Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) - Wageningen

Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) - Wageningen

Geplaatst Deadline Locatie
13 dec 3 feb Wageningen

Functieomschrijving

De KNAW zoekt voor het NIOO een beeldbepalend en gezaghebbend wetenschapper uit de ecologie met een brede visie op wetenschap en met goede managementkwaliteiten. De directeur

 • is eindverantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding van het NIOO en als zodanig verantwoordelijk voor de koers van het instituut, passend binnen de strategie van de KNAW.
 • heeft de opdracht het NIOO ook in de toekomst een (inter)nationaal toonaangevend instituut te laten zijn, waar wetenschappelijk talent tot bloei komt.
 • ontwikkelt een duidelijke visie op de profilering en de toekomstige ontwikkeling van het NIOO. 
 • signaleert belangrijke ontwikkelingen in wetenschap en maatschappij, in binnen- en buitenland en speelt hier adequaat op in.
 • bevordert interdisciplinaire samenwerking en samenwerking met andere wetenschappelijke NWO- en KNAW-instituten om de wetenschappelijke en maatschappelijke statuur van het NIOO te consolideren en verder uit te bouwen.
 • positioneert het instituut bij wetenschapsfinanciers (EU, NWO), kennisinstellingen, maatschappelijke instellingen, overheidsinstellingen en bedrijfsleven en vertaalt dit in nieuwe samenwerkingsverbanden.
 • speelt een belangrijke rol binnen (inter)nationale netwerken en samenwerkingsverbanden in het ecologisch werkveld.
 • vertegenwoordigt het NIOO zowel binnen de KNAW (lid Directeurenraad) als in (inter)nationale gremia en behartigt op deze wijze de belangen van het NIOO en de KNAW.

Specificaties

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Functie-eisen

De gewenste kandidaat

 • beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten; heeft strategisch denkvermogen, bestuurlijk inzicht en draagt verantwoordelijkheid.
 • is besluitvaardig en toont daadkracht, met aandacht voor en in goed overleg met de medewerkers.
 • is een internationaal beeldbepalend en gezaghebbend wetenschapper.
 • heeft oog voor wat er speelt binnen de organisatie en is in staat veranderingen door te voeren.
 • is mensgericht, verbindend en toegankelijk en stuurt aan op samenwerking.  
 • beschikt over een groot (inter)nationaal netwerk en is aantoonbaar in staat dat in te zetten voor het tot stand brengen van strategische allianties en acquisitie van projecten.
 • heeft kennis en ervaring op het vlak van financiën en personeelsbeleid.
 • heeft een goede beheersing van de Engelse taal, in woord en geschrift; van buitenlandse kandidaten wordt verwacht dat zij in afzienbare tijd de Nederlandse taal en cultuur eigen maken.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming is voor 5 jaar met ingang van 1 november 2019. Na een evaluatie behoort een herbenoeming tot de mogelijkheden. Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie gehonoreerd op het niveau van schaal 18 (cao Nederlandse Universiteiten), inclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het jaarsalaris. Er is een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Vrouwelijke kandidaten worden met nadruk uitgenodigd te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid geeft de KNAW gezien het streven naar diversiteit op directie- en managementniveau de voorkeur aan een vrouwelijke kandidaat.

Werkgever

Het NIOO van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) genereert fundamentele kennis over de ecologie en het functioneren van natuurlijke systemen, met als doel innovatieve manieren te vinden om de biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatbestendigheid van zowel natuurlijke als aangelegde ecosystemen voor de toekomst te versterken. Het NIOO vormt een belangrijke verbinding voor het nationale ecologisch onderzoek, zowel tussen kennisinstellingen als tussen wetenschap en maatschappij. Ambitie van het NIOO is tevens om de toekomstige generatie van (inter)nationaal leidende ecologische onderzoekers op te leiden.

De NIOO-onderzoekers bestuderen organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen. Samen bestuderen ze de volle breedte van planten-, dier- en microbiële ecologie, zowel op het land als in het water. Deze multidisciplinaire samenwerking intern en extern biedt de unieke mogelijkheid om tot een brede onderzoekaanpak te komen. Die aanpak is nodig om de vaak uiterst complexe ecologische vraagstukken te ontrafelen. Het wetenschappelijk onderzoek en de expertise van het NIOO vormen de basis voor samenwerking met maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven en voor kennisoverdracht aan het publiek.

Het NIOO geldt binnen en buiten Nederland als een top-onderzoeksinstituut in de ecologie, dat onlangs nog door een onafhankelijke internationale beoordelingscommissie met de hoogste score ‘excellent’ beoordeeld werd. Het onderzoek vindt binnen en buiten Nederland plaats.

Het NIOO is één van de grootste onderzoeksinstituten van de KNAW. In 2017 telde het personeelsbestand van het NIOO meer dan 150 fte medewerkers in loondienst en 60 gastonderzoekers. 

Additionele informatie

Voor nadere inlichtingen over de functie kunt u contact opnemen met mr. Mieke Zaanen, algemeen directeur KNAW. Telefoon: +31 (0)20 551 0721. E-mail: mieke.zaanen@knaw.nl.

Meer informatie is te vinden op de website van het NIOO-KNAW: www.nioo.knaw.nl en de website de KNAW: www.knaw.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Leidinggevende functies
 • Landbouw; Natuurwetenschappen
 • max. 38 uur per week, tijdelijk
 • Gepromoveerd
 • AT4111

Werkgever

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB, Wageningen

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

Uw sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief met curriculum vitae, kunt u tot en met 4 februari 2019 richten aan de algemeen directeur van de KNAW, mr. Mieke Zaanen, ter attentie van de afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam of aan e-mailadres solliciteren@knaw.nl. Vermeld daarbij ‘vacature directeur NIOO’.

Uit uw motivatiebrief moet in ieder geval blijken hoe uw ervaring aansluit bij de functie-eisen.

Het opvragen van referenties en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

De 1e ronde gesprekken zullen plaatsvinden op 27 en 28 februari 2019.

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Uw sollicitatie, bestaande uit een motivatiebrief met curriculum vitae, kunt u tot en met 4 februari 2019 richten aan de algemeen directeur van de KNAW, mr. Mieke Zaanen, ter attentie van de afdeling Personeel en Organisatie, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam of aan e-mailadres solliciteren@knaw.nl. Vermeld daarbij ‘vacature directeur NIOO’.

Uit uw motivatiebrief moet in ieder geval blijken hoe uw ervaring aansluit bij de functie-eisen.

Het opvragen van referenties en een assessment kunnen deel uitmaken van de procedure.

De 1e ronde gesprekken zullen plaatsvinden op 27 en 28 februari 2019.

Solliciteer uiterlijk op 3 feb 2019.