Beleidsmedewerker digitalisering en informatievoorziening

Beleidsmedewerker digitalisering en informatievoorziening

Geplaatst Deadline Locatie
9 nov 5 dec Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | University Services is op zoek naar een Beleidsmedewerker digitalisering en informatievoorziening (0,8 - 1,0 fte) voor de Divisie Library & IT Services, afdeling CIO-office, locatie Tilburg. Duur arbeidsovereenkomst 12 maanden met uitzicht op vast dienstverband.

Functieomschrijving

Help jij mee om met soepele beleids- en besluitvorming Tilburg University klaar te stomen voor de digitaliserings- en informatievoorzieningsopgave? Ben jij de sparringpartner voor de Chief Information Officer (CIO) en de universiteit om de juiste wegen te bewandelen als het gaat om het opstellen, bijstellen en up-to-date houden van beleid op het gebied van digitalisering, informatievoorziening en IT? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 
Jouw functie: spin in het web van digitalisering
Als beleidsmedewerker Library & IT Services (LIS) ben jij verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van digitalisering en informatievoorziening. Binnen de universiteit is de missie op dat gebied vastgelegd in Tilburg University - Digitaal Voorwaarts. Jij zorgt ervoor dat de beschreven richting beleidsmatig wordt geborgd. Hiervoor identificeer je beleidsterreinen, initieer je beschrijving van en besluitvorming over nieuw beleid, zorg je voor actualiteit van beschreven beleid en zorg je dat besluitvorming over beleid volgens richtlijnen en procedures plaatsvindt, inclusief het aansluiten op de beleidsagenda van de bestuurlijke staf. Ook heb je een rol in coördinatie bij de jaarlijkse IT-audit.
 
Je volgt in- en externe ontwikkelingen die je in de universiteit signaleert of vertaalt naar concrete adviezen hoe de universiteit de kansen voor digitalisering binnen de organisatie toe kan passen.  
 
Je portefeuille bestaat onder meer uit:

 • Het faciliteren van ontwikkelen, vaststellen en uitdragen van het digitaliserings- en informatievoorzieningsbeleid, waaronder een nog uit te werken visie op informatievoorziening en digitalisering;
 • Het opstellen van implementatieplannen voor de verwezenlijking van de doelstellingen uit Tilburg University - Digitaal Voorwaarts;
 • Het ondersteunen van lijnafdelingen om beleidsmatige kaders te vertalen naar concreet uitvoerbare stappen in de werkprocessen; 
 • Je fungeert als adviseur, sparringpartner voor de (adjunct) CIO, bent vraagbaak voor de divisie en creëert intern draagvlak voor IT-beleid;
 • Je zorgt voor afstemming van beleidsdossiers met verwante beleidsterreinen, zoals onderwijs- en onderzoeksbeleid en financiën.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Jouw kwalificaties 

 • HBO/WO werk- en denkniveau, bij voorkeur bestuurskunde of informatiemanagement of daarmee vergelijkbaar;
 • Kennis en ervaring in een beleidsmatige of coördinerende functie in het werkveld van digitalisering en informatievoorziening; 
 • Ervaring bij een onderwijs- of overheidsorganisatie is een pré;
 • Je bent in staat (in het Nederlands en het Engels) heldere, beknopte beleidsadviezen op te stellen en beschikt over goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Je bent in staat complexe vraagstukken helder te communiceren en aan een brede doelgroep uit te dragen;
 • Je kunt goed schakelen tussen het strategisch en het operationele niveau en je hebt oog voor de uitvoerbaarheid van beleid; 
 • Je hebt een gestructureerde, kwalitatieve en resultaatgerichte werkwijze. 

 Jouw talenten

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk, toont eigenaarschap en bent reflectief van aard;  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, het geven en ontvangen van feedback, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving; 
 • Je bent resultaatgericht: je stelt het resultaat altijd centraal; je laat je niet van de wijs brengen door extra werk, tegenvallers of tijdsdruk; je weet problemen op te lossen zonder daarbij het resultaat uit het oog te verliezen;
 • Je bent analytisch: je kunt hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden; je zoekt de kern van het probleem en bekijkt dat vanuit verschillende oogpunten; je legt verbanden tussen verschillende perspectieven;
 • Je bent wendbaar: je begrijpt dat binnen een lerende organisatie andere inzichten kunnen ontstaan. Je bent in staat om die te onderkennen en je aanpak daarop aan te passen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden met uitzicht op vast dienstverband.

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte (32-40 uur per week) van de volledige werktijd. 
 
Het salaris bedraagt minimaal €3.226,- en maximaal €5.090,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Beleidsmedewerker 4 en salarisschaal 10 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.  
 
Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid en voortzetting in dezelfde functie krijg je na deze periode aansluitend een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
 
Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar. Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden. We vinden flexibiliteit, professionele en persoonlijke ontwikkeling en goede secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om de balans tussen werk en privé optimaal te houden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 
 
Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 
Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University | University Services

De maatschappij dienen en die beter maken voor de burgers. Dat is wat ons drijft. De oprichter van de Tilburg University, Martinus Cobbenhagen, vond dat wie de samenleving wil begrijpen, er actief en bewust bij betrokken moet zijn. Dit gedachtegoed vormt nog altijd de basis voor onze universiteit.

Onder het motto 'Understanding society' ontwikkelen onze ruim 2.800 medewerkers kennis, dragen deze over en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie.

Onze 20.000 studenten van 132 nationaliteiten leiden we op tot Tilburg University shaped professionals: verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving.

De ondersteuning van de universiteit is belegd bij University Services, georganiseerd in zeven Divisies:

1. Academic Services
2. Marketing & Communication
3. Human Resources
4. Finance & Control
5. Library & IT Services
6. Facility Services
7. Executive Services

Afdeling

De divisie Library & IT Services
Library & IT Services heeft als missie het realiseren van state-of-the-art informatie-voorziening, IT-diensten en bibliotheekdienstverlening voor het onderwijs en onderzoek en bedrijfsvoering van Tilburg University. LIS stelt zich daarbij op als dienstverlener en adviseur. De divisie telt circa 190 FTE medewerkers.

CIO-office
Binnen Library & IT Services ben je onderdeel van het universiteitsbrede CIO-office. Je werkt samen met de CIO (tevens divisiedirecteur LIS), de adjunct CIO en de portefeuillehouder informatievoorziening van het College van Bestuur. Het CIO-office faciliteert de ontwikkeling beleid en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan alle afdelingen van Tilburg University binnen de ketenprocessen van de informatievoorziening. Je ondersteunt de lijnorganisatie zodat die in staat is om te anticiperen op ontwikkelingen en op de veranderende omgeving. De beleidsterreinen zijn onder andere digitaliserings-strategie, governance van de informatievoorziening, portfoliomanagement, privacy en security. 

Specificaties

 • IT; Beleid- en staf; Management
 • 32—40 uur per week
 • €3226—€5090 per maand
 • HBO+
 • 21923

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou