Universitair (Hoofd)docent Taalbeheersing van het Nederlands (Tenure Track)

Universitair (Hoofd)docent Taalbeheersing van het Nederlands (Tenure Track)

Geplaatst Deadline Locatie
28 sep 2 nov Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Waar kom je terecht

Functieomschrijving

Waar kom je terecht?
Je wordt aangesteld bij de leerstoelgroep Taalbeheersing van het Nederlands in een Tenure Track-traject. Je stapt in als Universitair Docent of Universitair Hoofddocent met als doel om je te ontwikkelen en door te groeien naar de functie van Hoogleraar. Je verzorgt onderwijs binnen de bachelor- en masteropleidingen Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) en Nederlandse Taal en Cultuur/Neerlandistiek (NTC). De bachelor- en masteropleiding CIW worden in het Engels en het Nederlands aangeboden. Je onderzoek is ondergebracht in de onderzoeksgroep Discourse and Communication van het Center for Language and Cognition Groningen (CLCG). In deze onderzoeksgroep wordt communicatie onderzocht in professionele omgevingen zoals de gezondheidszorg (bijvoorbeeld om gezondheidscampagnes te verbeteren) en het onderwijs (bijvoorbeeld om het aanleren van communicatieve vaardigheden te verbeteren). Ook thema's zoals onder andere geletterdheid, multimodale communicatie, discourse en stilistiek, en persuasieve communicatie en argumentatie worden vanuit fundamenteel en toegepast perspectief onderzocht.

Wat zijn jouw taken?
Je verzorgt onderwijs op het gebied van de taalbeheersing van het Nederlands binnen de bacheloropleidingen Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) en Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Verder begeleid je zowel bachelor- als masterscripties.

Je verricht binnen het brede terrein van de Taalbeheersing/CIW in het oog springend en actueel onderzoek op een of meer van de hiervoor genoemde terreinen. Je bent bekend met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden van onderzoek.

Je werkt op zowel onderwijs- als onderzoeksgebied samen met collega’s binnen en buiten de opleidingen CIW en NTC en toont hierbij visie en initiatief (mede door het ontwikkelen van nieuwe cursussen en onderzoeksplannen). Je zet je actief in voor de voorlichting aan en werving van potentiële studenten. Daarnaast is het een pre als je bijdraagt aan de brede discussie over de aantrekkelijkheid en effectiviteit van het schoolvak Nederlands in het basis- en middelbaar onderwijs en weet je concreet een brug te slaan naar het basisonderwijs en middelbaar onderwijs.

Wij bieden een fulltime aanstelling (1,0 fte) in een tenure track naar hoogleraarschap, met een verdeling van 50% onderwijstijd (inclusief bestuur en organisatie) en 50% onderzoekstijd voor de eerste 2 jaar. Daarna geldt de gangbare verdeling van 60% onderwijstijd en 40% onderzoekstijd.

Organisatie
De Faculteit der Letteren kent een lange traditie van onderzoek en onderwijs, die meer dan vierhonderd jaar teruggaat. Het is onze missie om zowel excellent onderwijs aan te bieden als toponderzoek uit te voeren. We zijn sterk internationaal georiënteerd, maar ook stevig geworteld in Noord-Nederland. Wij bouwen kennis op en delen die met de samenleving. We werken binnen een moderne, breed georiënteerde en internationale organisatie. Wij leiden meer dan 5.000 Nederlandse en internationale studenten op tot toekomstgerichte, communicatief vaardige en onafhankelijke academici. Wij vormen een diverse organisatie die bestaat uit 700 enthousiaste medewerkers.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

Wie ben je?

- je bent gepromoveerd op een proefschrift op het terrein van de communicatiewetenschap of de taalbeheersing van het Nederlands
- je beschikt over relevante onderwijservaring in zowel mono- als multidisciplinair verband, op zowel bachelor- als masterniveau en bent in bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)
- je hebt al laten zien dat je leidinggevende capaciteiten hebt en bent bereid je hier verder in te ontwikkelen
- je beschikt over een duidelijke visie op het vakgebied en kunt dit vertalen naar acties in de dagelijkse praktijk
- Nederlands is je moedertaal of je beheerst het op niveau C2. Je bent in staat te communiceren en onderwijs te geven in het Engels (CEFR C1 niveau voor lezen, luisteren, schrijven en spreken).

Wat verwachten wij van je?

- je hebt concrete ideeën voor eigen onderzoek en voor collectief onderzoek samen met collega’s binnen en buiten de opleidingen CIW en NTC dat past in het profiel van de onderzoeksgroep Discourse and Communication
- je publiceert over je onderzoek in vooraanstaande internationale tijdschriften
- je bent bereid en hebt de competenties om onderwijs te verzorgen op het brede terrein van de taalbeheersing en CIW
- je wilt en kunt bijdragen aan het ontwerpen van onderwijs dat gekenmerkt wordt door interactie met en participatie van studenten en waarbij sprake is van zelfstandig geven van onderwijs en van co-teaching
- je bent bereid een zichtbare en constructieve bijdrage te leveren aan de onderzoeks- en onderwijsorganisatie
- je hecht aan collegiale uitwisseling en communicatie, neemt daartoe ook zelf het initiatief, en draagt bij aan een goede sfeer op de werkvloer
- je hebt het aanpassingsvermogen om mee te gaan met ontwikkelingen binnen je vakgebied en de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 60 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris dat afhankelijk is van jouw kwalificaties en werkervaring, met een minimum van € 4.332,- (schaal 11) en een maximum van € 6.737,- (schaal 12) bruto per maand bij een fulltime aanstelling als UD en met een minimum van € 6.002,- (schaal 13) en een maximum van € 8.025,- (schaal 14) bruto per maand bij een fulltime aanstelling als UHD
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden; zoals het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden en een goede pensioen- en verlofregeling.

Voor niet-Nederlandse sollicitanten gelden mogelijk aanvullende gunstige belastingvoorwaarden. Wij bieden 232 vakantie-uren per jaar bij een fulltime aanstelling. De faculteit ondersteunt je om binnen de eerste twee jaar de vereiste kwalificaties voor onderwijs en eventueel taal te behalen.

In het kader van het Tenure Track-traject bieden we ruime ondersteuning in jouw ontwikkeling. Deelname aan ons Young Arts Leadership Program zou hierin een mooie manier zijn om te werken aan je leiderschapskwaliteiten én te werken aan een netwerk binnen de faculteit.

De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk

Als Universitair (Hoofd)docent ga je een tenure track in die, indien succesvol gevolgd, binnen ongeveer 10 jaar (uitgaande van een UD-positie bij aanvang) zal leiden tot een hoogleraarschap. In het geval van een fulltime contract zul je in eerste instantie aangesteld worden voor 7 jaar, waarbij je functioneren wordt beoordeeld na 5 jaar. Dit moment kan met maximaal één jaar worden verlengd in het geval van een levensgebeurtenis (bijv. langdurige ziekte of zwangerschapsverlof). Als de beoordeling positief is, krijg je een vaste aanstelling als Universitair Hoofddocent. Na nog eens 4 tot 7 jaar word je beoordeeld voor promotie naar de functie van hoogleraar.

Je kunt ook starten als Universitair Hoofddocent. Voor een volledige beschrijving van ons tenure track systeem en de criteria voor promotie kijk op https://www.rug.nl/about-ug/work-with-us/op-zoek-naar-wetenschappelijke-uitdaging/tenure-track?lang=nl

Informatie en een beschrijving van de leerstoel en het Strategisch Plan van de Faculteit kunnen worden opgevraagd bij het secretariaat van de Faculteit der Letteren; mevrouw Thealies Oosterman, telefoon 050-3635834, e-mail: t.e.oosterman@rug.nl

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
  • Taal en cultuur
  • max. 38 uur per week
  • max. €8025 per maand
  • Gepromoveerd
  • V23.0656

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou