Hoogleraar Ondernemingsrecht

Hoogleraar Ondernemingsrecht

Geplaatst Deadline Locatie
15 nov 30 nov Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De afdeling Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA zoekt een hoogleraar voor inspirerend onderwijs en onderzoek op het terrein van het Ondernemingsrecht. De benoeming dient deels ter vervulling van de vacature ontstaan door het emeritaat van de huidige hoogleraar, en deels ter aanvulling op de bestaande formatie. Dit laatste gezien de wens het onderzoek binnen het ondernemingsrecht te verbreden en te versterken, maar ook om de uitbreiding van het vakkenaanbod en de toename van de aantallen van studenten en onderzoekers op te kunnen vangen. Het betreft een dienstverband van 0,8 fte. Lees meer in het structuurrapport

 

Wat ga je doen?

Onderzoek
Binnen het Amsterdam Centre for Transformative Private Law (ACT) ontwikkelt de nieuw te benoemen hoogleraar, in overleg met de zittende hoogleraar, het onderzoek op het brede gebied van het ondernemingsrecht. Indien passend bij de onderzoeksbelangstelling wordt daarbij samengewerkt met het Amsterdam Centre for Law and Economics (ACLE). Bij het huidige onderzoek zijn accenten gelegd op de ontwikkeling en harmonisatie van het Europees vennootschapsrecht (mede op het gebied van ESG), ondernemingsrechtelijke geschillen en vraagstukken rondom uiteenlopende rechtspersonen (stichtingen, coöperaties en maatschappelijke ondernemingen).

Bij de beoogde verbreding van het ondernemingsrechtelijk onderzoek zal de te benoemen hoogleraar het onderzoek mede vorm dienen te geven vanuit de onderzoeksthema’s van ACT, waaronder aspecten van duurzaamheid (‘sustainability’) en digitalisering en het op versterking van het Nederlandsrechtelijke onderzoek en onderwijs gerichte plan Integraal Privaatrecht.

Onderwijs
Ondernemingsrecht is een verplicht vak in het Bachelor onderwijs. In de Master track Commerciële Rechtspraktijk is het vak ‘Vennootschaps- en Rechtspersonenrecht’ een kernvak. Deze track kenmerkt zich door academisch hoogstaand onderwijs met een praktische relevantie waarbij studenten worden gestimuleerd tot een kritische reflectie op het rechtsgebied.

Hiernaast worden binnen deze track de vakken ‘Fusies en Overnames’ en ‘Joint Ventures’ en het nieuwe en innovatieve vak ‘Arbeidsrecht in de onderneming’ aangeboden. Ten slotte wordt in de master European Private Law het vak ‘European Company Law’ verzorgd. Van de nieuw te benoemen hoogleraar wordt verwacht dat deze een leidende rol gaat spelen bij een aantal van deze vakken. De verdeling van de vakken over de hoogleraren wordt in onderling overleg vastgesteld.

Bestuur
Van de hoogleraar Ondernemingsrecht wordt niet alleen academisch leiderschap verwacht, maar ook de kwaliteiten die nodig zijn voor het leiden van een onderzoeksgroep. Aangezien de Afdeling Privaatrecht werkt met een roulerend voorzitterschap wordt ook van de te benoemen hoogleraar verwacht deze rol (op termijn) te vervullen.

Afdeling en onderzoekscentrum
De leeropdracht Ondernemingsrecht is ingebed binnen de Afdeling Privaatrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Binnen de Afdeling Privaatrecht wordt vooraanstaand onderzoek op het terrein van het ondernemingsrecht verricht binnen het Amsterdam Centre for Transformative Private Law (ACT).

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

Wat neem je mee?

 

De aan te trekken hoogleraar:

 • heeft een voltooide juridische opleiding en is gepromoveerd;
 • beschikt over diepgaande kennis van het brede terrein van het Europese en nationale ondernemingsrecht en heeft aantoonbaar affiniteit met actuele maatschappelijke vraagstukken van ondernemingsrecht;
 • beschikt over bewezen competenties om nieuw onderzoek te initiëren, te organiseren en uit te voeren door het identificeren van innovatieve onderzoeksthema's;
 • kan promotieonderzoek binnen het rechtsgebied initiëren en begeleiden;
 • richt het huidige of toekomstige onderzoek mede op versterking van onderzoek en onderwijs in het Nederlandse privaatrecht zoals neergelegd in het plan Integraal Privaatrecht;
 • heeft wervend vermogen in de vorm van competitieve voorstellen voor externe financiering;
 • beschikt over uitstekende didactische kwaliteiten, zoals onder meer blijkend uit onderwijsevaluaties en -kwalificaties;
 • kan aantoonbaar onderwijs geven zowel in het Nederlands als het Engels;
 • is aantoonbaar in staat onderwijs te ontwikkelen en te coördineren in het nationaal en Europees ondernemingsrecht;
 • heeft organisatorische en bestuurlijke kwaliteiten en is aantoonbaar in staat om een managementfunctie in een universitaire omgeving te vervullen, leiding te geven aan onderzoeks- en onderwijsprogramma’s en deze te ontwikkelen;
 • kan toepassingsgericht onderwijs verzorgen en beschikt daartoe over affiniteit met de beroepspraktijk;
 • kan aantoonbaar verantwoordelijkheid dragen voor valorisatie van het ondernemingsrechtelijk onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van vakpublicaties en derdegeldstroomonderzoek of postacademisch onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Vragen?

Voor meer informatie kunt u mailen naar prof. J.H.M. (Sjef) van Erp, voorzitter afdeling Privaatrecht, via j.h.m.vanerp@uva.nl 

Werkgever

Wat neem je mee?

De aan te trekken hoogleraar:

 • heeft een voltooide juridische opleiding en is gepromoveerd;
 • beschikt over diepgaande kennis van het brede terrein van het Europese en nationale ondernemingsrecht en heeft aantoonbaar affiniteit met actuele maatschappelijke vraagstukken van ondernemingsrecht;
 • beschikt over bewezen competenties om nieuw onderzoek te initiëren, te organiseren en uit te voeren door het identificeren van innovatieve onderzoeksthema's;
 • kan promotieonderzoek binnen het rechtsgebied initiëren en begeleiden;
 • richt het huidige of toekomstige onderzoek mede op versterking van onderzoek en onderwijs in het Nederlandse privaatrecht zoals neergelegd in het plan Integraal Privaatrecht;
 • heeft wervend vermogen in de vorm van competitieve voorstellen voor externe financiering;
 • beschikt over uitstekende didactische kwaliteiten, zoals onder meer blijkend uit onderwijsevaluaties en -kwalificaties;
 • kan aantoonbaar onderwijs geven zowel in het Nederlands als het Engels;
 • is aantoonbaar in staat onderwijs te ontwikkelen en te coördineren in het nationaal en Europees ondernemingsrecht;
 • heeft organisatorische en bestuurlijke kwaliteiten en is aantoonbaar in staat om een managementfunctie in een universitaire omgeving te vervullen, leiding te geven aan onderzoeks- en onderwijsprogramma’s en deze te ontwikkelen;
 • kan toepassingsgericht onderwijs verzorgen en beschikt daartoe over affiniteit met de beroepspraktijk;
 • kan aantoonbaar verantwoordelijkheid dragen voor valorisatie van het ondernemingsrechtelijk onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van vakpublicaties en derdegeldstroomonderzoek of postacademisch onderwijs.

Specificaties

 • Hoogleraar

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwe Achtergracht 166, 1018WV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou