Postdoc onderzoeker 'passende zorg'

Postdoc onderzoeker 'passende zorg'

Geplaatst Deadline Locatie
7 nov 26 nov Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Vind jij het belangrijk dat de ouderenzorg houdbaar en mensgericht blijft? Wil jij een bijdrage leveren aan de transitie in de ouderenzorg? Werk je graag op het snijvlak van onderzoek, zorgpraktijk en onderwijs? Dan is deze functie iets voor jou!

Functieomschrijving

Binnen de Academische Werkplaats Ouderen (AWO) van Tranzo, Tilburg University, zoeken wij een postdoc onderzoeker ‘passende zorg’. Door vergrijzing en ontgroening is het in de nabije toekomst niet mogelijk om de zorgvragen van ouderen te beantwoorden op een manier zoals we de afgelopen decennia gewend waren. De overheid en zorgorganisaties zoeken daarom naar verschillende manieren om de benodigde transitie te realiseren. Deze transitie betekent dat ouderen zoveel mogelijk zelf (blijven) doen, zo nodig met ondersteuning van mantelzorgers en van technologie. Medewerkers komen in beeld als specialistische zorg nodig is of als het ouderen en/of mantelzorgers zelf niet meer lukt.

 

Passende zorg is in deze transitie een kernbegrip. Het Zorginstituut Nederland omschrijft passende zorg als “een manier van samenwerken die ervoor zorgt dat iedereen ook in de toekomst goede zorg kan krijgen. Dat is zorg die werkt, waar mogelijk dicht bij de patiënt en waarbij patiënt en zorgverlener samen beslissen. Het gaat om een ommezwaai in ons denken over zorg. Minder focus op ziekte en behandeling en meer inzet op gezondheid en wat iemand wel kan.” 
Als oudere, mantelzorgers en zorgprofessionals is het samen bespreken van wensen, keuzes en mogelijkheden van zorg noodzakelijk. Zo ontstaat er bewustwording welke gevolgen een keuze heeft voor de zorgontvanger en -verlener en zo kunnen zij in samenspraak tot een beslissing komen. 

 

Over de Academische Werkplaats Ouderen
De AWO is een gelijkwaardige en structurele samenwerking tussen Tilburg University, tien ouderenzorgorganisaties en het zorgkantoor van CZ. Onze ambitie is om wetenschappelijke kennis over mensgerichte ouderenzorg te ontwikkelen en in de praktijk te implementeren, om op deze manier de ouderenzorg nog mensgerichter te maken. De AWO ontwikkelt deze kennis door sociaalwetenschappelijk onderzoek te doen naar de leefwereld van ouderen, thuis en in het verpleeghuis.  De kennis en ervaringen van (toekomstige) zorgprofessionals, ouderen en hun mantelzorgers vormen de basis voor elke stap in het onderzoek van de AWO. 

 

Wij vinden het belangrijk dat de resultaten uit onze onderzoeken bruikbaar zijn in de praktijk van zorg en onderwijs. Daarom ontwikkelen we tijdens of na een wetenschappelijk onderzoek een praktijkproduct, bijvoorbeeld een werkwijze, interventie, instrument of scholing. Dit doen we in nauwe samenwerking met ouderen, naasten en professionals uit zorg en onderwijs. 


Wat ga je doen?
In twaalf maanden formuleer je, in samenwerking met onze partnerorganisaties, de contouren van een onderzoekslijn ‘passende zorg’. Het doel van deze onderzoekslijn is inventariseren wat ouderenzorgorganisaties nodig hebben om de benodigde transitie te realiseren en hen daarbij met behulp van wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen. Bij voldoende financiering wordt dit een langjarige onderzoekslijn en is contractverlenging mogelijk.

 

Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. Via interviews en documentanalyse inventariseer je vanuit welke visie en missie partnerorganisaties de transitie in hun organisatie in gang hebben gezet en in hoeverre het lukt om deze visie en dit beleid te implementeren in de dagelijkse praktijk. Daarin neem je mee hoe de transitievoortgang bij zorgorganisaties zich verhoudt tot de visie en het beleid van het ministerie van VWS. Regelmatige terugkoppeling en reflectie zijn hierbij belangrijk.
  2. We zoeken in (inter)nationale wetenschappelijke literatuur naar best practices van andere (zorg)organisaties en/of sectoren in Nederland en daarbuiten, over de transitie en anders denken, doen en werken in de ouderenzorg.
  3. We ontwikkelen een handreiking waarmee zorgorganisaties innovatieve acties kunnen ontwikkelen, (kleinschalig) implementeren en evalueren. Samenwerking met mbo en hbo onderwijs kan hierin behulpzaam zijn. Het bestuderen hoe acties in een specifieke context bijdragen aan het realiseren van de transitie hoort hier uiteraard bij.

 

Om ervoor te zorgen dat deze onderzoeklijn ouderenzorgorganisaties helpt om passende zorg, ofwel de benodigde transitie, te realiseren zijn gezamenlijke terugkoppeling en reflectie noodzakelijk. Het verkennen van de behoefte aan een lerend netwerk of een andere vorm waarin zowel zorgorganisaties, zorgopleidingen en de AWO vertegenwoordigd zijn hoort er daarom bij.

 

De bevindingen deel je via (een) wetenschappelijke publicatie(s) en presentaties. Daarnaast doe je acquisitie voor onderzoek op dit gebied.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Voor deze vacature zoeken we een gepromoveerd onderzoeker. Je hebt ervaring en/of affiniteit met praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Bij voorkeur heb je ook affiniteit met de ouderenzorg. Je hebt een afgeronde opleiding in de organisatiewetenschappen, verandermanagement, sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen of een andere relevante studie. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en schakelt gemakkelijk tussen onderzoek, zorgpraktijk (inclusief ouderen en hun naasten) en onderwijs. Je hebt een sterk analytisch vermogen, vindt het leuk om te pionieren en denkt innovatief.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met uitzicht verlenging.

Het betreft een functie voor 1.0 fte (40 uur per week). 

Dit is een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub b Cao Nederlandse Universiteiten tijdelijk gefinancierd worden op basis van projectfinanciering, namelijk een onderzoeksproject binnen de Infrastructuur Ouderen. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Voorzetting van deze functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen.

 

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Het salaris bedraagt minimaal €4.336,- en maximaal €5.247,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderzoeker 3 en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van werkervaring. 

 

Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar. Onderzoekers van buiten Nederland kunnen, indien zij voldoen aan de daarvoor gestelde voorwaarden, in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt ​​deze tegemoetkoming namens hen aan. 

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). 

 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 2.800 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 20.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Specificaties

  • Postdoc
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 40 uur per week
  • Gepromoveerd
  • 21965

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou