Promovendus (PhD) Tilburg Law School

Promovendus (PhD) Tilburg Law School

Geplaatst Deadline Locatie
7 sep 29 sep Tilburg
Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Promovendus (PhD) (1,0 fte) voor het Departement Public Law and Governance, locatie Tilburg, wetenschapsgebied Bestuursrecht en Bestuursprocesrecht, duur arbeidsovereenkomst in beginsel vier jaren.

Functieomschrijving

Tilburg Law School zoekt een enthousiaste collega voor de functie van promovendus (PhD) bij het Departement Public Law and Governance (PLG) Jij draagt met jouw promotieonderzoek actief bij aan een project dat is gericht op de vraag welke rol het bestuursrecht kan spelen bij het vergroten van het vertrouwen van burgers in en op de overheid. Daarbij komen actuele vragen aan de orde, over de mogelijkheid van de burger om:

 • in een vroegtijdig stadium invloed op voorgenomen overheidsbesluiten uit te oefenen (door middel van zienswijzen en hoorzittingen);
 • administratieve verzuimen te herstellen zonder de dreiging van bestuurlijke sancties (vergisrecht);
 • tijdens de beroepsfase effectief bewijs van relevante feiten te leveren (burgerlus); en
 • bijzondere omstandigheden aan zijn kant daadwerkelijk een rol te laten spelen bij het nemen, bestuurlijk heroverwegen en rechterlijk toetsen van overheidsbesluiten (responsief en burgervriendelijk handelen, evenredigheid van overheidsoptreden en maatwerk).

Functiebeschrijving
Als promovendus verricht je wetenschappelijk onderzoek dat uitmondt in een proefschrift. Bij Tilburg University, en dus ook bij Tilburg Law School en het departement PLG, krijgen promovendi intensieve begeleiding van bevlogen docenten en hoogleraren. Bovendien word je binnen PLG omgeven door collega’s met hart voor wetenschap en onderwijs die graag met jou van gedachten wisselen over het onderzoek waarmee jij bezig bent.

De taken van de promovendus bestaan uit het verrichten van onderzoek en het verzorgen van onderwijs, ter voorbereiding op een verdere carrière binnen of buiten de academische wereld. Een combinatie met werkzaamheden in een andere functie of organisatie is bespreekbaar als de kandidaat al beschikt over serieuze ervaring in de rechtspraktijk.

Het proefschriftonderzoek heeft een bestuursrechtelijke signatuur, en zal zich concentreren op de verhouding tussen enerzijds maatwerk (voor de rechtzoekende burger) en het evenredigheids- en dienstbaarheidsbeginsel en anderzijds voorspelbaarheid (voor andere burgers) en het rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel. Dit thema moet worden gesitueerd in de bredere context van het hiervoor beschreven onderzoeksproject. Bij het formuleren van de precieze vraagstelling bestaat ruimte voor het leggen van eigen accenten.

De dagelijks begeleiding van de promovendus ligt in handen van mr.dr. L.M. Koenraad, universitair docent bestuursrecht bij PLG die het hiervoor beschreven onderzoeksproject heeft ontwikkeld en actief gaat bijdragen aan de realisering ervan. Prof.mr.dr. J.C.A. de Poorter, hoogleraar bestuursrecht bij PLG, is de beoogde promotor.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop jij kunt bijdragen aan (de impact van) ons onderzoek en onderwijs, en aan het team waarvan jij een onderdeel gaat vormen. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk beeld van jouw kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder vind je de kwalificaties die volgens ons nodig zijn voor het adequaat vervullen van de vacature.

Wij vinden het belangrijk dat jij:

 • de studie rechtsgeleerdheid, bij voorkeur met een staats- en bestuursrechtelijk accent, met goed gevolg hebt afgerond;
 • oprechte enthousiaste belangstelling hebt voor wetenschappelijk onderzoek in het algemeen en het onderzoeksthema in het bijzonder, alsmede voor het verzorgen van onderwijs aan studenten in zowel de bachelor- als de masterfase;
 • het vermogen bezit om gedurende langere tijd ook zonder directe nabijheid van naaste collega’s met voldoende focus te werken;
 • beschikt over de bereidheid en het vermogen tot interdisciplinair denken en handelen, gezien de raakvlakken van het proefschriftonderzoek met in ieder geval bestuurskunde en filosofie;
 • bereid bent om actief kennis te maken met de alledaagse bestuurlijke praktijk, bijvoorbeeld in de vorm van stages bij overheidsinstellingen en/of rechterlijke organisaties;
 • de Nederlandse taal in woord en geschrift uitstekend beheerst;
 • een redelijke passieve kennis van in ieder geval de Engelse taal hebt;
 • beschikt over voldoende sociale vaardigheden om goed te kunnen communiceren met alle medewerkers bij PLG.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbindingen goed blijven. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en het onderwijs op de campus verzorgen.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Voor deze functie bieden wij jou:

 • een functie voor, in beginsel, (zestien maanden plus 32 maanden =) vier jaren op basis van 1,0 (40 uren per week), met een proeftijd van twee maanden en een evaluatie na twaalf maanden (om te bezien of de arbeidsrelatie na zestien maanden wordt voortgezet);
 • dat andere constructies bespreekbaar zijn indien jij al beschikt over serieuze ervaring in de rechtspraktijk en een combinatie met werken in de praktijk wenselijk vindt, mits te verwachten valt dat binnen zes jaren na de indiensttreding een door de promotor goedgekeurd manuscript gereed is;
 • een startsalaris van € 2.770 bruto per maand bij een voltijds dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Promovendus en salarisschaal P van de Cao Nederlandse Universiteiten (Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring);
 • een vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer;
 • een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Die vergoeding vragen wij voor je aan
 • dat je via ons wordt aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling; en
 • een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een goede balans tussen werk en privé te creëren (of te behouden).

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze bijna 2800 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Het Department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke onderzoeksinteresse.

Additionele informatie

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via mr.dr. L.M. Koenraad l.m.koenraad@tilburguniversity.edu.

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 21859

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Wij nodigen jou uit om uiterlijk 29 september 2023 online te solliciteren voor deze functie.

Richt jouw motivatiebrief aan prof.mr. Nicola Jägers, Head of Department.
Voeg bij die brief de volgende documenten:

 • een curriculum vitae;
 • een officiële kopie van het behaalde universitaire diploma; 
 • cijferlijsten

De eerste selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 9 oktober 2023.

De selectiecommissie bestaat uit: 

 • prof.mr.dr. J.C.A. de Poorter, hoogleraar bestuursrecht, voorzitter van de selectiecommissie;
 • mr.dr. R.H.W. Frins, universitair hoofddocent omgevingsrecht, lid;
 • mr.dr. L.M. Koenraad, universitair docent bestuursrecht, lid; en
 • G. Coenen, coördinator bedrijfsvoering departement, lid

Je start bij voorkeur per 1 januari 2024 met werken voor Tilburg University.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Wij nodigen jou uit om uiterlijk 29 september 2023 online te solliciteren voor deze functie.

Richt jouw motivatiebrief aan prof.mr. Nicola Jägers, Head of Department.
Voeg bij die brief de volgende documenten:

 • een curriculum vitae;
 • een officiële kopie van het behaalde universitaire diploma; 
 • cijferlijsten

De eerste selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 9 oktober 2023.

De selectiecommissie bestaat uit: 

 • prof.mr.dr. J.C.A. de Poorter, hoogleraar bestuursrecht, voorzitter van de selectiecommissie;
 • mr.dr. R.H.W. Frins, universitair hoofddocent omgevingsrecht, lid;
 • mr.dr. L.M. Koenraad, universitair docent bestuursrecht, lid; en
 • G. Coenen, coördinator bedrijfsvoering departement, lid

Je start bij voorkeur per 1 januari 2024 met werken voor Tilburg University.

Solliciteer uiterlijk op 29 sep 2023 23:59 (Europe/Amsterdam).