Universitair Docent Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten 0,8 fte

Universitair Docent Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten 0,8 fte

Geplaatst Deadline Locatie
17 okt 26 nov Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

We zoeken een unive

Functieomschrijving

We zoeken een universitair docent (UD) met een achtergrond in orthopedagogiek en/of recht om ons interdisciplinaire onderzoek en onderwijs te versterken met betrekking tot kinderrechten, migratie en jeugdbescherming. Het onderzoek van de UD zal deels ingebed zijn in het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht en daarmee een bijdrage leveren aan onderzoek naar kinderrechten en specifiek belangen van kinderen in besluitvorming en de onderzoekslijn gericht op alleenstaande gevluchte kinderen. Verder zal de UD bijdragen aan het bachelor en masterprogramma van Pedagogische Wetenschappen met specifiek belang voor juridisch en ethische aspecten in het (speciaal) onderwijs en zorg voor kinderen en personen in afhankelijkheidsrelaties. Tevens zal de UD ook een rol krijgen in het begeleiden van bachelor en masterthesissen. Van de UD wordt verwacht samenwerking aan te gaan en te onderhouden, binnen en buiten de Universiteit, specifiek gericht op het domein van migratie(recht) en resultaten doelmatig te vertalen en te verspreiden naar verschillende stakeholders.

Organisatie
Sinds de oprichting in 1614 geniet de Rijksuniversiteit Groningen een internationale reputatie als dynamisch en innovatief centrum voor hoger onderwijs met hoogwaardig onderwijs en onderzoek. Evenwichtige studie- en loopbaantrajecten in een grote verscheidenheid aan disciplines stimuleren de 34.000 studenten en onderzoekers om hun eigen individuele talenten te ontwikkelen. De RUG behoort tot de beste onderzoeksuniversiteiten in Europa en heeft de krachten gebundeld met prestigieuze partneruniversiteiten en netwerken. De Rijksuniversiteit Groningen is echt een internationale en bruisende kennisplaats.

De Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat zich richt op de mens en de maatschappij. De faculteit bestudeert vraagstukken die verband houden met menselijk gedrag, de (sociale) relaties tussen mensen en de samenleving als geheel. Dit betreft de studie van hoe mensen functioneren onder gezonde omstandigheden, maar ook de problemen die individuen of groepen tegenkomen, en hoe deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Onderdeel van deze faculteit is de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Deze afdeling biedt Bachelor- en Masteropleidingen aan in het Nederlands en het Engels en begeleidt interne en externe promovendi.

Basiseenheid Orthopedagogiek: Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten
De Basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten is samen met de Basiseenheid Leren & Ontwikkelen verantwoordelijk voor het onderzoeks- en onderwijsprogramma Orthopedagogiek. Beide basiseenheden maken deel uit van de afdeling Pedagogische- en Onderwijswetenschappen, en werken intensief samen op het gebied van onderwijs en onderzoek. Binnen de Basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten is het onze missie om veerkracht en welzijn in uitdagende pedagogische en maatschappelijke contexten te bevorderen. We hebben sterke en langdurige samenwerkingen met wetenschappelijke, maatschappelijke en klinische partners, zowel lokaal en nationaal als ook internationaal. We streven ernaar om kinderen en hun gezinnen en professionals zoveel mogelijk bij onze inspanningen te betrekken door een participatieve benadering te volgen. Met ons onderwijs leveren we een bijdrage aan de bachelor- en masteropleidingen van de afdeling. In de bachelor bieden we cursussen aan over een breed scala aan onderwerpen die specifiek gericht zijn op het welzijn van kinderen en gezinnen, waaronder een Klinische Minor Orthopedagogiek. Op masterniveau verzorgen we cursussen in de Mastertrack Orthopedagogiek, en nemen we deel aan andere Mastertracks binnen de afdeling, waaronder de Master Jeugd, Maatschappij en Beleid en de facultaire Research Master.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

We zoeken naar een kandidaat die voldoet aan de volgende eisen:

• gepromoveerd binnen de gedrags- en maatschappijwetenschappen of juridische wetenschappen
• een mastergraad in (forensische) orthopedagogiek, sociologie, culturele antropologie, psychologie of rechten
• kennis over en ervaring met interdisciplinair onderzoek naar (gedwongen) migratie van kinderen en jeugdbescherming vanuit een orthopedagogische en juridische invalshoek
• expertise over ethische en juridische kwesties en specifiek kinderrechten in migratie en jeugdbescherming
• ervaring met betrekking tot assessment en interventies voor (alleenstaande) gevluchte kinderen en hun families
• vaardigheden om in interdisciplinair verband met verschillende stakeholders samen te werken
• mogelijkheden om een internationaal netwerk op te bouwen
• relevante (internationale) publicatielijst
• bezit van een basiskwalificatie onderwijs (BKO) of de bereidheid deze in het eerste jaar van aanstelling te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12/18 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

• een salaris dat afhankelijk is van jouw kwalificaties en werkervaring, met een minimum van € 4.332,- (schaal 11) en een maximum van € 6.737,- (schaal 12) bruto per maand bij een fulltime aanstelling
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen.
• een dienstverband voor de duur van 12 maanden (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten). Tegen het einde van voornoemde periode vindt een resultaat- en ontwikkelingsgesprek plaats, om te bepalen of het dienstverband omgezet kan worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Functie indeling in het UFO functieprofiel van universitair docent. Het betreft een positie voor 0,8 fte.

Datum van indiensttreding: bij voorkeur 1 januari 2024

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 32 uur per week
  • max. €6737 per maand
  • Gepromoveerd
  • V23.0695

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou