Coördinator co-creation lab

Coördinator co-creation lab

Geplaatst Deadline Locatie
21 nov 27 nov Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Breaking Barriers: Innovatieve onderzoeksvragen bedenken in een co-creatie met multi-probleem jongvolwassenen, zorgverleners en masterstudenten Psychologie

Functieomschrijving

Om onze studenten zinvolle en inclusieve onderzoeksmogelijkheden te kunnen bieden, moeten zij hiervoor de kans krijgen tijdens hun onderzoeksstage. Dat vergt een alternatieve organisatie en aanpak van stageprojecten. Voor de organisatie daarvan zijn we op zoek naar een coördinator.

In dit onderwijsproject streven we ernaar om het Master specialisatie-programma Forensic and Legal Psychology (FLP) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) te vernieuwen door een interdisciplinair co-creatielab te introduceren. Met dit lab bieden we studenten, behandelingspersoneel en jonge cliënten (18-27 jaar) in de forensische zorg de mogelijkheid om samen te werken aan onderzoeksthema's via focusgroepen en interviews. Op basis van de input van alle deelnemers zullen duidelijke onderzoeksideeën worden gevormd, waaraan de studenten van het FLP-programma zullen werken als onderdeel van hun onderzoeksstage. Deze samenwerkingsbenadering zorgt ervoor dat studenten, personeel en cliënten betrokken zijn bij het formuleren van onderzoeksvragen die relevant zijn voor de klinische praktijk. Door de kloof te overbruggen tussen academische kennis en uitdagingen in de echte wereld, bevorderen we een dynamische leeromgeving waarin studenten nieuwe perspectieven opdoen en innovatieve manieren ontwikkelen om het vakgebied te begrijpen.

Functie-omschrijving
In dit project zullen allereerst contacten opgezet worden met zorginstellingen in Rotterdam waarna concrete sessies gepland worden in overleg met het behandelend personeel en de cliënten (e.g., hoeveel vergaderingen, waar, met wie specifiek).

De werkzaamheden binnen dit project bestaan onder andere uit het plannen en organiseren van brainstorm meetings om een co-creatie lab te starten bij tenminste een zorginstelling voor jongeren met multi-problematiek. De coördinator werkt in eerste instantie een lijst van onderwerpen uit voor de brainstorm meetings, die in de vorm van focusgroepen en/of interviews gehouden zullen worden. Affiniteit met het uitvoeren van dergelijk, kwalitatief onderzoek is een pre. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die sterk is in het enthousiasmeren van deelnemers en het organiseren van sessies met verschillende stakeholders.

CONVERGENCE | HEALTHY START - Aanpak van jeugdcriminaliteit en verslaving
Deze functie maakt deel uit van het Convergentie programma Healthy Start.

Convergentie is een samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC om de urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Deze uitdagingen vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituten en disciplines vervagen om nieuwe perspectieven en oplossingen te ontwikkelen. De Convergentie combineert de kracht, kennis en methoden van de aangesloten instituten om maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, urbanisatie kansenongelijkheid, druk op de gezondheidszorg en digitalisering aan te pakken. Bij deze uitdagingen werkt de Convergentie samen met een groot aantal publieke en private partners in Zuid-Holland en daarbuiten. Door de regio als een living lab te gebruiken, creëert de Convergentie een toonaangevend ecosysteem voor onderzoek en innovatie in Zuid-Holland, met grote (inter-) nationale uitstraling en ambities. Zie meer op convergence.nl.

Het Healthy Start programma spant zich in voor een gezonde en kansrijke start voor toekomstige generaties. Met een divers team van wetenschappers en professionals wordt gewerkt aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken - gericht op preventie en interventie - voor het versterken van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de jeugd, van conceptie tot jongvolwassenheid. De integratie tussen medische, sociaal-maatschappelijke en technische topwetenschap gecombineerd met de kennis uit en toepassing in de samenleving is hierbij cruciaal.

Dit project is onderdeel van ambitie 5 van Healthy Start: Aanpak van jeugdcriminaliteit en verslaving. Zie meer op https://convergence.nl/nl/healthy-start/.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Afgeronde master in gedrags- en/of maatschappijwetenschappen (forensische psychologie, klinische psychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen, jeugdstudies, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie, criminologie, of aanverwante afstudeerrichting);
 • Sterke affiniteit met het thema jongeren en crimineel gedrag en/of verslavingsproblematiek;
 • Een open, respectvolle en nieuwsgierige houding naar jongeren met bovengenoemde uitdagingen en professionals in het veld;
 • Een sterke ‘drive’ om onderzoek te doen. Affiniteit en ervaring met het bedenken/opzetten/uitvoeren van kwalitatief onderzoek is een pré;
 • Sterke organisatievaardigheden;
 • Ervaring in de (forensische) praktijk is een pré;
 • Goede academische en gespreksvaardigheden (analytisch denken, empirisch gericht, wetenschappelijk schrijven en presenteren), blijkend uit bijvoorbeeld een goede beoordeling van je vakken, masterthesis en/of wetenschappelijke publicatie(s)/ presentatie(s);
 • Vaardigheden om in een team te werken, maar ook in grote mate zelfstandig te functioneren.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team.

De startdatum van de functie is 1 december 2023. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.377 en € 4.640 bruto per maand, salarisschaal 9. Bovenop je maandsalaris ontvang je 8% vakantiegeld en 8.3% eindejaarsuitkering. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,6 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 2 maanden. De werkzaamheden vinden bij de EUR plaatst, maar het dienstverband wordt aangegaan bij EURflex. EURflex is verantwoordelijk voor de loonadministratie van flexwerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS)

DPECS omvat de disciplines van Psychologie, Onderwijswetenschappen en Pedagogische Wetenschappen. Meer informatie over het onderzoek van DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/research-0/lab-society

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 24 uur per week
 • €3377—€4640 per maand
 • Universitair
 • 3917

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou