Wetenschappelijk Boegbeeld Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN)

Wetenschappelijk Boegbeeld Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN)

Geplaatst Deadline Locatie
13 nov 22 dec Den Haag

Functieomschrijving

Het wetenschappelijk boegbeeld is een internationaal erkende expert op het gebied van klimaat(transitie)wetenschap en –beleid, van wie het onderzoek, innovatieve denkwijze en/of leiderschap aanzienlijke invloed hebben op het begrijpen en aanpakken van klimaat gerelateerde uitdagingen.

Om in 2050 klimaatneutraal en -bestendig te zijn, moet de CO2-uitstoot in Nederland over circa 20 jaar netto nul zijn. Emissies moeten snel omlaag en tegelijkertijd moeten we flink inzetten op adaptatie. Maatschappelijke partijen en overheden voelen de urgentie en willen aan de slag. Ze lopen hierbij echter tegen barrières aan. Enerzijds is op veel terreinen specialistische kennis nodig, anderzijds integrale kennis over grote vraagstukken. Samenwerking tussen wetenschap en praktijk met verschillende disciplines is essentieel en recent heeft NWO daarom het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) opgericht. De opdracht aan het KIN is het versnellen van systeemtransities ten behoeve van adaptatie aan - en mitigatie van klimaatverandering. De KIN-activiteiten zullen onder leiding van de KIN-directie worden georganiseerd en worden ondersteund door het KIN bureau. De KIN-directie kent twee leden en bestaat uit een wetenschappelijk boegbeeld en een algemeen directeur.

Het wetenschappelijk boegbeeld is samen met de algemeen directeur verantwoordelijk voor het KIN. Het wetenschappelijk boegbeeld is het wetenschappelijk gezicht van het KIN en draagt de inhoudelijk wetenschappelijke verantwoordelijkheid. De beoogd kandidaat heeft een bewezen staat van dienst in het leiden van interdisciplinaire teams, het bevorderen van wetenschappelijke samenwerking en het bijdragen aan beleidsvorming en maatschappelijke veranderingen. Het inspirerend wetenschappelijk boegbeeld is een verbindende kracht tussen onderzoek, beleid en praktijk, en draagt bij aan de zichtbaarheid, geloofwaardigheid en impact van het KIN.

De werkzaamheden omvatten
 • het helpen opbouwen en onderhouden van strategische samenwerkingsverbanden met internationale universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheids- en beleidsorganisaties en maatschappelijke en commerciële partijen;
 • het uitdragen van een brede visie over de systeemtransities die nodig zijn voor mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering;
 • het communiceren van wetenschappelijke concepten op een toegankelijke manier naar het bredere publiek om daarmee het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten en duurzaam gedrag te stimuleren;
 • bijdragen aan de ontwikkeling van werkprogramma’s en strategische plannen van het KIN;
 • bevorderen van financieringsmogelijkheden en externe samenwerking om de impact en groei van het KIN te vergroten.

Specificaties

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Functie-eisen

 • excellente, verbindende en inspirerende wetenschapper met aantoonbare affiniteit met onderzoek in het – brede – veld van klimaat(transitie)wetenschap;
 • onderschrijft het belang van multi-, trans- en interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek en is zich bewust van de uitdagingen ervan;
 • geïnteresseerd in bredere maatschappelijke ontwikkelingen en actief in maatschappelijke discussies over kwesties die verband houden met klimaat adaptatie en mitigatie en systeemtransities;
 • relevant (inter)nationaal netwerk van wetenschappelijke en maatschappelijke partners;
 • duidelijke sociale, leiderschaps- en communicatieve vaardigheden, waaronder overtuigingskracht, open houding, empathie en teamgeest.

Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende en maatschappelijk relevante functie met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen €8.928 tot maximaal €11.850 bruto per maand (schaal 18, CAO Onderzoeksinstellingen). Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,33% en een zeer ruime verlofregeling.

Verder is NWO aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering en ruime opleidingsmogelijkheden. We werken hybride (deels op kantoor en deels thuis), bieden een vergoeding voor het thuiswerken en voor thuiswerkfaciliteiten en het reizen met het openbaar vervoer en stellen een laptop en mobiele telefoon van NWO beschikbaar.

In het kader van een flexibele organisatie met aandacht voor talentontwikkeling en mobiliteit is het dienstverband van de directeur altijd gebonden aan een maximumtermijn. Deze termijn bedraagt ten hoogste twee maal vijf jaar (met een evaluatiemoment aan het eind van de eerste termijn). Het betreft een positie in deeltijd (0.3fte).

Op dit moment werven wij het wetenschappelijk boegbeeld en de algemeen directeur. Idee is dat de directeuren na benoeming vervolgens te samen de werving voor het KIN-team ter hand nemen.

Werkgever

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de belangrijkste wetenschapsfinanciers in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO bestaat uit een Domeinorganisatie en een Institutenorganisatie. De NWO-Domeinenorganisatie investeert jaarlijks bijna een miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, vraaggestuurd onderzoek met maatschappelijke impact en onderzoeksinfrastructuur. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert NWO onderzoeksvoorstellen aan universiteiten en kennisinstellingen. De NWO-Domeinenorganisatie wordt gevormd door circa 750 bevlogen en betrokken medewerkers.

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van wetenschappelijke en maatschappelijke impact, kortom het succes van NWO, valt of staat met de inzet, kwaliteit, bevlogenheid en diversiteit van onze medewerkers. We werken elke dag weer aan een inclusieve omgeving waarin alle medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd en betrokken voelen. Een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen kan uitblinken, zich geïnspireerd en gemotiveerd voelt. De kernwaarden van NWO zijn betrokken, betrouwbaar, verbindend en grensverleggend.

Afdeling

Recentelijk heeft NWO samen met KNAW en met steun van andere kennisinstellingen het nieuwe Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) opgericht, zodat we zo snel mogelijk een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het versnellen van de transformaties die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te realiseren. Wetenschap en onderzoek kunnen hier een belangrijke rol in spelen. De opdracht aan het KIN is het versnellen van systeemtransities ten behoeve van adaptatie aan - en mitigatie van klimaatverandering.

Het wetenschappelijk boegbeeld draagt de wetenschappelijk inhoudelijke verantwoordelijkheid van de KIN activiteiten en legt verantwoording af aan de Stuurgroep en de portefeuillehouder van het NWO bestuur.

De belangrijkste activiteiten van het KIN zijn:
 • het samenbrengen van beleidsmakers, maatschappelijke actoren en wetenschappers voor het versterken van de ontwikkeling en toepassing van klimaatgerelateerde kennis en het bevorderen van samenhang in het nationale klimaatgerelateerde onderzoek, gericht op systeemtransities;
 • het zodanig organiseren van maatschappelijke vraagsturing dat het KIN dat kan vertalen in kennis- en onderzoeksvragen, en dat (omgekeerd) onderzoeksresultaten weer vertaald worden naar concrete actiepunten voor de maatschappelijke actoren;
 • kennis- en onderzoeksvragen uitzetten bij (coalities van) kennis- en onderzoekspartners;
 • programmeren van activiteiten die gericht zijn op door klimaatverandering vereiste systeemtransities in landen in de global south (global transitions);
 • resultaten breed ter beschikking stellen, bijvoorbeeld ten behoeve van overheidsbeleid en bedrijfsstrategie.

Het KIN bureau is hetzelfde als het KIN Centrum; het bureau dat de KIN activiteiten organiseert. Uitgebreide informatie over het KIN is terug te vinden op: www.nwo.nl/kin en www.hetkin.nl.

Additionele informatie

Wanneer je denkt dat bovenstaand profiel bij jou past, nodigen we je beslist uit om te reageren. Stuur voor 22 december je cv en motivatiebrief naar ons toe via de "solliciteer"-button op de NWO website. De sollicitatiegesprekken vinden online en/of op ons kantoor in Den Haag plaats.

Wil je graag meer informatie over de functie? Ons RvB lid Jan de Boer vertelt je graag meer over de functie. Hij is te bereiken via emailadres j.deboer@nwo.nl. Gerda van Rossum, P&O adviseur, kan de procedure toelichten, contact kan via 0612200109 of g.vanrossum@nwo.nl.

Specificaties

 • Management
 • max. 16 uur per week
 • €8928—€11850 per maand
 • Universitair
 • 4350

Werkgever

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 300, 2526HZ, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 22 dec 2023 23:59 (Europe/Amsterdam).