Promovendus ‘Versterken van klimaat van sociale veiligheid binnen de Universiteit Utrecht’ (1,0 fte)

Promovendus ‘Versterken van klimaat van sociale veiligheid binnen de Universiteit Utrecht’ (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
7 nov 26 nov Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb je diepgaande interesse in het doen van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als de toepassing van psychologische inzichten? Lees dan snel verder!

Functieomschrijving

Hoe kan de Universiteit Utrecht een sociaal veilig klimaat bevorderen en behouden? Ondanks de goedbedoelde inspanningen van de universiteiten en hogescholen op dit gebied, laten diverse incidenten en rapporten in onderwijs en onderzoek zien dat verbetering van de sociale veiligheid noodzakelijk is. Tegelijkertijd ervaart (niet alleen) de Universiteit Utrecht moeite met het verbeteren van de sociale veiligheid. Onze ambitie is om met dit PhD-project de Universiteit Utrecht als organisatie te verbeteren door (in samenwerking met hr) een duurzaam instrument te ontwikkelen dat een sociaal veilige werkomgeving kan bewerkstelligen en waarborgen. In dit unieke PhD-project zul je wetenschappelijk onderzoek verrichten binnen de Graduate School of Life Sciences van de Universiteit Utrecht. Daar ga je kijken hoe je een precieze diagnose van knelpunten en mogelijke oplossingen kunt bieden m.b.t. sociale veiligheid. Welke elementen van leiderschapsontwikkeling en ‘cultuur’ op de werkvloer zijn hiervoor belangrijk? Hoe kun je betrouwbaar vaststellen waar het niet goed loopt en waarom? Wat is er nodig om dat te veranderen? We geven dit vorm in samenwerking met en complementair aan een ander PhD-project in samenwerking met de Arbeidsinspectie. In samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie zoeken we manieren om ‘van buitenaf’ in beeld te brengen hoe het ervoor staat met het klimaat van sociale veiligheid binnen organisaties en wat er moet gebeuren om dit klimaat te versterken. In dit project onderzoeken we hoe organisaties ‘van binnenuit’ een betere diagnose en risicoanalyse kunnen maken van concrete knelpunten en passende oplossingen. Zo hopen wij kenmerken van een goede wisselwerking in kaart te brengen, waarmee zowel organisaties (zoals de Universiteit Utrecht) als toezichthouders elkaar kunnen helpen en versterken om alle inspanningen rond dit lastige thema zo effectief mogelijk in te zetten.

Functie-omschrijving:
In dit PhD-project stellen we een evidence-based aanpak voor sociale veiligheid voor. Dit is de opzet die wij voor ogen hebben, maar uiteraard zal de assistent in opleiding (AiO) hier ook invulling aan geven en wordt eigen inbreng gewaardeerd. Het doel van het project is om een of meerdere instrumenten te ontwikkelen en te valideren die organisaties kunnen gebruiken. Niet alleen om het klimaat voor sociale veiligheid te toetsen, maar vooral ook om organisaties te stimuleren en te helpen om dit te verbeteren. Hiertoe zal je als promovendus de volgende stappen doorlopen:
 1. Uitkleden en nader invullen van ‘container’begrippen o.b.v. een inventarisatie van eerder ontwikkelde instrumenten en wetenschappelijke literatuur m.b.t. sociale veiligheid, cultuur, inclusief leiderschap. Het gaat hierbij om het verzamelen van bewijs voor welke aspecten van belang zijn, waarom dat zo is, en hoe je dit kunt toetsen. Met deze eerste stap willen we de werkzame ingrediënten van sociale veiligheid, een ‘gezonde’ cultuur en inclusief leiderschap specifieker vaststellen.
 2. Toetsingskader vaststellen. Aan de hand van de resultaten van het literatuuronderzoek kan vervolgens een toetsingskader worden opgesteld dat in kaart brengt wat de voor- en nadelen zijn van de instrumenten die momenteel binnen de Universiteit Utrecht worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van interviews/enquêtes, maar ook door middel van experimenten/interventies om causale processen in kaart te brengen.
 3. Ontwerpen en toetsen van een filterinstrument/zelfscan: op basis van de nader ingevulde begrippen wordt een filterinstrument en/of zelfscan ontworpen en gevalideerd. Een filterinstrument kijkt welke stappen in de organisatie worden gezet om de verschillende elementen van sociale veiligheid te waarborgen. Het instrument wordt zo ontworpen dat ook duidelijk wordt waar verbetermogelijkheden liggen.

Specifieke taken die daarbij horen zijn:
 • het uitvoeren van literatuuronderzoek;
 • het ontwerpen, uitvoeren en coördineren van dataverzameling (interviews, vragenlijsten en experimenten);
 • het initiëren en onderhouden van contacten met andere partijen die zich richten op het thema van sociale veiligheid;
 • het analyseren, interpreteren en verwerken van de data;
 • het schriftelijk en mondeling rapporteren van de resultaten van het onderzoek;
 • 10% van de werktijd kan worden besteed aan aanvullende taken gerelateerd aan de impact en terugkoppeling van de onderzoeksresultaten (bijvoorbeeld maken van handreikingen, bijdragen aan ontwikkeling leiderschapscursussen).
Het project maakt deel uit van het transdisciplinaire en interdisciplinaire onderzoeksprogramma SCOOP. SCOOP is een consortium binnen het NWO Zwaartekrachtprogramma Sustainable Cooperation. Je zal deelnemen aan het SCOOP PhD-trainingsprogramma.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Als ideale kandidaat heb je:
 • een afgeronde onderzoeks- of academische master in de Sociale wetenschappen, bij voorkeur in de Sociale en/of Organisatiepsychologie;
 • ervaring en affiniteit met zowel kwantitatieve onderzoeksmethoden (bijv. vragenlijstonderzoek, experimenten, interventie-onderzoek) als kwalitatieve onderzoeksmethoden (bijv. interviews, casestudy's) en statistische data-analyse (in ieder geval SPSS, kennis van Amos of R of tools om kwalitatieve data te onderzoeken zijn een pre).
 • een diepgaande interesse in het doen van zowel fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als de toepassing van psychologische inzichten in de praktijk van toezichthouders;
 • een professionele houding waaronder valt: organisatiesensitiviteit, integriteit, pragmatisme en goede communicatie en presentatievaardigheden bij interactie met zowel wetenschappers als toezichthouders en bestuurders of medewerkers van onder toezicht staande instellingen;
 • goede academische spreek- en schrijfvaardigheid zowel in het Engels als Nederlands.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

 • een positie (1,0 fte) voor de duur van een jaar met uitzicht op verlenging tot in totaal vier jaar (duur van het promotieonderzoek);
 • een salaris van minimaal €2.770,- en maximaal €3.539,- (schaal P van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband;
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.
Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien.

Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Verder kun je rekenen op: 
 • veel eigen verantwoordelijkheid;
 • lidmaatschap van de landelijke onderzoeksschool voor sociale psychologie, het Kurt Lewin Instituut (KLI). Je volgt daar in de periode van 4 jaar algemene en specialistische cursussen die het promotietraject ten goede komen. Het KLI bevordert onderzoek in de sociale psychologie en haar toepassingen in de praktijk;
 • gelegenheid om het gedane onderzoek te presenteren op nationale en internationale congressen, alsook in andere gremia.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

De faculteit Sociale Wetenschappen is een dynamische, toonaangevende faculteit voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en uitdagend academisch onderwijs op het gebied van jeugd, onderwijs, opvoeding, menselijk gedrag en samenleving. De Undergraduate en Graduate School verzorgen voor bijna 7.000 studenten een breed palet aan bacheloropleidingen en (onderzoeks)masters in de disciplines interdisciplinaire sociale wetenschap, culturele antropologie, onderwijswetenschappen, pedagogiek, psychologie en sociologie. De faculteit Sociale Wetenschappen telt ongeveer 1.100 medewerkers, die allen hun individuele bijdrage leveren aan de opleiding en vorming van jong talent en aan het onderzoek naar en het vinden van oplossingen voor wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken.

De faculteit streeft naar diversiteit onder haar medewerkers en studenten en zet zich in om een veilige en inclusieve omgeving te creëren voor iedereen, zoals te lezen is in het Equality, Diversity and Inclusion-beleid van de Universiteit Utrecht. De faculteit hecht er waarde aan dat haar medewerkers voor nu en in de toekomst breed inzetbaar zijn in de universitaire organisatie ter verdere professionalisering van de ondersteuning van onderwijs en onderzoek. Om dit te stimuleren krijgt iedere medewerker op enig moment in de loopbaan de tijd en faciliteiten – bijvoorbeeld in de vorm van trainingen - om deel te nemen aan projecten of mee te werken op andere afdelingen. Eigenschappen die de faculteit belangrijk vindt zijn betrokkenheid, kunnen samenwerken en flexibiliteit.

De faculteit Sociale Wetenschappen is gevestigd op het Utrecht Science Park, niet ver van het historische centrum van Utrecht.

De afdeling Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie (SHOP) verzorgt onderwijs in zowel bachelor-, master- als onderzoeksmasteropleidingen, zowel binnen de Psychologie als daarbuiten. Het onderzoek binnen SHOP richt zich op drie domeinen: motivatie, prestatie en zelfregulatie waarbij fundamentele en toegepaste benaderingen worden gecombineerd.

De PhD kandidaat zal in dienst treden bij de onderzoeksgroep Organisatiegedrag van Universiteitshoogleraar Naomi Ellemers. Deze richt zich op fundamentele en toegepaste vraagstellingen rond het optimaliseren van organisatieklimaat o.a. in het kader van ethisch gedrag en toezicht en in het kader van diversiteit en inclusie. De onderzoekers in deze groep hebben samenwerkingsverbanden met verschillende relevante organisaties en zijn in het kader van hun wetenschappelijke werk actief betrokken bij de organisatie van publieksevenementen en de ontwikkeling van instrumenten voor de praktijk.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 38—40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 1216485

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Heidelberglaan 1, 3584 CS, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou