Lector Coastal and Marine Systems

Lector Coastal and Marine Systems

Geplaatst Deadline Locatie
9 nov 26 nov Leeuwarden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Circa 40% van de wereldbevolking leeft, woont en werkt in kustregio’s en delta’s en is afhankelijk van maritieme activiteiten en producten. Hierdoor is er veel dynamiek als gevolg van economische ontwikkelingen, die een directe relatie hebben met het leefmilieu en de natuur. Dit speelt zich af in een domein met een breed scala aan nationale en internationale wetgeving, verdragen, waarden en statussen. De vraagstukken zijn hierdoor vaak complex en trans-disciplinair.

Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) draagt bij aan transities. In ons instellingplan hebben we vier transities centraal gezet die allen een plek hebben in dit lectoraat. In het lectoraat geven we invulling aan de klimaattransitie (naar adaptatie), toekomstbestendige landbouw en voedseltransitie, watertransitie en de transitie naar een duurzame en gezonde leefomgeving.

Om inzicht te krijgen in de inhoudelijke uitdagingen die samenhangen met de verschillende opgaven, is het van belang kennis te hebben over de dynamiek van diverse ecosystemen (delta, rivier, kust en zee), de veerkracht van deze ecosystemen en op welke manier deze ecosystemen kunnen worden hersteld. Naast kennis van het functioneren van ecosystemen is het cruciaal om effectieve en legitieme beleidsoplossingen voor de verschillende opgaven te formuleren. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van overheden, maar ook van economische en maatschappelijke actoren. Echter de formulering wat de beleidsproblemen zijn, welke transities nodig zijn, hoe die te implementeren en te handhaven, wordt belemmerd door institutionele fragmentering en gefragmenteerde verantwoordelijkheden.

Het Lectoraat Coastal and Marine Systems (CMS) combineert ecologische, sociaalwetenschappelijke, economische en governance inzichten om een bijdragen te kunnen leveren aan bijvoorbeeld de klimaatopgave, de economische ontwikkeling, de biodiversiteitsopgave en de energieopgave voor duurzame transities in de delta, kustregio’s en op en in zee.

De functie omvat:

 • het ontwikkelen van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leidend tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering van het lectoraat;
 • het leveren van een bijdrage aan het onderwijs; bijvoorbeeld het geven van colleges en het begeleiden van afstudeerders;
 • het verrichten van onderzoek binnen de kaders die gesteld zijn in de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit;
 • het leiding geven aan een groep onderzoekers en een te vormen kenniskring;
 • het begeleiden van promovendi/postdocs;
 • het verwerven van onderzoeksopdrachten;
 • het onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk;
 • het meewerken aan processen en systemen t.b.v. de verdere verbetering van onderzoek- en onderwijskwaliteit;
 • een spilfunctie binnen de driehoek onderzoek, onderwijs en (beroeps)praktijk.

Specificaties

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)

Functie-eisen

De lector die wij zoeken:

 • is verbindend (onderzoeksteam, werkveld en onderwijs);
 • is zichtbaar (onderzoeksteam, werkveld en onderwijs);
 • focust op trans-disciplinair onderzoek en geeft graag invulling aan transities.

Daarnaast van belang:

 • is sterk in het ontwikkelen van een samenhangend onderzoeksprogramma in kust- en zeesystemen;
 • heeft ervaringen met trans-disciplinair onderzoek en kan leidend bijdragen aan transities in kust- en zeesystemen;
 • is gepromoveerd en heeft affiniteit en ervaring met praktijkgericht onderzoek in de quadrupel helix;
 • heeft ervaring in het op een inspirerende wijze leidinggeven aan een onderzoeksgroep en heeft ervaring met het betrekken van studenten bij onderzoek;
 • heeft ervaring om senior onderzoekers te faciliteren in hun onderzoekslijnen en die onderzoekslijnen samen met hen te verbeteren;
 • kan opgaven op maat vertalen naar werkpakketten voor onderzoekers en studenten;
 • is in staat om als boegbeeld op te treden binnen en buiten de organisatie;
 • weet verbindingen te leggen met mensen en disciplines, naar buiten te treden en contact te leggen met de samenleving en het werkveld om de benodigde impact te creëren;
 • heeft ervaring met regionale, nationale en internationale netwerken en met relevante kennisagenda’s;
 • kan op een inspirerende wijze kennis overbrengen op studenten en heeft bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten;
 • faciliteert docenten en docent-onderzoekers om zich te professionaliseren en te ontwikkelen;
 • heeft een doordachte visie over praktijkgericht onderzoek in het hbo;
 • is aantoonbaar in staat om met zijn kenniskring externe middelen te verwerven;
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, waardoor netwerken worden verbonden en resultaten en gedachtegoed uniek worden neergezet;
 • is resultaatgericht, omgevingsbewust en sensitief.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de periode van 6 jaar, eventuele optie tot verlenging kan t.z.t. verkend worden.

Wat bieden wij jou:

 • een organisatie in ontwikkeling waar samenwerking, resultaatgerichtheid, duurzaamheid en betrokkenheid voorop staan;
 • flexibiliteit om een goede werk-privé balans mogelijk te maken;
 • een tijdelijk dienstverband voor de periode van 6 jaar (0,8 – 1,0 fte); eventuele optie tot verlenging kan t.z.t. verkend worden;
 • het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring behorende bij salarisschaal 15 cao-hbo (Hay-functieprofiel Lector 2) en bedraagt minimaal € 6.050,52 en maximaal € 8.445,29 bruto per maand bij een volledige werkweek;
 • 8% vakantie-uitkering in de maand mei en 8,3% eindejaarsuitkering in de maand december;
 • een pensioen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

Werkgever

Van Hall Larenstein is een internationale groene kennisinstelling met ruim 5000 studenten, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door praktijkgericht onderzoek binnen diverse lectoraten vanuit onze locaties in Leeuwarden en Velp. Wij zijn de duurzaamste hogeschool van Nederland en daar zijn we trots op! Duurzaamheid maken we graag concreet. We leiden innovatieve en praktische professionals op die een zinnige bijdrage leveren aan een betere wereld. Zowel in eigen land als over de grenzen heen. Ook figuurlijk kijken we over grenzen en denken we graag buiten de kaders.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Natuurwetenschappen
 • 32—40 uur per week
 • €6036—€8445 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT Hall 20231109

Werkgever

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Agora 1, 8934 CJ, Leeuwarden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou