Junior onderzoeker Klinische Neuropsychologie

Junior onderzoeker Klinische Neuropsychologie

Geplaatst Deadline Locatie
20 nov gisteren Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was gisteren).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg School of Social and Behavioral Sciences is op zoek naar een Junior onderzoeker (Klinische Neuropsychologie), voor de Departementen Cognitieve Neuropsychologie & Ontwikkelingspsychologie, locatie Tilburg, full time equivalent: 0.4 fte. Duur arbeidsovereenkomst: 1 jaar.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een Junior onderzoeker, Msc (neuro)psychologie voor ons project: The Dutch Famous Faces Test: Evaluation of a Sensitive Cognitive Task for Early and Adequate Detection of Dementia.
 
Beschrijving van het project

Dit project heeft tot doel de vroege detectie van dementie bij de ziekte van Alzheimer (AD) te verbeteren. In een poging dit te doen heeft ons team speciaal voor Nederlandse ouderen een snelle en eenvoudig te gebruiken online ‘Beroemde Gezichten Test (D-FFT)’ ontwikkeld. De D-FFT kan een accuraat screeningsinstrument zijn om veranderingen binnen personen tijdens het vroegste stadium van AD op te sporen, terwijl het instrument ook geschikt is om verschillen tussen personen te onderzoeken. Momenteel kan dit alleen worden gedetecteerd met behulp van biomarkers. In twee eerdere onderzoeken uit de Verenigde Staten [1,2] presteerden cognitief normale individuen die na een follow-up van twee jaar een klinische AD-diagnose kregen, slechter op een vergelijkbare FFT bij aanvang dan degenen bij wie de diagnose klinische AD niet werd gesteld. Deze en andere resultaten suggereren dat de FFT gevoelig is om AD vroegtijdig te detecteren.

Onze online D-FFT is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse 60+ bevolking met behulp van open source foto's van zowel internationale als nationale bekende personen. Deze foto's zijn geselecteerd uit verschillende categorieën (waaronder atleten, acteurs, zangers, muzikanten en politici) en afkomstig uit verschillende perioden waarin de personen beroemd waren (van de jaren zestig tot en met 2010). Momenteel bestaan er 9 parallelle versies van de D-FFT, die zijn getest bij oudere personen die thuis wonen (hierna cognitief normale oudere volwassenen (CN) genoemd). Deze individuen hebben ook een uitgebreide reeks vragenlijsten ingevuld waarin een reeks variabelen werd beoordeeld die de algemene cognitie beïnvloeden (bijvoorbeeld sociale betrokkenheid en fysieke activiteit) en die mogelijk specifieker zijn (bijvoorbeeld persoonlijke interesses) voor de D-FFT.

De gegevens van de oudere CN's zullen worden gebruikt om normen op te stellen waarmee de klinische populatie kan worden vergeleken. Veel van de mensen die vanwege cognitieve klachten naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) worden verwezen, krijgen vervolgens de diagnose subjectieve cognitieve klachten (SCC), milde cognitieve stoornis (MCI) en/of vroege AD.

De junior onderzoeker is een kernlid van een groter team, bestaande uit student-assistenten en de hoofdonderzoekers. Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met de neurologie, geriatrie en de medische psychologie afdelingen van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis, Tilburg. Concrete taken omvatten o.a.: bellen, inplannen en testen van patiënten, scoren van vragenlijsten, data invoeren, data cleaning, data-analyses en het rapporteren van de bevindingen in wetenschappelijke publicaties. Zij/hij werkt intensief samen met de andere teamleden om deze taken te volbrengen. 
 
Wij bieden een stimulerende en informele omgeving waarin de junior onderzoeker zich kan ontplooien en kan groeien binnen het onderzoek en het veld van de klinische neuropsychologie.

Functiebeschrijving 
Deze functie zal worden ingebed in het departement Ontwikkelingspsychologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij gaat helpen binnen ons project met de titel: “The Dutch Famous Faces Test: Evaluation of a Sensitive Cognitive Task for Early and Adequate Detection of Dementia.” Een positieve motivatie voor onderzoek doen met ouderen met en zonder neurodegeneratie is een vereiste.

Functieomschrijving

 • Deze functie houdt de volgende taken in:
 • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (werving en testen van patiënten, data verzameling organiseren en invoeren, data cleaning, analyseren, schrijven, presenteren).
 • Deelname aan vergaderingen van de project onderzoeksgroep en departement meetings, actief betrokken zijn binnen het departement.
 • Naleven van de principes van open science en team science.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • Je hebt interesse en ervaring in het onderwerp verouderen, dementie, cognitie, psychologie en digital health 
 • Het is een pre als je ervaring hebt met onderzoek bij ouderen (60+ jaar) en uitvoeren van (neuro)psychologische testen
 • Je hebt je masterdiploma in psychologie, of een aanverwante (research) master.
 • Je kan goed communiceren en schrijven in het Nederlands en Engels (CEFR-niveau: C2).
 • Je bent creatief en bent een multi-tasker.
 • Je bent analytisch vaardig en kan goed analyseren met behulp van SPSS.
 • Je kan goed onderzoek organiseren en bent consciëntieus, zelfstandig, proactief, ambitieus en kunt goed onder tijdsdruk functioneren.
 • Je bent sociaal, communicatief en kunt goed met anderen samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Het betreft 1 functie voor 0.4 fte (16 uren per week), voor de duur van 12 maanden.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Het salaris gebaseerd op een junior onderzoeker, afhankelijk van ervaring, tussen € 3.226,- en € 5.090,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderzoeker 4 salarisschaal 10. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van werkervaring.  Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.  De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing.
 
Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het pensioenfonds ABP. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 
 
Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.
 
Kijk op Onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden | Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 16 uur per week
 • €3226—€5090 per maand
 • Universitair
 • 21990

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou