Voorzitter Universiteitsraad

Voorzitter Universiteitsraad

Geplaatst Deadline Locatie
7 nov 26 nov Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Als voorzitter van de Universiteitsraad behartig je de belangen van de Universiteitsraad en speel je een cruciale rol in het waarborgen van de democratische besluitvorming op instellingsniveau van de universiteit. De voorzitter is onafhankelijk en onpartijdig en handelt in het belang van de gehele universitaire gemeenschap.

Functieomschrijving

Jouw functie

De Universiteitsraad van Tilburg University is het medezeggenschapsorgaan van de universiteit op instellingsniveau. De raad is paritair samengesteld uit 9 studenten en 9 personeelsleden. 
De algemene bevoegdheden van de Universiteitsraad liggen vast in de WHW (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek): instemmingsrecht, adviesrecht, initiatiefrecht en het recht op informatie. 

 

De voorzitter is verantwoording verschuldigd aan de raad en vertegenwoordigt en verdedigt de standpunten van de raad, zowel binnen als buiten Tilburg University. 
Voor de functie van voorzitter Universiteitsraad vindt benoeming plaats voor een tijdelijke periode van 12 maanden. De benoemde werknemer is in de uitoefening van de taak als voorzitter Universiteitsraad niet ondergeschikt aan enig orgaan. De voorzitter Universiteitsraad voert de functie onafhankelijk, objectief en onpartijdig uit conform het bepaalde in het Reglement Universiteitsraad Tilburg University. Het functioneren van de voorzitter wordt geëvalueerd door de Vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad. 

 

De voorzitter van de Universiteitsraad werkt nauw samen met het Dagelijks Bestuur van de Universiteitsraad en met de griffier van de raad, tevens teamleider van het Office of the University Council (OUC).

 

Functieomschrijving

 • Voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de Universiteitsraad en enkele vaste commissies;
 • Voorbereiden en leiden van het reguliere overleg met het Dagelijks Bestuur en het College van Bestuur;
 • Periodiek overleg met de voorzitter van het College van Bestuur, samen met een lid van het Dagelijks Bestuur;
 • Netwerken met stakeholders, zoals het College van Bestuur, directeuren en bestuurlijke staf, Stichtingsbestuur, het ministerie van OCW en collega-voorzitters in den lande;
 • Stimuleren en coördineren van communicatie tussen de medezeggenschapsorganen en het Lokaal Overleg (vakbonden);
 • Coachen van individuele leden van de Universiteitsraad en de griffier van de Universiteitsraad;
 • Versterken en onder de aandacht brengen van de universitaire medezeggenschap;
 • Bijwonen van officiële interne en externe bijeenkomsten, zoals de Opening van het Academisch Jaar en de Diës Natalis en de halfjaarlijkse bijeenkomsten van het LOVUM (Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap);
 • Deelnemen aan de jaarlijkse trainingsdagen van de Universiteitsraad. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • WO werk- en denkniveau bij voorkeur bestuurskunde/ organisatie- en management-wetenschappen of rechtsgeleerdheid;
 • Aantoonbare affiniteit met medezeggenschap en/of ervaring met het reilen en zeilen van Tilburg University is een pré;
 • Je bent een eigentijdse leider met diplomatieke vaardigheden;
 • Je beschikt over relevante bestuurlijke ervaring en politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je bezit uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden en hebt een uitstekende beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal (C1-niveau);
 • Je bent analytisch en besluitvaardig;
 • Je bent een teamplayer met de capaciteit om uiteenlopende meningen te respecteren en te integreren;
 • Je hebt een positief kritische houding naar alle betrokken partijen;
 • Je bezit een antenne voor wat er leeft in de universitaire gemeenschap;
 • Je bent onafhankelijk en onpartijdig en van nature een verbinder met sociale vaardigheden.
 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en beschikt over goede zelfkennis.  

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor 0,5 fte (20 uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal €6.002 en maximaal €8.052 bruto per maand bij een full time dienstverband met bijbehorende salarisschaal 13 of 14 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  

 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar. Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Specificaties

 • Management; Beleid- en staf
 • max. 20 uur per week
 • Universitair
 • 21963

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou