Universitair docent informatiesystemen

Universitair docent informatiesystemen

Geplaatst Deadline Locatie
1 nov 30 dec Den Helder

Functieomschrijving

Werkomgeving:

De werkzaamheden worden verricht binnen de vakgroep Militaire Technologische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze vakgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische afstudeerrichtingen van de officiersopleidingen van Defensie en verzorgt vaktechnisch onderwijs voor de functieopleidingen van alle technische officieren van de Koninklijke Marine.

Omschrijving van de functie:

Het onderwijs en onderzoek op het gebied van ICT en communicatiesystemen houdt zich bezig met de aansturing en ondersteuning van militaire (informatie) systemen. Dit zijn vrijwel altijd gedistribueerde informatie- en communicatiesystemen, die in onbetrouwbare omgevingen robuust en veilig moeten werken.

Als universitair docent levert u een essentiële bijdrage aan onderwijs en onderzoek op het gebied van militair technische wetenschappen.

Het kennisgebied wordt benaderd vanuit een integrale behandeling van de volgende aspecten:

 • Informatietechnologie.
 • Informatiebeveiliging.
 • Communicatietechnologie.
 • Command-en-controlystemen

De kennissectie verzorgt twee geaccrediteerde opleidingen:

 1. BSc-opleiding Militaire Systemen en Technologie (MS&T) voor zowel Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht en Marechaussee. De bacheloropleiding is het wetenschappelijke deel van de beroepsopleiding voor technisch georiënteerde officieren bij de krijgsmacht.
 2. MSc-opleiding Military Technology, Processes & Systems (MTPS), hetgeen een technisch-wetenschappelijke masteropleiding is voor zowel defensiepersoneel als externe studenten.

Het kennisteam Informatiesystemen bestaat uit een UHD en 3 UD’s. Binnen dit kennisteam is een vacature voor de Universitair docent informatiesystemen.

Deze functie houdt het volgende in:

 • Het geven en ontwikkelen van onderwijs in de bacheloropleiding MS&T en masteropleiding MTPS voor verschillende doelgroepen. Het betreft hier vakken op het gebied van programmeervaardigheden, datastructuren en algoritmen, (geografische) databases, en computernetwerken. Ook wordt een bijdrage verwacht aan het projectonderwijs. Daarnaast dient betrokkene als UD mee te werken aan de continue vernieuwing van het onderwijs in het licht van vaktechnische en onderwijstechnische ontwikkelingen. Het doen van onderzoek aan informatiesystemen, command-en-controlsystemen, embedded systemen, en (ad-hoc)netwerken.
 • Het meewerken aan begeleiden van de studenten in de bachelor- en masteropleiding.
 • Het meewerken aan de onderwijs- en onderzoeksorganisatie van de capaciteitsgroep.
 • Meewerken aan de invulling van de profileringsruimte Sensorsystemen van de bachelor MS&T en betrokken bij het begeleiden van studenten bij het afstudeerwerk.
 • In samenspraak met de UHD meewerken aan de onderzoeksinspanningen op het vakgebied en het begeleiden van promovendi.
 • Het onderhouden van contacten op het vakgebied, allereerst met de operationele gebruikers en de materieelorganisatie van de krijgsmacht, maar ook met onderzoeksinstituten en universiteiten en tenslotte ook met de industrie.

Specificaties

Ministerie van Defensie

Functie-eisen

 • U heeft een afgeronde academische opleiding (wo-master) op een relevante discipline binnen het kennisdomein informatica, informatiesystemen of kunstmatige intelligentie.
 • Gepromoveerd (dr.) of bezig met een promotietraject in de afrondende fase.
 • Werkervaring in het vakgebied.
 • In staat om in een multidisciplinair team aan informatiesystemen te werken en de problematiek te vertalen naar de operationele toepassingen.
 • U beschikt over een wetenschappelijk publicatie-trackrecord en heeft de ambitie om onderzoek te verrichten en daarover te publiceren.
 • Affiniteit met de krijgsmacht.
 • Goede didactische kwaliteiten en ervaring/affiniteit met het onderwijs.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal.
 • Goede beheersing van de Engelse taal.
 • Aanwijsbaar in staat om mee te werken in onderzoeksprojecten, bij voorkeur in samenwerking met meerdere partners.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar met zicht op een vaste aanstelling.

 • Salarisniveau: schaal 11
 • Salarisomschrijving: Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.
 • Maandsalaris: Min €4.045 – Max. €5.554 (bruto)
 • Dienstverband: Tijdelijke aanstelling
 • Contractduur: 2 jaar met zicht op een vaste aanstelling.
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Overige arbeidsvoorwaarden

Het betreft een vaste formatieplaats. Afhankelijk van ervaring kan in eerste instantie een tijdelijke aanstelling worden afgesproken.

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

Werkgever

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Afdeling

Nederlandse Defensie Academie (NLDA)

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd.

Het onderzoek van de FMW is belegd binnen 3 Research Centres. Binnen deze groepen vindt niet alleen onderzoek plaats, maar worden ook symposia en andere onderzoeksgerelateerde evenementen georganiseerd.

Additionele informatie

 • Voor meer informatie over deze vacature: De heer Dr. Bas Lijnse, universitair hoofddocent Operationele ICT B.Lijnse@mindef.nl / 06-41226009
 • Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: De heer Hans Alewijnse, P&O-adviseur JC.Alewijnse.02@mindef.nl

Bijzonderheden

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: Beschermen wat ons dierbaar is. Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!

Je sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren. 

Specificaties

 • Universitair docent; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Natuurwetenschappen; Techniek
 • max. 38 uur per week
 • €4045—€5554 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT DEF 20231101

Werkgever

Ministerie van Defensie

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Het Nieuwe Diep 8, 1781 AC, Den Helder

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Ministerie van Defensie). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Bijzonderheden

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: Beschermen wat ons dierbaar is. Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!

Je sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren. 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Bijzonderheden

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: Beschermen wat ons dierbaar is. Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren!

Je sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren. 

Solliciteer uiterlijk op 30 dec 2023 23:59 (Europe/Amsterdam).