Universitair (hoofd)docent op het vakgebied Staatsrecht en met affiniteit met het bestuursrecht m/v (0,8 - 1,0 fte)

Universitair (hoofd)docent op het vakgebied Staatsrecht en met affiniteit met het bestuursrecht m/v (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
31 jan 24 feb Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Als internationale toonaangevende universiteit in een multiculturele Europese stad, speelt de EUR een voortrekkersrol in het ontwikkelen van een internationale studie- en werkcultuur. De EUR wil haar internationale positie verder versterken en zet daarom een krachtig en breed internationaliseringsbe

Functieomschrijving

De sectie Staats- en bestuursrecht van Erasmus School of Law heeft een vacature voor een Universitair (hoofd)docent op het vakgebied Staatsrecht en met affiniteit met het Bestuursrecht.

U bent flexibel inzetbaar voor het onderwijs op het werkterrein van de sectie, zowel in de masterfase (in het bijzonder het vak ‘Rechten van de mens en grondrechten’ en een of twee keuzevakken) als in de bachelorfase voor de vakken Inleiding Staats- en bestuursrecht (B1) en Staatsrecht (B2). Daaronder vallen onder meer het begeleiden en beoordelen van schriftelijke opdrachten, tentamens en het bachelorwerkstuk, alsmede ondersteunende werkzaamheden bij de voorbereiding van cursussen en het maken en herzien van onderwijsmateriaal. U geeft onderwijs in de vorm van active academic learning en er wordt eveneens van u verwacht dat u bijdragen levert aan onderwijsvernieuwing.

In de functie van universitair (hoofd)docent verzorgt en coördineert u bovendien reeds ontwikkelde onderwijsonderdelen van het onderwijsprogramma en signaleert u verbetermogelijkheden. Tevens verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de sectie, in het bijzonder op het gebied van het staatsrecht, en levert u een bijdrage aan de verwerving van tweede- en derde-geldstroomfinanciering. Uw onderzoek vindt plaats binnen een onderzoeksprogramma.  Eveneens verricht u organisatorische taken door te participeren in werkzaamheden binnen de sectie of faculteit.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

U heeft een sterke affiniteit met Staatsrecht en affiniteit met Bestuursrecht en met de onderwijsvorm active academic learning. Bij voorkeur heeft u enige ervaring met het geven van onderwijs en begeleiden en nakijken van schrijfopdrachten en scripties.

U bent een enthousiasmerend docent met goede communicatieve en didactische vaardigheden. U heeft een uitstekende presentatie en beschikt over overtuigingskracht. Ervaring met Engelstalig onderwijs en/of met probleemgestuurd leren strekt tot aanbeveling.

Voor de functie van universitair (hoofd)docent zoeken wij een gepromoveerd of bijna gepromoveerd jurist met goede kennis van Staats- en Bestuursrecht en belangstelling voor multidisciplinair onderzoek. U bezit wetenschappelijke kwaliteiten die tot uitdrukking komen in wetenschappelijke publicaties, zowel in het Nederlands als in tenminste één vreemde taal. U bent in het bezit van of bent bereid tot het verwerven van de Basiskwalificatie Onderwijs of een vergelijkbaar certificaat. U heeft ervaring met het ontwerpen en het verzorgen van onderwijs. U heeft niet alleen uitstekende onderwijs- en onderzoekskwaliteiten, maar bent ook ondernemend, resultaatgericht en omgevingsgericht.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Op basis van uw kwalificaties wordt u de functie van universitair docent of universitair hoofddocent geboden. Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van twee jaar met uitzicht op een vast dienstverband. In de functie van universitair hoofddocent heeft u vooruitzicht op een career track naar de functie van hoogleraar. De aanvangsdatum is bij voorkeur 1 juli 2019 (uiterlijk 1 augustus 2019). Het salaris voor de functie van universitair (hoofd)docent is, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal € 3.637,00 en maximaal € 6.738,00 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling.

Een fulltime werkweek bestaat bij ons uit 38 uur. Daarnaast omvat het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket, onder meer een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%, ruime verloffaciliteiten voor een goede balans tussen werk en privé, een goede pensioenvoorziening, uitstekende collectieve verzekeringsmogelijkheden en een regeling voor Internet thuis. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en de bibliotheek.

Een assessment behoort tot de selectieprocedure.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten.
Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Law

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 490 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law (o.a. in samenwerking met Erasmus Academie) postdoctoraal onderwijs.

Binnen Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van ESL om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel bij onderzoek als in onderwijs acht ESL internationalisering en interdisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid. Meer informatie over ESL onderzoeksprogramma’s kunt u vinden op: www.esl.eur.nl/research/directory/programmes/

http://www.esl.eur.nl/

Specificaties

  • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren
  • Recht
  • max. 38 uur per week, bepaald
  • Gepromoveerd
  • AT-2019.02/U(H)D Staatsrecht

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps