Universitair docent informatica (1,0 fte)

Universitair docent informatica (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
7 nov 5 dec Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als universitair docent informatica maakt u onderdeel uit van een opkomende vakgroep in de Informatica. U bent breed inzetbaar. U ontwikkelt, verzorgt, toetst en evalueert toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsdelen binnen de Informatica-opleidingen van de faculteit (Bachelor Informatica, Master Software Engineering en Master Computer Science). Ook begeleidt u het leertraject van studenten waaronder afstudeerprojecten van deze opleidingen. Daarnaast verricht en verwerft u onderzoek (tweede en derde geldstroom) in lijn met het facultaire onderzoekplan en aansluitend bij tenminste één van de onderzoeksonderwerpen van de vakgroep Informatica (security, privacy, onderwijsmethoden, onderwijstechnologie, machine learning, gedistribueerde systemen, verificatie met formele methoden, analyse van IT gestuurd energiegebruik, geautomatiseerd testen).
U treedt op als begeleider van promovendi, publiceert met regelmaat (inter)nationaal en draagt de resultaten van het eigen onderzoek en de ontwikkelingen in het vakgebied actief uit. U neemt deel aan werkgroepen, commissies of projectteams binnen de faculteit.

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

U bent een goede onderzoeker met hart voor onderwijs. U hebt een afgeronde academische opleiding en bent gepromoveerd op een voor de functie relevant vakgebied. U hebt ruime (inter)nationale onderzoekservaring op een gebied aansluitend bij het onderzoek van de vakgroep Informatica. U beschikt over wetenschappelijke creativiteit, productie en impact, blijkend uit verschillende publicaties. U hebt aantoonbare ervaring met het werven van externe financiering. U hebt interesse in de bredere context van informatica, zoals maatschappelijke en wettelijke aspecten en affiniteit met onderwijs en onderzoek gerelateerd aan zowel Informatica als Informatiekunde. U hebt een hart voor onderwijs en ruime onderwijservaring met verschillende werkvormen (zoals blended learning, projectbegeleiding, begeleiding van afstudeerders). U bent in het bezit van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) of bereid dit binnen korte tijd te behalen.U beschikt over goede communicatieve en contactuele eigenschappen en bent in staat om in een team te werken.
Ook kandidaten die nog niet volledig aan dit profiel voldoen nodigen wij uit te reageren.

 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: voor de duur van 5 jaar, met uitzicht op onbepaalde tijd.

Het salaris wordt afhankelijk van opleiding en ervaring vastgesteld overeenkomstig schaal 11-12 van Bijlage A van de CAO Nederlandse Universiteiten en bedraagt maximaal € 5.513,= bruto per maand bij een volledig dienstverband. Afhankelijk van opleiding en werkervaring is plaatsing in een aanloopschaal mogelijk.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd en betaald ouderschapsverlof.

De aanstelling is voor de duur van 5 jaar, met uitzicht op onbepaalde tijd.
Detachering behoort tot de mogelijkheden.

 

Werkgever

Open Universiteit

Online studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er online activerend onderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in zeven vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit. Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 14.000 studenten en werken 655 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie https://www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.
De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in onderzoek in de vakgebieden van de opleidingen, maar ook in onderzoek op het gebied van leren, doceren en technologie.

Tevreden studenten
In de Nationale Studenten Enquête (NSE), de Keuzegids Universiteiten (vergelijking waardering van studenten en experts voor bacheloropleidingen van de veertien universiteiten) en de Keuzegids Masters scoort de OU al jaren op rij een topnotering in de lijst van de veertien Nederlandse universiteiten. Bovendien staan alle opleidingen hoog in de ranglijsten van de universiteiten voor de betreffende studierichtingen. Alle beoordelingen staan op de OU-website (www.ou.nl).

 

http://www.ou.nl/

Afdeling

Faculteit Management, Science and Technology (MST)

De faculteit Management, Science and Technology (MST) is één van de drie faculteiten van de Open Universiteit. Onderwijs, onderzoek en valorisatie zijn de hoofdtaken binnen de faculteit. MST biedt wetenschappelijke bachelor- en masteropleidingen aan op het gebied van management, milieu-natuurwetenschap en informatica. Daarnaast biedt de faculteit een brede bachelor (Liberal Arts & Sciences), evenals korte programma’s aan ten behoeve van professionals die hun kennis willen verdiepen (certified professional programs). Het onderzoeksprogramma (Learning and Innovation in Resilient Systems) kenmerkt zich door haar multidisciplinaire aanpak. Aan de faculteit is een groot aantal promovendi verbonden die op diverse actuele thema’s binnen het onderzoeksprogramma onderzoek doen. Vanuit de Open Universiteit is MST bovendien partner in het Business Intelligence & Smart Services (BISS) Institute, onderdeel van de Brightlands Smart Services Campus (www.brightlands.com/).

Bij de faculteit MST kunnen studenten aan de hand van het geleerde direct reflecteren op hun werksituatie. De organisaties waar zij werkzaam zijn worden vaak betrokken bij het uitvoeren van opdrachten en onderzoek in het kader van zowel de bachelor- als de masteropleiding. Door de interdisciplinaire visie op onderwijs en onderzoek en de verbinding met bedrijfsleven is wetenschappelijk werk aan de faculteit MST vernieuwend en uitdagend. 

http://www.ou.nl/web/faculteiten/management-science-and-technology

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
  • max. 38 uur per week
  • Gepromoveerd
  • Fac/MST/18086

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Valkenburgerweg 177, 6419 AT, Heerlen

Bekijk op Google Maps