senior onderzoeker / associate lector muzikale leerculturen

senior onderzoeker / associate lector muzikale leerculturen

Geplaatst Deadline Locatie
13 nov 26 nov Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De senior onderzoeker initieert, verricht en begeleidt onderzoek naar
Muzikale leerculturen

Functieomschrijving

Het gaat hierbij om onderzoek naar de overdracht van muzikale kennis en vaardigheden op diverse plaatsen in de metropool Amsterdam, in wijken en buurten, in culturele centra en sociale gemeenschappen, in muziekscholen en in het conservatorium. De verschillen tussen deze omgevingen springen wellicht eerder in het oog dan de raakvlakken, anders zouden we niet in de meervoudsvorm over ‘leerculturen’ spreken. Een niet-telbaar zelfstandig naamwoord als ’muziekonderwijs’ slaat juist geen acht op dergelijke verschillen. Maar het stelt doorgaans wel specifiekere eisen aan de vorm van overdracht of aan de kennisinhoud. Toch is het doel van dit onderzoek manieren te vinden, en uitwisselingen tot stand te brengen, die de afstand tussen leerculturen – inclusief die van het conservatorium – kunnen verkleinen, zodat het muziekonderwijs niet de sociaaleconomische lijnen blijft overtrekken die de samenleving toch al verdelen.

De senior onderzoeker

 • vormt/onderhoudt een netwerk van instellingen, organisaties en personen die muzikale activiteiten organiseren in (Groot-)Amsterdam
 • stelt concrete projecten voor die relevant zijn voor alle afdelingen van het conservatorium en eventueel ook voor andere academies binnen de AHK
 • draagt bij aan de werving van fondsen voor dergelijke projecten, in samenspraak met de lector van het CvA en/of lectoren van andere academies en het AHK Research Centre
 • voert deze projecten uit en/of geeft leiding aan de uitvoering van onderzoekstaken door docenten, (junior) docent-onderzoekers en (master-)studenten
 • begeleidt studenten, promovendi en postdocs bij hun onderzoek, voor zover dit tot het domein van de senior-onderzoeker behoort
 • rapporteert en publiceert de resultaten van het eigen onderzoek in relevante vakbladen, platforms, tijdschriften, media. Verzorgt lezingen, presentaties, workshops, treedt op bij symposia, conferenties en seminars. Werkt wetenschappelijke en/of vakpublicaties uit en begeleidt onderzoekers bij de uitvoering van onderzoek en de voorbereiding van publicaties
 • neemt geregeld deel aan overleg met andere onderzoekers en onderzoeksbegeleiders
 • rapporteert aan de lector

De senior onderzoeker draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een van de vier thema’s van het lectoraat Muziek van het Conservatorium van Amsterdam. ‘Associate lector’ is een alternatieve functietitel die deze verantwoordelijkheid weerspiegelt.

Specificaties

Conservatorium van Amsterdam

Functie-eisen

De senior onderzoeker beschikt over:

 • Brede theoretische en toepassingsgerichte kennis op het gebied van muziekonderwijs
 • Uitstekende sociale, pedagogische, didactische en communicatieve vaardigheden
 • Een afgerond PhD of PD-traject
 • Inzicht in de inhoudelijke aansluiting van het eigen onderzoeksgebied met andere disciplines en de daarop van invloed zijnde ontwikkelingen
 • Vaardigheid in het verwerven van draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe inzichten, baanbrekende ideeën en innovatieve en onderzoeksmethoden
 • Vaardigheid in het opzetten van onderzoek in aansluiting op ontwikkelingen en behoeften van het onderwijs en het werkveld op de korte en middellange termijn
 • Vaardigheid in het communiceren en delen van onderzoeksresultaten via bestaande en/of nieuwe kanalen
 • Vaardigheid in ondersteuning van het onderwijs en van de uitvoering van de onderzoeksagenda van de AHK.
 • Vaardigheid in de toepassing en ontwikkeling van de eigen kennis en kunde in de context van het eigen praktijkgerichte onderzoek

Arbeidsvoorwaarden

Het CvA biedt prettige arbeidsomstandigheden op een mooie locatie, centraal gelegen in Amsterdam. De functie is gewaardeerd binnen functieschaal 13 (onderzoeker D, maximaal
€ 6997,66 bruto per maand bij volledig dienstverband). Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Het betreft een aanstelling per 1 januari 2024 voor de periode van vier jaar, met een proeftijd van twee maanden. De aanstellingsomvang bedraagt 0,3 fte.

Werkgever

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) leidt musici op voor het nationale en internationale werkveld. Het biedt daartoe bachelor- en masteropleidingen in klassieke muziek, jazz- en popmuziek, de ‘Amsterdam Electronic Dance Academy’ (AEMA), de Opleiding Docent Muziek en een afdeling Jong Talent. Met dit complete aanbod vormt het CvA niet alleen een afspiegeling van het actuele muzieklandschap, maar speelt het ook een actieve rol in het vormgeven van het nationale en internationale muziekleven, nu en in de toekomst. Het CvA heeft een excellent docentencorps en een populatie van ongeveer twaalfhonderd studenten. Tevens beschikt het over een lectoraat dat onderzoek initieert en uitvoert. Het conservatorium maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK). Maak hier alvast kennis met een aantal van onze medewerkers en studenten.

Afdeling

Het lectoraat Muziek vormt de onderzoekseenheid van het CvA, en fungeert als een verbindende schakel tussen alle afdelingen Klassiek, Jazz, Pop, Oude Muziek en Docent Muziek. Het werkt bovendien nauw samen met de lectoraten van de andere faculteiten van de AHK. Het CvA financiert tevens de leerstoel Jazz en Improvisatiemuziek aan de Universiteit van Amsterdam.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Lector; Universitair hoofddocent
 • Taal en cultuur; Gedrag en maatschappij
 • €12—€6997 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT CVA 20231113-2

Werkgever

Conservatorium van Amsterdam

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Oosterdokskade 151, 1011 DL, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou