg voor de 24/7 bereikbaarheidsdiensten.

Unieke baan
Op deze positie heb je de unieke kans om dagelijks bij te dragen aan de volksgezondheid van Nederland. Bij uitbraken, epidemieën of een pandemie heb jij een belangrijke rol. Je werkt daarbij in een omgeving van betrokken analisten, wetenschappers en management en daarmee profiteer je van veel kennis en ervaring om je heen. Dit geeft je alle ruimte om zelf ook relevant onderzoek op te zetten en kennis te delen met anderen die op dit gebied werkzaam zijn. Voor parasitologisch onderzoek is internationale samenwerking in een one-health setting van groot belang. We zijn een enthousiast, professioneel en ambitieus centrum dat zich kenmerkt door intensieve samenwerking met een breed scala aan interne en externe partners.

Specificaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Functie-eisen

Dit neem je mee
We zijn op zoek naar een arts-microbioloog die de breedte van het vak beheerst en die idealiter specifieke interesse heeft in de aandachtsgebieden parasitologie en bacteriologie. Verwacht je op korte termijn jouw opleiding af te ronden? Dan nodigen we je ook uit te solliciteren.

Ook ben je enthousiast over de publieke gezondheid en je haalt energie uit samenwerkingen binnen multidisciplinaire teams. Belangrijk hierin is het vermogen analisten en wetenschappelijke medewerkers te inspireren, en ook de goede samenwerking met het management van het centrum te ondersteunen. Binnen het centrum wordt veel waarde gehecht aan de adviezen van de arts-microbioloog en er wordt van je verwacht dat je stakeholders meeneemt in de ontwikkelingen op het microbiologisch vakgebied. Goede communicatieve vaardigheden en een flexibele instelling zijn daarvoor de belangrijkste competenties.

Je hebt passie voor het vak en draagt dit zowel intern als extern uit.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op onbepaalde tijd.

 • Salarisniveau: schaal 14
 • Maandsalaris: Min €5.279 – Max. €7.718 (bruto)
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contractduur: 12 maanden, met uitzicht op contract voor onbepaalde duur, bij goed functioneren
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2025 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2200 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Afdeling

Binnen het centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Laboratoriumsurveillance werken we met 175 collega’s op vijf verschillende afdelingen aan diagnostiek, surveillance en onderzoek op een zeer breed gebied van de bacteriologie, parasitologie en mycologie en de virologie. We zijn ISO15189 geaccrediteerd en verrichten diagnostiek ten behoeve van de patiëntenzorg en publieke gezondheid, hetgeen deels specialistische diagnostiek betreft die verder niet of nauwelijks wordt aangeboden in Nederland. Daarnaast zijn we voor meerdere pathogenen het aangewezen referentielaboratorium voor Nederland en internationaal en coördineren we een nationaal netwerk van referentielaboratoria.

De primaire focus van ons centrum is de laboratoriumkant van humane infectieziekten. Dit benaderen we vanuit een one-health perspectief. Met diagnostiek en surveillance als vertrekpunt werken we veel samen met andere onderdelen van het RIVM, maar ook met een groot aantal organisaties in binnen- en buitenland. We staan altijd klaar om te reageren op grote uitbraken, epidemieën of pandemieën (response). Dit maken wij mogelijk door continu te innoveren en te werken aan preparedness, surveillance en signalering.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Medisch personeel (anios, aios, specialist)
 • Gezondheid
 • 32—36 uur per week
 • €5284—€7715 per maand
 • Universitair
 • AT VWS 2023009

Werkgever

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA, Bilthoven

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou