Afdelingshoofd Informatica

Afdelingshoofd Informatica

Geplaatst Deadline Locatie
27 sep 30 okt Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het afdelingshoofd is integraal verantwoordelijk voor de afdeling, waaronder het management, de strategie, onderwijs, onderzoek en valorisatie, HR en financiën.

Functieomschrijving

Het afdelingsmanagement bestaat uit tenminste drie leden, waaronder het afdelingshoofd zelf en een coördinator bedrijfsvoering. Daarnaast worden in het afdelingsmanagement de portefeuilles onderzoek, onderwijs (bij voorkeur door een opleidingsdirecteur) en valorisatie belegd. Het afdelingsmanagement wordt bijgestaan door ten minste twee adviserende leden, namelijk de HR adviseur en de Business controller. Samen met het afdelingsmanagement geeft het afdelingshoofd vorm aan de afdelingsstrategie, de organisatie, de personeelsplanning en financiën. Het afdelingshoofd zorgt ervoor dat de strategie is afgestemd op de behoeften van de afdeling en aansluit bij de strategie van de faculteit. Daarvoor organiseert het afdelingshoofd overleg tussen het management en de medewerkers van de afdeling en stuurt op draagvlak en consensus.
Jouw taken

Organisatie van de afdeling
De afdeling Informatica is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De afgelopen vijf jaar is het aantal medewerkers verdubbeld. Het aantal bachelor en master studenten is enorm toegenomen en dit heeft impact op de omvang van de staf, die daardoor ook sterk gegroeid is. De huidige omvang van de afdeling vraagt om een bij de complexiteit passende aansturing, management en communicatielijnen, waarbij het belangrijk is dat het informele karakter van de afdeling behouden blijft. Een ander belangrijk aandachtspunt is ‘grenzen aan de groei’ (van het aantal studenten), d.w.z. het opstellen van een strategie rondom personeel en daaraan gerelateerde maatregelen. Aan het nieuwe afdelingshoofd wordt gevraagd om specifiek aandacht te besteden aan bovenstaande punten.

Afdelingsmanagement
Het afdelingshoofd heeft een belangrijke rol als het gaat om het vaststellen van de strategie en de vertaling hiervan in beleid. Hierbij is het belangrijk dat er aandacht is voor de aansluiting van de strategie bij de facultaire strategie, de vertaling hiervan in een strategisch personeelsplan en de uitgangspunten van Erkennen en Waarderen leidend zijn.
Het afdelingshoofd stimuleert en is eindverantwoordelijk voor een omgeving waarin excellent onderzoek en onderwijs verricht kan worden.
Daarnaast is het afdelingshoofd eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid inzake de arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu en andere wet- en regelgeving met betrekking tot de afdeling in nauwe samenwerking met de coördinator bedrijfsvoering.
Een ander belangrijk aandachtspunt zijn de valorisatie-activiteiten, passend bij de afdeling en in afstemming van de afdelings- en facultaire strategie. Bovenal stimuleert het afdelingshoofd de afdeling om een veilig en prettig werkklimaat voor alle medewerkers te creëren.

Financiën
Het afdelingshoofd heeft een belangrijke rol als het gaat om het beheren van de financiële en materiële middelen van de afdeling en het zorgdragen voor een sluitende begroting in nauwe samenwerking met de coördinator bedrijfsvoering en business controller.

Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijk voor de totale Project & Control cyclus en het afdelingsjaarplan waar de afdelingsbegroting en de strategische personeelsplanning een onderdeel van is. Hierbij wordt het afdelingshoofd ondersteund door de coördinator bedrijfsvoering en de business controller.

Personele zaken
Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeelsbeleid van de afdeling, daaronder inbegrepen de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers onder meer door het (laten) houden van jaargesprekken alsmede het faciliteren van scholing en opleiding, in nauwe samenwerking met de HR adviseur. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende medewerkers met de benodigde expertise voor de opleidingen, die vallen onder de wetenschappelijke expertise van de afdeling. Hij/zij stemt hierover af met de opleidingsdirecteuren en onderwijsdirecteur en de portefeuillehouder onderwijs.

Faculteit
Samen met het faculteitsbestuur en de collega-afdelingshoofden draagt het afdelingshoofd bij aan de verdere ontwikkeling van de facultaire strategische agenda, zodat deze aansluit bij de huidige maatschappelijke opgaven waar de faculteit en universiteit voor staan.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

De kandidaat
 • heeft aantoonbare en relevante ervaring (> 5 jaar) met management in een complexe organisatie
 • heeft bij voorkeur ervaring in een universitaire omgeving; heeft inzicht in de bedrijfsstructuur en bedrijfscultuur van de universiteit
 • is een gerenommeerd wetenschapper (of: hoogleraar) in informatica of aanverwante discipline
 • heeft aantoonbare ervaring met coachend leidinggeven aan een diverse groep professionals en heeft daarvoor cursussen gevolgd of is bereid deze te volgen op het gebied van leiderschap en/of (strategisch) management. Het volgen van de cursus sociale veiligheid is verplicht
 • heeft visie op leiderschap
 • heeft ervaring met verandermanagement
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, zowel in Nederlands als Engels
 • toont organisatiesensitiviteit en omgevingsgerichtheid

Het afdelingshoofd
 • is verantwoording verschuldigd aan het faculteitsbestuur met betrekking tot de strategie en organisatie van de afdeling, financiën en personele zaken
 • verstrekt het bestuur de gevraagde inlichtingen omtrent de afdeling
 • adviseert en rapporteert aan de decaan
 • geeft leiding aan de afdeling
 • heeft een formeel leidinggevende rol, passend bij de afdeling

Bijzonderheden
 • de benoeming is voor 4 jaar, te verlengen met een tweede periode van 4 jaar. Eventueel kan een kortere periode worden overwogen
 • de eerste paar maanden zal er een overdrachtsperiode zijn met het huidige afdelingshoofd, waarbij er afspraken worden gemaakt over de verdeling van taken en overdracht.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring op voltijdse basis minimaal €6.648 (H2) en maximaal €9.680 (H2) bruto per maand. De functie is ingedeeld volgens UFO-profiel: Hoogleraar 2 en staat open voor ten minste 0,8 fte.

Een eerste tijdelijke aanstelling van een jaar, maar bij gebleken geschiktheid en goed functioneren zal een aanstelling voor onbepaalde tijd worden gegeven.
Daarnaast beschikt de VU over aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden en regelingen die een goede combinatie van werk en privé mogelijk maken, zoals:
 • maximaal 41 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband,
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering,
 • bijdrage aan reiskosten voor woon-werkverkeer,
 • keuzemodel voor fiscale uitruil van bepaalde arbeidsvoorwaarden,
 • hybride werken maakt een goede werk/privébalans mogelijk

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 31.000 studenten en werken meer dan 5.000 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Faculteit der Bètawetenschappen
Werken bij Faculteit der Bètawetenschappen is samenwerken met studenten, promovendi en wetenschappers met focus op hun vak én een brede blik op de wereld. We zijn trots op het collegiale werkklimaat binnen de faculteit dat zich kenmerkt door een gedreven en pragmatische instelling met betrokkenheid bij het grotere geheel. Bij Bètawetenschappen werken wetenschappers en studenten aan fundamentele en complexe maatschappelijke vraagstukken voor een duurzame en gezonde toekomst. Van bosbranden tot big data, van obesitas tot ondervoeding, van genetica tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan: ons onderwijs en onderzoek beslaan de volle breedte van de bètawetenschappen. Het wetenschappelijke onderwijs en onderzoek is sterk experimenteel, technisch, computationeel en interdisciplinair van aard. Daarom wordt er veel samengewerkt met vooraanstaande wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven. De faculteit telt ruim 11.000 studenten die studeren aan de 40 opleidingen en er werken ruim 1.600 medewerkers verdeeld over 10 wetenschappelijke afdelingen, daarmee zijn we de grootste bètafaculteit van Nederland.

Over de afdeling
De afdeling Informatica van de VU telt circa 250 medewerkers, waaronder 170 vaste medewerkers en 80 promovendi. Docenten vormen een kritische en essentiële basis voor het functioneren van de afdeling en bieden fundamenteel onderwijs dat de toekomst van onze studenten mede bepaalt.
Ons onderzoek en onze studenten zijn divers en bestrijken disciplines als sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, economie en bio-informatica. Momenteel bieden we opleidingen aan in Computer Science, Artificial Intelligence en Information Sciences (BSc en MSc), en Bio-informatica en Systeembiologie (MSc), met in totaal zo'n 1000 nieuwe studenten per jaar.

Specificaties

 • Management; Hoogleraar
 • 30.4—38 uur per week
 • €6648—€9680 per maand
 • Universitair
 • 16233

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou