Lector "Kennisontwikkeling Vaktherapie" (KenVak)

Lector "Kennisontwikkeling Vaktherapie" (KenVak)

Geplaatst Deadline Locatie
16 nov 1 dec Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 dec 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Jouw passie om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van burgers in een gezonde en rechtvaardige samenleving. Helemaal thuis bij Zuyd.

Functieomschrijving

Jij krijgt er energie van om samen met een team van docent-onderzoekers onderzoeks- en innovatieprojecten op het kennisgebied van Vaktherapie te initiëren en ontwikkelen. Dat doe je in continue dialoog met interne en externe stakeholders zowel regionaal als nationaal, vertrekkend vanuit de vraag en behoefte van het werkveld.

Maak kennis met je team
Als Lector “Kennisontwikkeling Vaktherapie (KenVaK)” word je onderdeel van het managementteam van de academie Vaktherapie, waarin onderwijs en onderzoek nauw zijn verweven. Samen met het MT draag je, door het ontwikkelen van duurzame onderzoekslijnen, zorg voor het ontwikkelen en actueel houden van onderwijs en onderzoek voor onze regio én onze studenten. Je levert hiermee een bijdrage aan het onderwijs van Zuyd Hogeschool en aan de verbinding tussen onderwijs, praktijk en onderzoek.

Daarnaast draag je in samenwerking met (docent)onderzoekers en eventuele promovendi, die je in hun traject begeleidt, zorg voor een strategische meerjarige visie van het lectoraat. Je doet dit o.a. door de vorming van een netwerk met (regionale) kennisinstellingen, overheden, bedrijven en overige instanties die relevant zijn voor het kennisdomein van het lectoraat. Doel hierbij is de doorontwikkeling van netwerken tot living labs.

Als lector geef je functioneel leiding aan de (docent)onderzoekers binnen het lectoraatsteam en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwaliteitscyclus van het lectoraat. Je organiseert dat lectoraatsleden onderwijs verzorgen binnen de opleiding en een bijdrage leveren aan de afstudeerfase, bijvoorbeeld door het aanleveren van onderzoeksopdrachten. Je draagt, samen met het team van docent-onderzoekers zorg voor het werven van meerjarige onderzoeksubsidies op het domein van het lectoraat en werkt vanuit een duidelijke inhoudelijke en financiële ambitie. Hiermee lever je een bijdrage aan de duurzame doorontwikkeling van Vaktherapie op de lange termijn.

Met het praktijkgericht onderzoek van Zuyd dragen we bij aan het oplossen van problemen en vraagstukken van bedrijven, overheden en instellingen bij het aanpakken van de regionale uitdagingen. Daarom zet Zuyd vier breed erkende inhoudelijke thema’s centraal die aansluiten bij de belangrijkste transitieopgaven van de regio. Aan deze transitiethema’s werken we multidisciplinair samen. Dit is nodig om de complexiteit van de thema’s te kunnen oppakken. Als lector KenVaK neem je deel aan praktijkgericht onderzoek van het Zuyd-brede thema “Gezonde Samenleving”. Dit doe je in nauwe afstemming met collega’s van het kenniscentrum Gezonde en Rechtvaardige Samenleving van Zuyd Hogeschool waar je onderdeel van gaat uitmaken. Binnen dit kenniscentrum werken zeven lectoraten samen. Gezamenlijke ambitie is om als kenniscentrum bij te dragen aan de kwaliteit van leven van burgers in een gezonde en rechtvaardige samenleving, met bijzonder aandacht voor vitaliteit, participatie en relationaliteit. Samen met de leden van het kenniscentrum draag je bij aan strategieontwikkeling van Zuyd Hogeschool.

Specificaties

Zuyd Hogeschool

Functie-eisen

Waarom jij in het team past

Je bent gepromoveerd in de Vaktherapie, (klinische) psychologie of een aanpalend domein met ruime aantoonbare ervaring met toepassingsgericht onderzoek en onderwijs op het kennisdomein van het lectoraat en je hebt een relevant (inter)nationaal netwerk.

Je bent in staat om op basis van onderzoeksresultaten bij te dragen aan innovatie van onderwijs en de beroepspraktijk, met daaraan gekoppeld een verbinding tussen onderzoek en onderwijs. Je hebt ervaring met het leiding geven aan onderzoeks-/ ontwikkelteams (zowel inhoudelijk als organisatorisch) en kunt in een team van lectoren bijdragen aan de visie op strategische, tactische en operationele vraagstukken. Je participeert in voor het vakgebied relevante netwerken en kan gemakkelijk nieuwe verbindingen maken voor de vertaling van vragen in de praktijk naar uitvoerbaar onderzoek. Uit jouw CV komt tot uiting dat je succesvol bent in het verwerven van financiering voor onderzoek en innovatie én beschikt over uitstekende onderzoekskwaliteiten, blijkend uit publicaties in peer-reviewed tijdschriften.

Tenslotte niet onbelangrijk: jij staat met trots voor het vakgebied en de belangen van het werkveld waartoe wij opleiden.

Daarom voel jij je thuis bij Zuyd

Je bent intrinsiek gemotiveerd om deel uit te maken van een academie binnen het domein Gezondheidszorg en Welzijn waarin samen met partners uit het werkveld wordt bijgedragen aan de kwaliteit van leven van burgers en het versterken van professioneel handelen in een gezonde en rechtvaardige samenleving. Jij haalt voldoening uit het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de doorontwikkeling van de Vaktherapie zowel binnen onze regio maar ook daarbuiten.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van lector heeft een aanstellingsomvang van 0,6 fte met een aanstellingsduur tot uiterlijk 1-9-2030 in verband met de looptijd van het lectoraat. Verlenging is mogelijk, afhankelijk van de voortzetting van het lectoraat. Bij interne kandidaten wordt het huidige dienstverband gerespecteerd. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, doch maximaal schaal 15 cao-hbo € 8.445,29 bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Hierbij komen vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%), een ruim aantal vakantiedagen, professionalisering- en duurzame inzetbaarheidsuren en een compleet aanbod om vitaal en met plezier te kunnen werken.

Specificaties

  • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 24 uur per week
  • max. €8445 per maand
  • Gepromoveerd
  • AT ZU 20231116

Werkgever

Locatie

Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou