Universitair docent onderwijs (0,8- 1,0 fte)

Universitair docent onderwijs (0,8- 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
17 okt 26 nov Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij expertise op het gebied van Duurzaamheid & Klimaat, Media, of Seksualiteit en wil jij die kennis delen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functieomschrijving

Binnen de afdeling Interdisciplinaire Sociale Wetenschap (ISW) van de faculteit Sociale Wetenschappen zijn we op zoek naar een universitair docent om onze afdeling uit te breiden. In deze functie ligt de nadruk op het geven van interdisciplinair onderwijs, het ontwikkelen van (innovatief) onderwijs en bij voorkeur het inbrengen van (nieuwe) kwantitatieve methodologische vaardigheden in het curriculum. De functie omvat daarom een groter aandeel onderwijsactiviteiten (70%) dan onderzoekstijd (30%).

Wij vinden een goede balans tussen individuele en gemeenschappelijke prestaties door samen te werken belangrijk. Wij stimuleren goed leiderschap op alle niveaus. We vinden maatschappelijke impact belangrijk en richten ons op het delen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek met de samenleving.

Wij zoeken een nieuwe collega die een aanvulling biedt op de inhoudelijke expertise binnen de afdeling. We denken daarbij aan thema’s als ‘Duurzaamheid & Klimaat’, ‘Media’, of ‘Seksualiteit’, maar expertise op andere thema’s is ook welkom. Daarnaast geven wij er ook de voorkeur aan dat je gespecialiseerd bent in kwantitatieve methodologische vaardigheden. 

De kerntaken omvatten:

 • Zelfstandig doceren van bachelor- en mastercursussen in het curriculum van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap, in zowel Nederlands als Engels;
 • Onderwijsmanagement, waaronder de coördinatie van cursussen op bachelor- en masterniveau, het coördineren van onderwijs(innovatie)projecten;
 • Ontwikkelen van cursussen en actief deelnemen aan de innovatie en verbetering van het curriculum;
 • Het inbrengen van nieuwe kwantitatieve methodologische vaardigheden in het curriculum;
 • Uitvoeren van onderzoek binnen een van de programma's en (inter)nationaal publiceren binnen het relevante domein;
 • Het vertalen en communiceren van onderzoeksresultaten en wetenschappelijke inzichten naar verschillende soorten publiek, waaronder wetenschappelijk, professioneel en maatschappelijk publiek.

De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de afdeling zijn georganiseerd in drie programma's: 'Sociaal beleid en volksgezondheid', 'Jeugd in veranderende culturele contexten' en 'Migratie, culturele diversiteit en etnische relaties'. Jij komt, afhankelijk van je inhoudelijke expertise, primair binnen één van deze drie programma’s te werken. Tussen de programma’s werken wij veel samen en stimuleren wij deze samenwerking ook, zowel op het gebied van onderwijs als op onderzoek. Meer informatie over onze onderwijsprogramma’s vind je op onze website onder Onderwijs - Interdisciplinaire Sociale Wetenschap - Universiteit Utrecht (uu.nl)

Het programma Sociaal beleid en volksgezondheid houdt zich bezig met drie brede domeinen: werk, zorg en participatie; gezondheidsgedrag, -uitkomsten en -diensten; en duurzaamheidsgedrag en transities. Binnen deze domeinen houdt het programma zich bezig met vraagstukken op het gebied van sociale determinanten en ongelijkheid (bijv. in de balans tussen werk en privéleven, gezondheid, toepassing van duurzame technologieën), ontwerp en impact van sociaal beleid en interventies (bijv. om participatie te bevorderen), wereldwijde gezondheid en welzijn (bijv. toegang tot en impact van gezondheidsdiensten in lage- en middeninkomenslanden), en ethiek, rechtvaardigheid en betrokkenheid bij onderzoek en sociaal beleid. We gebruiken kwalitatieve, kwantitatieve en gemengde methoden.

Ons programma Jongerenwelzijn (Youth in Changing Cultural Contexts) richt zich op het identificeren van mogelijkheden voor jongeren om zich positief te ontwikkelen door gebruik te maken van diverse contexten, waaronder die van het gezin, leeftijdsgenoten, school en de samenleving. Ons jonge, enthousiaste, interdisciplinaire team probeert inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen deze contexten en individuele kenmerken en hun effecten op (risico)gedrag, mentale gezondheid, socialemediagebruik en sociale participatie van adolescenten en jongvolwassenen. Ons onderzoek combineert omvangrijke, (longitudinale) kwantitatieve (internationaal-vergelijkende) surveys, kwalitatieve interviews en experimenteel onderzoek. 

Het programma Migratie, Culturele Diversiteit en Etnische Relaties houdt zich bezig met in- en uitsluiting van immigranten, zowel vanuit het perspectief van de immigrant als vanuit het perspectief van het herkomst- en bestemmingsland. Dit omvat een scala aan onderwerpen, zoals groepsidentiteiten, attitudes tussen groepen, nationalisme en rechts-radicalisme, discriminatie, structurele, sociale en politieke integratie van immigranten, dynamiek in de eerste jaren na migratie, religiositeit en transnationalisme. We onderzoeken deze vragen in de algemene bevolking, maar ook in specifieke settings, zoals scholen, buurten en organisaties, en maken daarbij vooral gebruik van kwantitatieve methoden.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste collega die voldoet aan onderstaande eisen:

 • Je bent (bijna) gepromoveerd in de Sociale Wetenschappen of een verwant domein.
 • Je hebt onderwijservaring en ervaring in het ontwikkelen en coördineren van academische cursussen.
 • Je hebt een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of bent bereid deze in de nabije toekomst te behalen.
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels op academisch niveau.
 • Je beschikt over wetenschappelijke creativiteit en productiviteit, zoals blijkt uit recente publicaties in (inter)nationale peer-reviewed tijdschriften of presentaties op wetenschappelijke congressen.
 • Je verzorgt het onderwijs (primair) op locatie, zowel overdag als in de (vroege) avonduren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

 • een positie (0,8 – 1,0 fte) voor 1 jaar met - bij goed functioneren - uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van minimaal € 4.332,- en maximaal € 5.929,- (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien.

Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

 

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

De faculteit Sociale Wetenschappen is een dynamische, toonaangevende faculteit voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en uitdagend academisch onderwijs op het gebied van jeugd, onderwijs, opvoeding, menselijk gedrag en samenleving. De Undergraduate en Graduate School verzorgen voor bijna 7.000 studenten een breed palet aan bacheloropleidingen en (onderzoeks)masters in de disciplines interdisciplinaire sociale wetenschap, culturele antropologie, onderwijswetenschappen, pedagogiek, psychologie en sociologie. De faculteit Sociale Wetenschappen telt ongeveer 1.100 medewerkers, die allen hun individuele bijdrage leveren aan de opleiding en vorming van jong talent en aan het onderzoek naar en het vinden van oplossingen voor wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

De faculteit streeft naar diversiteit onder haar medewerkers en studenten en zet zich in om een veilige en inclusieve omgeving te creëren voor iedereen, zoals te lezen is in het Equality, Diversity and Inclusion-beleid van de Universiteit Utrecht.

De faculteit hecht er waarde aan dat haar medewerkers voor nu en in de toekomst breed inzetbaar zijn in de universitaire organisatie ter verdere professionalisering van de ondersteuning van onderwijs en onderzoek. Om dit te stimuleren krijgt iedere medewerker op enig moment in de loopbaan de tijd en faciliteiten – bijvoorbeeld in de vorm van trainingen - om deel te nemen aan projecten of mee te werken op andere afdelingen. Eigenschappen die de faculteit belangrijk vindt zijn betrokkenheid, kunnen samenwerken en flexibiliteit.

De faculteit Sociale Wetenschappen is gevestigd op het Utrecht Science Park, niet ver van het historische centrum van Utrecht.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • 30—38 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1216089

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Padualaan 14, 3584 CH, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou