Onderzoeker natuur(herstel)maatregelen

Onderzoeker natuur(herstel)maatregelen

Geplaatst Deadline Locatie
15 nov 27 nov Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor ons onderzoek naar de effecten van natuur- en milieubeleid zoeken we een kwantitatief ingestelde ecoloog. Ben jij een gedreven onderzoeker? Heb je kennis van natuur en biodiversiteit? En werk je graag met data en rekenmodellen? Word dan onze nieuwe collega!

Functieomschrijving

Als Onderzoeker natuur(herstel)maatregelen analyseer je de mogelijke beleidseffecten op natuurherstel in Nederland. De focus van jouw onderzoek ligt op de relatie tussen natuur(herstel)maatregelen en de effecten op abiotische en ruimtelijke condities, en de effecten daarvan weer op biodiversiteit. Je vertaalt deze relaties in combinatie met natuurbeleid van de provincies en het Rijk naar informatie die geschikt is voor modelinvoer. Ook draai je de ecologische rekenmodellen en beoordeel je de uitkomsten. Tenslotte help je mee om de modellen inhoudelijk te verbeteren en te vernieuwen, en ze zo geschikt te maken voor beoordeling van een breed pallet aan maatregelen. Je onderzoeksresultaten weet je toegankelijk op te schrijven en te vertellen in presentaties.

Dit doe je allemaal niet alleen. Je werkt samen met PBL-collega’s en met onderzoekers van kennisinstellingen, zoals Wageningen Environmental Research. Je zult onder meer bijdragen aan het onderzoeksprogramma ‘Monitoring en evaluatie stikstofreductie en natuurverbetering’. Je overlegt regelmatig met verschillende collega’s: onderzoekers met ervaring in geografische informatiesystemen om ruimtelijke invoerbestanden voor de modellen te maken; met ecologen om je ideeën voor modelverbetering te toetsen; en met modelprogrammeurs om de modellen te verbeteren. Ook reflecteer je samen met beleidsmakers op de modeluitkomsten.

Specificaties

Planbureau voor de Leefomgeving

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding, met een achtergrond in ecologie, biologie of milieuwetenschappen.
 • Je hebt affiniteit met beleidsonderzoek en kennis van relaties tussen natuurherstelmaatregelen, abiotische condities en biodiversiteit.
 • Je bent kwantitatief ingesteld en hebt kennis van en ervaring met ecologische modellen, bij voorkeur op het gebied van natuurverbetering en biodiversiteitsherstel.
 • Je bent communicatief vaardig en in staat om samen te werken. De voertaal is Nederlands.
 • Je werkt zorgvuldig en hebt ervaring in het rapporteren van onderzoeksresultaten; je hebt ervaring met het vertalen van wetenschappelijke inzichten in praktisch bruikbare informatie voor beleidsmedewerkers.

Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar wil je wel graag werken bij het PBL? Motiveer waarom jij denkt goed te passen in onze organisatie, en wie weet word jij onze nieuwe collega!

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: met uitzicht op onbepaalde tijd.

 • Salaris­niveauschaal: 10, schaal 11
 • Maand­salaris: Min €3.045 – Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur: 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Werkgever

Planbureau voor de Leefomgeving | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Kijk daarvoor op onze website.

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Afdeling

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je thuisbasis bij het PBL wordt de sector Natuur en Landelijk Gebied (NLG). De sector NLG verbindt de beleids- en onderzoeksthema’s natuur en landschap op nationale, Europese en mondiale schaal. Daarbij leggen we ook de link met aangrenzende thema’s zoals landbouw, water, verstedelijking, klimaatverandering, klimaatadaptatie en circulaire economie. We verzorgen verkenningen, analyses en evaluaties. Daarbij hanteren we een integrale en beleidsgerichte benadering. Belangrijke onderzoeksthema’s van de sector zijn: de impact van milieudruk en beleidsmaatregelen op de kwaliteit van biodiversiteit, natuur en landschap, het ontwikkelen van natuur- en landschapsindicatoren voor beleidsevaluaties, het lerend evalueren van natuurbeleid op nationaal en decentraal niveau, inclusief de bestuurlijke dynamiek, en het ontwikkelen van natuurbeleidsscenario’s op nationaal en internationale schaal.

Ons team bestaat uit ongeveer 30 collega’s die in een informele sfeer met elkaar samenwerken in interdisciplinaire projecten. Daarnaast hebben we nauwe banden met de andere sectoren van het Planbureau voor de Leefomgeving, zijn we actief in een netwerk van nationale en internationale partnerinstellingen én hebben we beleidscontacten met diverse ministeries.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Techniek; Natuurwetenschappen; Landbouw
 • 32—36 uur per week
 • €3045—€5503 per maand
 • Universitair
 • AT PBL 20231115

Werkgever

Planbureau voor de Leefomgeving

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou