Hoofd Education Support Team Tilburg School of Economics and Management

Hoofd Education Support Team Tilburg School of Economics and Management

Geplaatst Deadline Locatie
3 nov 23 nov Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Jouw functie

 • Je bent, gegeven de facultaire randvoorwaarden, in kwantitatieve en kwalitatieve zin verantwoordelijk voor een optimale inrichting van de Education Support van TiSEM (organisatiestructuur en -cultuur, taakverdeling en procedures);
 • Je geeft leiding en sturing aan medewerkers van de afdeling, maakt heldere afspraken over de werkverdeling, bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de daarbij behorende planning en bewaakt de daarbij behorende deadlines. Je zet in op teambuilding en de (door)groei van medewerkers. Je bevordert de professionaliteit van de dienstverlening van de medewerkers van de afdeling;
 • Als Hoofd Education Support Team draag je, gezamenlijk met de beleidsmedewerkers en het management-team TiSEM, zorg voor de ontwikkeling en implementatie van het onderwijsbeleid. Je bent gesprekspartner van het faculteitsbestuur voor alle onderwijsvraagstukken, toetst het vastgestelde beleid aan in- en externe ontwikkelingen respectievelijk aan de gestelde kwaliteitsnormen en stimuleert zo nodig veranderingen; 
 • Je rapporteert aan de adjunct-directeur Onderwijs (van Academic Services) en functioneel aan het Management Team van TiSEM over het uit te voeren onderwijsbeleid en je adviseert over strategische veranderingen binnen de organisatie, in het bijzonder voor wat betreft de onderwijskundige en -organisatorische gevolgen. Verder ondersteun en begeleid je de strategische veranderingsprocessen;
 • Je stemt wekelijks af met het hoofd Onderwijscoordinatoren, de senior-adviseurs beleid en kwaliteit en de secretarissen van de examencommissie;
 • Je neemt deel aan in- en externe werkgroepen en projecten of bent hier projectleider van en neemt periodiek deel aan conferenties van UNL;
 • Als hoofd EST zorg je ook voor passende communicatie via de geëigende kanalen rondom relevante onderwerpen naar medewerkers, departementen, docenten en studenten;
 • Als hoofd EST neem je de regie en eindverantwoordelijkheid in het opstellen van het jaarplan van het EST. Je plant team sessies met het hele EST team om strategie en jaarplan te bespreken om zo de medewerkers mee te nemen in de visie en doelen van het EST;
 • Je werkt samen met de hoofden EST (van de andere Schools van Tilburg) en hoofden Shared Services binnen Education aan de vernieuwing en doorontwikkeling van de ondersteunende onderwijsprocessen, om zowel de kwaliteit als efficiency hiervan verder te verbeteren;
 • Je vervult een centrale rol binnen het EST en daarnaast tussen en binnen Academic Services en TiSEM.

Er zijn volop ontwikkelingen ook op universitair niveau waar impact vanuit gaat op taak en opdracht.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Jouw kwalificaties  

 • Je beschikt over een voltooide academische opleiding en minimaal 5 jaar relevante werkervaring in het hoger onderwijs, bij voorkeur binnen een universiteit;
 • De rol en de opdracht vraagt om tactische-, strategische- en communicatieve kwaliteiten op senior niveau;
 • Je hebt ruime ervaring met leidinggeven aan hoogopgeleide professionals;
 • Je bent een verbindende, betrokken en inspirerende leider met een open en transparante communicatiestijl;
 • Je staat stevig in je schoenen en gaat lastige gesprekken niet uit de weg;
 • Je hebt ervaring met en plezier in beleidsontwikkeling en bent in staat dit te vertalen naar praktische voorstellen;
 • Je kunt goed uit de voeten met soms ingewikkelde bestuurlijke verhoudingen en de bijbehorende communicatie;
 • Gezien het internationale karakter van TiU beschik je over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • Je hebt een energieke, daadkrachtige, innovatieve en resultaatgerichte instelling;
 • Je bent vaardig in het netwerken en het maken van verbindingen zowel intern als extern;
 • Je bent initiatiefrijk, stressbestendig en overtuigend.

 

Jouw talenten 

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, bent reflectief, daadkrachtig en besluitvaardig;
 • Je bent een teamspeler: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht onbepaalde tijd.

Het betreft een functie voor 1.0 fte (40 uur per week) van de volledige werktijd.  
Het salaris bedraagt minimaal € 6.002,- en maximaal € 7.305,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Afdelingshoofd 1 en salarisschaal 13 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring. 

 

Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid en voortzetting in dezelfde functie krijg je na deze periode aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd.

 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten en streven ernaar om inclusief te zijn, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving, die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Afdeling

Academic Services 
De divisie Academic Services van Tilburg University is verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van het onderzoeks-, onderwijs- en impactbeleid van de universiteit. De organisatorische en administratieve ondersteuning van de opleidingen, graduate schools en onderzoeksprogramma’s is vanuit de divisie georganiseerd. Daarnaast levert Academic Services onder andere begeleiding voor studenten, docenten, onderzoekers en promovendi en ondersteunt zij bij de acquisitie van onderzoeksmiddelen en het valoriseren van onderzoeksresultaten. De divisie is onderverdeeld in twee units: Onderwijs en Onderzoek/Impact (Knowlegde Transfer Office).

 

Tilburg School of Economics and Management (TiSEM)
TiSEM is de grootste faculteit van Tilburg University en behoort met haar onderwijs en onderzoek tot de meest toonaangevende Schools in Europa op het gebied van Business en Economics. De faculteit biedt momenteel 7 hoogwaardige bachelor- en 15 masteropleidingen (zo’n 8000 studenten), waarvan de meeste in het Engels, evenals een Research Master en een PhD-programma.

 

Education Support Team (EST) 
Iedere faculteit heeft een eigen onderwijsondersteuningsteam (EST). Het EST ondersteunt bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijsbeleid en het cursusaanbod. Het EST van TiSEM bestaat op dit moment uit zo’n 35 medewerkers. De activiteiten van het EST bestrijken qua ondersteuning het gehele terrein van het onderwijs, waaronder beleidsadvisering, kwaliteitszorg, innovatie, professionalisering van docenten, docentondersteuning, studieadvies, studentbegeleiding en managementondersteuning

Specificaties

 • Management; Beleid- en staf
 • max. 40 uur per week
 • Universitair
 • 21959

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou